Αύξων αριθμός Ταυτοποίηση ουσίας Περιορισμοί Κείμενο των όρων χρήσης και των προειδοποιήσεων
Χημική ονομασία/INN Ονομασία του κοινού γλωσσαρίου συστατικών Αριθμός CAS Αριθμός EC Είδος προϊόντος, μέρη του σώματος Μέγιστη συγκέντρωση σε έτοιμο προς χρήση Άλλοι
α β γ δ ε στ ζ η θ
Θειογλυκολικό οξύ και τα άλατά του Thioglycolic acid 68-11-1 200-677-4 α)  Προϊόντα για τη βοστρύχωση ή το ίσιωμα των μαλλιών α)   α)   Όροι χρήσης:
i)  8 % i)  Γενική χρήση α), β), γ), δ)
ii)  11 % έτοιμο προς χρήση pH 7 έως 9,5 Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια.
  ii)  Επαγγελματική χρήση Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.
  έτοιμο προς χρήση pH 7 έως 9,5 α), γ), δ)
    Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια.
    Να εμφαίνονται στην ετικέτα τα εξής:
    α)i), β), γ)
    Περιέχει θειογλυκολική ένωση
    Να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης
    Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά
β)  Αποτριχωτικά προϊόντα β)  5 % β)  Έτοιμο προς χρήση pH 7 έως 12,7 α)ii), δ)
γ)  Λοιπά προϊόντα για τα μαλλιά, που ξεπλένονται μετά τη χρήση γ)  2 % γ)  Έτοιμο προς χρήση pH 7 έως 9,5 Μόνον για επαγγελματική χρήση
δ)  Προϊόντα για τη βοστρύχωση των βλεφαρίδων δ)  11 % δ)  Για επαγγελματική χρήση Περιέχει θειογλυκολική ένωση
Τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται σε θειογλυκολικό οξύ έτοιμο προς χρήση pH 7 έως 9,5 Να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης
Εστέρες του θειογλυκολικού οξέος       Προϊόντα για το κατσάρωμα των μαλλιών ή για το ίσιωμά τους: α)  8 % γενική χρήση Όροι χρήσης:
έτοιμο προς χρήση pH 6 έως 9,5 α) β)
  – Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε περίπτωση επαφής με το δέρμα
  - Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
  - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή
  - Φοράτε κατάλληλα γάντια
  Προειδοποιήσεις:
  -Περιέχει θειογλυκολική ένωση
  Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης
  Μόνο για επαγγελματίες
β)  11 % επαγγελματική χρήση β)  Μακριά από παιδιά
Τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται σε θειογλυκολικό οξύ έτοιμο προς χρήση pH 6 έως 9,5
3 Οξαλικό οξύ, οι εστέρες και τα αλκαλικά άλατά του Oxalic acid 144-62-7 205-634-3 Προϊόντα για τα μαλλιά 5 % επαγγελματική χρήση Μόνο για επαγγελματίες
4 Αμμωνία Ammonia 7664-41-7/1336-21-6 231-635-3/215-647-6   6 % σε NH3   Πέραν του 2 %: περιέχει αμμωνία
5 Νατριούχο τοσυλοχλωραμίδιο (INN) Chloramine-t 127-65-1 204-854-7   0,2 %    
6 Χλωρικά άλατα αλκαλίων Sodium chlorate, 09/09/7775 231-887-4 α)  Οδοντόκρεμες α)  5 %    
β)  Λοιπά προϊόντα β)  3 %
    Potassium chlorate 09/04/3811 223-289-7        
8 Ν-υποκατεστημένα παράγωγα της π–φαινυλενοδιαμίνης και τα άλατά τους· τα N-υποκατεστημένα παράγωγα της ο-φαινυλενοδιαμίνης (1), με εξαίρεση τα παράγωγα που αναφέρονται σε άλλα σημεία του παρόντος παραρτήματος και με τους αύξοντες αριθμούς 1309, 1311 και 1312 στο παράρτημα II       Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Γενική χρήση α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Η αναλογία για την ανάμειξη.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.
Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες.
Να μη χρησιμοποιείται για τη βαφή των βλεφαρίδων ή των φρυδιών.»
β)  Επαγγελματική χρήση β)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Για το α) και το β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση. Η αναλογία για την ανάμειξη.
  «Μόνο για επαγγελματική χρήση.
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.
  Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες.
  Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια»
π-φαινυλενοδιαμίνη και τα άλατά της p-Phenylenediamine· 106-50-3/624-18-0/16245-77-5 203-404-7/210-834-9/240-357-1 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Γενική χρήση α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
p-Phenylenediamine HCl· Η αναλογία για την ανάμειξη.
p-Phenylenediamine sulfate «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.
  Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες.
  Να μη χρησιμοποιείται για τη βαφή των βλεφαρίδων ή των φρυδιών.»
  β)  Επαγγελματική χρήση β)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
  Για το α) και το β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση. Η αναλογία για την ανάμειξη.
    «Μόνο για επαγγελματική χρήση.
    Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
     
     
     
     
    Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
    Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
    Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
    Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
    — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
    — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
    — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.
    Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες.
    Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια.»
p-φαινυλενοδιαμίνη και τα άλατά της p-Phenylenediamine· 106-50-3/ 624-18-0/ 16245-77-5 203-404-7/ 210-834-9/ 240-357-1 Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση. Να τυπωθεί στην ετικέτα:
p-Phenylenediamine HCl· Μόνο για επαγγελματική χρήση. Η αναλογία μείξης.
p-Phenylenediamine Sulphate   «Μόνο για επαγγελματική χρήση-
    Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
    Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
    Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
    Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
    Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
    — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
    — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
    — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
    Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.
    Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες.
    Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια.»
2,2′-[(2-νιτρο-1,4-φαινυλενο)διιμινο]δις-(9CI)αιθανόλη N,N′-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine 84041-77-0 281-856-4 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017, μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 % α)  Από τις 3 Μαρτίου 2018 να τυπωθεί στην ετικέτα:
Για το α) και το β) Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017: Η αναλογία μείξης.
— Να μην χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκτικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
— Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων  
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017: 1,5 %   — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν».
9 Μεθυλοφαινυλενοδιαμίνες, τα Ν-υποκατεστημένα παράγωγά τους και τα άλατά τους (1), εξαιρουμένων των ουσιών με αύξοντες αριθμούς 9α και 9β του παρόντος παραρτήματος και των ουσιών με αύξοντες αριθμούς 364, 413, 1144, 1310, 1313 και 1507 του παραρτήματος II       Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Γενική χρήση α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— είχατε αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες (διαμινοτολουόλια).
Να μη χρησιμοποιείται για τη χρώση των βλεφαρίδων ή των φρυδιών».
β)  Επαγγελματική χρήση β)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Για τα α) και β): Η αναλογία μείξης.
Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 %, υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση Μόνο για επαγγελματική χρήση. Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — είχατε αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
  Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες (διαμινοτολουόλια).
  Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια.
1,4-Benzenediamine, 2-methyl- Toluene-2,5-Diamine 95-70-5 202-442-1 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α) i)  Γενική χρήση α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα: Η αναλογία μείξης.
Θειικό 2,5-διαμινοτουλουόλιο Toluene-2,5-Diamine Sulfate (1) 615-50-9 210-431-8 α) ii)  Επαγγελματική χρήση «
          Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
           
          Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
          — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
          — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
          — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
          Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες (διαμινοτολουόλια).
          α) i)  Να μην χρησιμοποιείται για τη χρώση των βλεφαρίδων.
          α) ii)  Φοράτε τα κατάλληλα γάντια.
          Μόνο για επαγγελματική χρήση.
          β)  Από τις 3 Μαρτίου 2018 να τυπωθεί στην ετικέτα: Η αναλογία μείξης.
          «
          Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
           
          Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
          Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
          — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
          — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
          — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
          Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.
          Περιέχει φαινυλενοδιαμίνες (διαμινοτολουόλια).
        β)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων β)  Επαγγελματική χρήση Φοράτε τα κατάλληλα γάντια.
        Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή τις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 % (υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση) ή το 3,6 % (υπολογιζόμενο ως θειικό άλας) Μόνο για επαγγελματική χρήση».
1-μεθυλο-2,6-δις(2-υδροξυαιθυλαμινο)βενζόλιο 2,6-Dihydroxyethylaminotoluene 149330-25-6 443-210-1 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017, μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 % Από τις 3 Μαρτίου 2018 να τυπωθεί στην ετικέτα:
— Να μην χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης Η αναλογία μείξης.
— Μέγιστη περιεκτικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg «
— Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν».
10                
11 Dichlorophen Dichlorophene 97-23-4 202-567-1   0,5 %   Περιέχει Dichlorophene
12 Υπεροξείδιο του υδρογόνου και άλλες ενώσεις ή μείγματα που εκλύουν υπεροξείδιο του υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένου του υπεροξειδίου του καρβαμιδίου και του υπεροξειδίου του ψευδαργύρου και εξαιρουμένων των παρακάτω ενώσεων του παραρτήματος II: Hydrogen peroxide 7722-84-1 231-765-0 α)  Προϊόντα για τα μαλλιά α)  12 % H2O2 (40 όγκοι), περιεχόμενο ή εκλυόμενο   α) στ) Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια.
— αριθ. 1397, 1398, 1399 α) β) γ) ε)
  β)  Προϊόντα για το δέρμα β)  4 % H2O2, περιεχόμενο ή εκλυόμενο Περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου.
  γ)  Προϊόντα για τη σκλήρυνση των νυχιών γ)  2 % H2O2, περιεχόμενο ή εκλυόμενο Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια.
  δ)  Προϊόντα για το στόμα, συμπεριλαμβανομένων των στοματικών διαλυμάτων, των οδοντόκρεμων και των προϊόντων λεύκανσης ή αποχρωματισμού των δοντιών δ)  ≤ 0,1 % H2O2, περιεχόμενο ή εκλυόμενο Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια, αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.
  ε)  Προϊόντα λεύκανσης ή αποχρωματισμού των δοντιών ε)  > 0,1 % ≤ 6 % H2O2, περιεχόμενο ή εκλυόμενο ε)  Να πωλείται μόνον σε οδοντιάτρους. Για κάθε κύκλο χρήσης, η πρώτη χρήση γίνεται από οδοντιάτρους, όπως ορίζονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15), ή υπό την άμεση εποπτεία τους, αν διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. ε)  Αναγράφεται η συγκέντρωση H2O2, περιεχόμενου ή εκλυόμενου, ως ποσοστό.
  Στη συνέχεια παρέχεται στον καταναλωτή για την ολοκλήρωση του κύκλου χρήσης. Να μη χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 18 ετών.
  Να μη χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 18 ετών. Να πωλείται μόνο σε οδοντιάτρους. Για κάθε κύκλο χρήσης, η πρώτη χρήση γίνεται μόνο από οδοντιάτρους ή υπό την άμεση εποπτεία τους, εάν διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας.
    Στη συνέχεια παρέχεται στον καταναλωτή για την ολοκλήρωση του κύκλου χρήσης.
  στ)  Προϊόντα που προορίζονται για τις βλεφαρίδες στ)  2 % H2O2, περιεχόμενο ή εκλυόμενο στ)  Μόνο για επαγγελματική χρήση στ)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
  «Μόνο για επαγγελματίες.
  Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
  Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.
  Περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου.»
14 Υδροκινόνη Hydroquinone 123-31-9 204-617-8 Συστήματα τεχνητών νυχιών 0,02 % (μετά την παρασκευή για χρήση) Μόνο για επαγγελματική χρήση — Μόνο για επαγγελματική χρήση
— Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα
— Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
15α Υδροξείδιο του καλίου ή νατρίου (21) Potassium hydroxide, sodium hydroxide 1310-58-3/1310-73-2 215-181-3/215-185-5 α)  Διαλύτης για πετσάκια νυχιών α)  5 % (5)   α)  Περιέχει αλκαλική ουσία.
Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια.
Κίνδυνος τύφλωσης.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
β)  Προϊόντα για το ίσιωμα των μαλλιών 2 % (5) Γενική χρήση Περιέχει αλκαλική ουσία.
Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια.
Κίνδυνος τύφλωσης.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
4,5 % (5) Επαγγελματική χρήση Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια.
Κίνδυνος τύφλωσης.
γ)  ρυθμιστής pH για αποτριχωτικά   γ)  pH < 12,7 γ)  Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια.
δ)  Άλλες χρήσεις του ως ρυθμιστή του pH   δ)  pH < 11  
15β Υδροξείδιο του λιθίου Lithium hydroxide 1310-65-2 215-183-4 α)  Προϊόντα για το ίσιωμα των μαλλιών 2 % (6) Γενική χρήση α)  Περιέχει αλκαλική ουσία.
Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
Κίνδυνος τύφλωσης.
Μακριά από παιδιά
4,5 % (6) Επαγγελματική χρήση Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
Κίνδυνος τύφλωσης.
β)  Ρυθμιστής pH για αποτριχωτικά   pH < 12,7 β)  Περιέχει αλκαλική ουσία.
Μακριά από παιδιά
Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
γ)  Άλλες χρήσεις του ως ρυθμιστή του pH (μόνο για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση)   pH < 11  
15γ Υδροξείδιο του ασβεστίου Calcium hydroxide 1305-62-0 215-137-3 α)  Προϊόντα για το ίσιωμα των μαλλιών που περιέχουν δύο συστατικά: υδροξείδιο του ασβεστίου και άλας γουανιδίνης α)  7 % (σε υδροξείδιο του ασβεστίου)   α)  Περιέχει αλκαλική ουσία.
Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
Μακριά από παιδιά
Κίνδυνος τύφλωσης.
β)  Ρυθμιστής του pH για αποτριχωτικά   β)  pH < 12,7 β)  Περιέχει αλκαλική ουσία.
Μακριά από παιδιά
Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
γ)  Άλλες χρήσεις (π.χ. ρυθμιστής του pH, βοήθημα επεξεργασίας)   β)  pH < 11  
15δ Υδροξείδιο του καλίου (22) Potassium hydroxide 1310-58-3 215-181-3 Μαλακτικό/αφαιρετικό τύλου (κάλου) 1,5 % (5)   Περιέχει αλκαλική ουσία.
Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
16 1-Naphthalenol 1-Ναφθόλη 90-15-3 201-969-4 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 %. Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
— έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
17 Νιτρώδες νάτριο Sodium nitrite 7632-00-0 231-555-9 Αναστολέας της διάβρωσης 0,2 % Να μη χρησιμοποιείται με δευτεροταγείς ή/και τριτοταγείς αμίνες ή άλλες ουσίες που σχηματίζουν νιτρωδαμίνες  
18 Νιτρομεθάνιο Nitromethane 75-52-5 200-876-6 Αναστολέας της διάβρωσης 0,3 %    
21 (8α, 9R)-6’-μεθοξυ-κιγχονανόλη-9 και τα άλατά της Quinine 130-95-0 205-003-2 α)  Προϊόντα έκπλυσης μαλλιών α)  0,5 % (σε κινίνη)    
β)  Προϊόντα παραμένοντα στα μαλλιά β)  0,2 % (σε κινίνη)    
22 1,3-νβενζολοδιόλη Resorcinol 108-46-3 203-585-2 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Για τα α) και β):  
Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,25 %. ◄ α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
  Η αναλογία μείξης.
  «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
   
  Περιέχει Resorcinol.
  Ξεπλύνετε καλά τα μαλλιά μετά τη χρήση.
  Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.
  Να μη χρησιμοποιείται για τη χρώση των βλεφαρίδων και των φρυδιών.»  ◄
β)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων   β)  Μόνο για επαγγελματική χρήση. ◄  
β)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Περιέχει Resorcinol.
Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
 
Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»  ◄
γ)  Λοσιόν για τα μαλλιά και σαμπουάν γ)  0,5 % ◄    
γ)  Περιέχει Resorcinol.  ◄
23 α)  Θειούχα άλατα αλκαλίων       α)  Αποτριχωτικά α)  2 % (σε θείο) pH ≤ 12,7 α) β)  Μακριά από παιδιά.
β)  Θειούχα άλατα αλκαλικών γαιών       β)  Αποτριχωτικά β)  6 % (σε θείο) pH ≤ 12,7 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
24 Υδατοδιαλυτά άλατα του ψευδαργύρου εκτός από τον 4-υδροξυβενζολο-σουλφονικό ψευδάργυρο (εγγραφή 25) και την ψευδαργυρούχο πυριθειόνη (εγγραφή 101 και παράρτημα V εγγραφή 8) Zinc acetate, zinc chloride, zinc glucomate, zinc glutamate       1 % (σε ψευδάργυρο)    
25 4-υδροξυβενζολο-σουλφονικός ψευδάργυρος Zinc phenolsulfonate 127-82-2 204-867-8 Αποσμητικά, αντιιδρωτικά και στυπτικές λοσιόν 6 % (σε άνυδρη ουσία)   Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
26 Φθοροφωσφορικό αμμώνιο Ammonium monofluorophosphate 20859-38-5/66115-19-3 —/— Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει φθοροφωσφορικό αμμώνιο.
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
27 Φθοροφωσφορικό νάτριο Sodium monofluorophosphate 10163-15-2/7631-97-2 233-433-0/231-552-2 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει φθοροφωσφορικό νάτριο.
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
28 Φθοροφωσφορικό κάλιο Potassium monofluorophosphate 14104-28-0 237-957-0 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει φθοροφωσφορικό κάλιο.
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
29 Φθοροφωσφορικό ασβέστιο Calcium monofluorophosphate 7789-74-4 232-187-1 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει φθοροφωσφορικό ασβέστιο.
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
30 Φθοριούχο ασβέστιο Calcium Fluoride 7789-75-5 232-188-7 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει φθοριούχο ασβέστιο.
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
31 Φθοριούχο νάτριο Sodium Fluoride 7681-49-4 231-667-8 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει φθοριούχο νάτριο.
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
32 Φθοριούχο κάλιο Potassium Fluoride 7789-23-3 232-151-5 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει φθοριούχο κάλιο.
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
33 Φθοριούχο αμμώνιο Ammonium Fluoride 12125-01-8 235-185-9 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει φθοριούχο αμμώνιο.
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
34 Φθοριούχο αργίλιο Aluminum Fluoride 7784-18-1 232-051-1 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει φθοριούχο αργίλιο.
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
35 Φθοριούχος κασσίτερος Stannous fluoride 7783-47-3 231-999-3 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει stannous fluoride (φθοριούχο κασσίτερο).
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
36 Φθοριούχο δεκαεξυλαμμώνιο Cetylamine Hydrofluoride 3151-59-5 221-588-7 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει cetylamine hydrofluoride [υδροφθορική κετυλαμίνη (φθοριούχο δεκαεξυλαμμώνιο)].
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
37 Διυδροφθορική 2-[3-(δις(2-(υδροξυαιθυλο)αμιν)προπυλο-δεκαοκτυλαμινο]αιθανόλη Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει διυδροφθορική 2-[3-(δις(2-(υδροξυαιθυλο)αμιν)προπυλο-δεκαοκτυλαμινο]αιθανόλη.
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
38 Διυδροφθορική N, N′, N′-τρις (πολυοξυαιθυλενο)-N-δεκαεξυλοπροπυλενοδιαμίνη Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει διυδροφθορική N, N′, N′-τρις (πολυοξυαιθυλενο)-N-δεκαεξυλοπροπυλενοδιαμίνη.
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
39 Υδροφθορική 9-δεκαοκτενυλαμίνη Octadecenyl-Ammonium Fluoride 36505-83-6 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει octadecenyl-ammonium fluoride.
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
40 Εξαφθοροπυριτικό νάτριο Sodium Fluorosilicate 16893-85-9 240-934-8 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει sodium fluorosilicate (φθοροπυριτικό νάτριο).
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
41 Εξαφθοροπυριτικό κάλιο Potassium Fluorosilicate 16871-90-2 240-896-2 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει potassium fluorosilicate (φθοροπυριτικό κάλιο).
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
42 Εξαφθοροπυριτικό αμμώνιο Ammonium Fluorosilicate 16919-19-0 240-968-3 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει ammonium fluorosilicate (φθοροπυριτικό αμμώνιο).
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
43 Εξαφθοροπυριτικό μαγνήσιο Magnesium Fluorosilicate 16949-65-8 241-022-2 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει magnesium fluorosilicate (φθοροπυριτικό μαγνήσιο).
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
44 1,3-δις(υδροξυμεθυλ)ιμιδαζολιδινοθειόνη-2 Dimethylol ethylene thiourea 15534-95-9 239-579-1 α)  Προϊόντα για τα μαλλιά α)  2 % α)  Δεν χρησιμοποιείταιστους διασπορείς αερολυμάτων (spray) Περιέχει Dimethylol ethylene thiourea (διμεθυλολαιθυλενοθειουρία)
β)  Προϊόντα για τα νύχια β)  2 % β)  pH προϊόντος < 4
45 Βενζυλική αλκοόλη (7) Benzyl Alcohol 100-51-6 202-859-9 α)  Διαλύτες   Για σκοπούς εκτός από την αναστολή ανάπτυξης μικροοργανισμών στο προϊόν. Ο σκοπός αυτός πρέπει να εμφαίνεται στην παρουσίαση του προϊόντος.  
β)  Αρώματα/αρωματικά παρασκευάσματα/πρώτες ύλες τους β)  Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), αν η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
▼B  
46 6-Μεθυλοκουμαρίνη 6-Methylcoumarin 92-48-8 202-158-8 Προϊόντα για το στόμα 0,003 %    
47 Υδροφθορική 3-πυριδινομεθανόλη Nicomethanol Hydrofluoride 62756-44-9 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει nicomethanol hydrofluoride (υδροφθορική νικομεθανόλη).
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
48 Νιτρικός άργυρος Silver nitrate 7761-88-8 231-853-9 Μόνο για τη βαφή των βλεφαρίδων και των φρυδιών 4 %   Περιιέχει silver nitrate (νιτρικό άργυρο)
Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν
49 Θειούχο σελήνιο Selenium disulphide 7488-56-4 231-303-8 Σαμπουάν κατά της πιτυρίδας 1 %   Περιέχει selenium disulphide (θειούχο σελήνιο)
Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το πάσχον δέρμα
50 Ένυδρα υδροξυχλωριούχα σύμπλοκα αργιλίου και ζιρκονίου       Αντιιδρωτικά 20 % (σε άνυδρο βασικό χλωριούχο αργιλιοζιρκόνιο 1.  Η αναλογία του αριθμού των ατόμων αργιλίου και ζιρκονίου πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ 2 και 10 Να μη χρησιμοποιείται σε ερεθισμένο ή πάσχον δέρμα
AlxZr(OH)yClz και τα υδροξυχλωριούχα σύμπλοκα αργιλίου και ζιρκονίου με γλυκίνη 5,4 % (σε ζιρκόνιο) 2.  Η αναλογία μεταξύ του αριθμού των ατόμων (Al + Zr) και χλωρίου πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ 0,9 και 2,1
    3.  Δεν χρησιμοποιείται στους διασπορείς αερολυμάτων (spray)
51 Θειικό δις(8-υδροξυκινολίνιο) Oxyquinoline sulphate 134-31-6 205-137-1 Σταθεροποιητής του υπεροξειδίου του υδρογόνου στα προϊόντα για τα μαλλιά που ξεπλένονται μετά τη χρήση (0,3 % ως βάση)    
Σταθεροποιητής του υπεροξειδίου του υδρογόνου στα προϊόντα για τα μαλλιά που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση (0,03 % ως βάση)
52 Μεθανόλη Methyl alcohol 67-56-1 200-659-6 Μέσο μετουσίωσης για την αιθυλική και ισοπροπυλική αλκοόλη 5 % (σε % αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης)    
53 (1-υδροξυ-αιθυλιδενο)διφωσφονικό οξύ και τα άλατά του Etidronic acid 2809-21-4 220-552-8 α)  Προϊόντα για τα μαλλιά 1,5 % (σε ετιδρονικό οξύ)    
β)  Σαπούνια 0,2 % (σε ετιδρονικό οξύ)    
54 1-φαινοξυπροπανόλη-2 (8) Phenoxyisopropanol 770-35-4 212-222-7 Μόνο σε προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση 2 % Για σκοπούς εκτός από την αναστολή ανάπτυξης μικρο-οργανισμών στο προϊόν. Ο σκοπός αυτός πρέπει να εμφαίνεται στην παρουσίαση του προϊόντος.  
Δεν χρησιμοποιείται στα προϊόντα για το στόμα
56 Φθοριούχο μαγνήσιο Magnesium fluoride 7783-40-6 231-995-1 Προϊόντα για το στόμα 0,15 % υπολογιζόμενο ως F.   Περιέχει φθοριούχο μαγνήσιο.
Σε περίπτωση μείγματος με άλλες φθοριούχες ενώσεις επιτρεπόμενες βάσει του παρόντος παραρτήματος, η συνολική συγκέντρωση F δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ενώσεις με συγκέντρωση σε φθόριο από 0,1 έως 0,15 %, υπολογιζόμενη ως F, είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντενδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μόνο για ενηλίκους»):
  «Παιδιά έως 6 ετών: Χρησιμοποιείτε ποσότητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Αν ληφθεί φθόριο από άλλες πηγές, συμβουλευθείτε οδοντίατρο ή γιατρό.»
57 Εξαϋδρικό χλωριούχο στρόντιο Strontium chloride 10476-85-4 233-971-6 α)  Προϊόντα για το στόμα 3,5 % (σε στρόντιο). Σε περίπτωση μείγματος με άλλες επιτρεπόμενες ενώσεις του στροντίου, η συνολική συγκέντρωση στροντίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,5 %   Περιέχει strontium chloride (χλωριούχο στρόντιο).
Η συχνή χρήση αντενδείκνυται στα παιδιά
β)  Σαμπουάν και προϊόντα για το πρόσωπο 2,1 % (σε στρόντιο). Σε περίπτωση μείγματος με άλλες επιτρεπόμενες ενώσεις του στροντίου, η συνολική συγκέντρωση στροντίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,1 %    
58 Οξικό στρόντιο (ημιυδρίτης) Strontium acetate 543-94-2 208-854-8 Προϊόντα για το στόμα 3,5 % (σε στρόντιο). Σε περίπτωση μείγματος με άλλες επιτρεπόμενες ενώσεις του στροντίου, η συνολική συγκέντρωση στροντίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,5 %   Περιέχει strontium acetate (οξικό στρόντιο).
Η συχνή χρήση αντενδείκνυται στα παιδιά
59 Τάλκης: Ένυδρο πυριτικό μαγνήσιο Talc 14807-96-6 238-877-9 α)  Προϊόντα σε σκόνη που χρησιμοποιούνται σε παιδιά κάτω των 3 ετών     α)  Να αποφεύγεται η επαφή της σκόνης με τη μύτη και το στόμα των παιδιών
β)  Άλλα προϊόντα
60 Διαλκυλαμίδια και διαλκανολαμίδια λιπαρών οξέων         Μέγιστη περιεκτικότητα σε δευτεροταγή αμίνη: 0,5 % — Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρωδίωσης  
— Μέγιστη περιεκτικότητα σε δευτεροταγή αμίνη: 5 % (ισχύει για τις πρώτες ύλες)
— Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδεις ενώσεις
61 Μονοαλκυλαμίνες, μονοαμιναλκοόλες και τα άλατά τους         Μέγιστη περιεκτικότητα σε δευτεροταγή αμίνη: 0,5 % Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρωδίωσης  
— Ελάχιστη καθαρότητα: 99 %
— Μέγιστη περιεκτικότητα σε δευτεροταγή αμίνη: 0,5 % (ισχύει για τις πρώτες ύλες)
— Μέγιστη περιεκτικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδεις ενώσεις
62 Τριαλκυλαμίνες, τριαμιναλκοόλες και τα άλατά τους       α)  Προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση α)  2,5 % α) β)    
β)  Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση — Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρωδίωσης
  — Ελάχιστη καθαρότητα: 99 %
  — Μέγιστη περιεκτικότητα σε δευτεροταγή αμίνη: 0,5 % (ισχύει για τις πρώτες ύλες)
  — Μέγιστη περιεκτικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg
  — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδεις ενώσεις
63 Υδροξείδιο του στροντίου Strontium hydroxide 18480-07-4 242-367-1 ρυθμιστής pH για αποτριχωτικά 3,5 %, (σε στρόντιο), pH μικρότερο ή ίσο με 12,7 Μακριά από παιδιά
Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
64 Υπεροξείδιο του στροντίου Strontium peroxide 1314-18-7 215-224-6 Προϊόντα για τα μαλλιά που ξεπλένονται μετά τη χρήση, 4,5 %, (σε στρόντιο) Όλα τα προϊόντα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όσον αφορά την έκλυση υπεροξειδίου του υδρογόνου Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
επαγγελματική χρήση Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια εάν έλθουν σε επαφή με το προϊόν
  - Μόνο για επαγγελματίες
  - Φοράτε κατάλληλα γάντια
65 Χλωριούχο βρωμιούχο και σακχαρικό βενζαλκόνιο (9) Βρωμιούχο βενζαλκόνιο 91080-29-4 293-522-5 Προϊόντα για τα μαλλιά (τριχωτό της κεφαλής) που ξεπλένονται μετά τη χρήση 3 % (σε χλωριούχο βενζαλκόνιο) Στο τελικό προϊόν, οι συγκεντρώσεις χλωριούχου, βρωμιούχου και σακχαρικού βενζαλκονίου με αλυσίδα αλκυλίου C14 ή μικρότερη δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 0,1 % (σε χλωριούχο βενζαλκόνιο) α) Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
              Για σκοπούς εκτός από την αναστολή ανάπτυξης μικρο-οργανισμών στο προϊόν. Ο σκοπός αυτός πρέπει να εμφαίνεται στην παρουσίαση του προϊόντος.  
Χλωριούχο βενζαλκόνιο 63449-41-2/68391-01-5/68424-85-1/85409-22-9 264-151-6/269-919-4/270-325-2/287-089-1
Σακχαρικό βενζαλκόνιο 68989-01-5 273-545-7
66 Πολυακρυλαμίδια       α)  Προϊόντα για το σώμα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση   α)  Μέγιστη περιεκτικότητα σε υπολείμματα ακρυλαμιδίου 0,1 mg/kg  
β)  Άλλα προϊόντα   β)  Μέγιστη περιεκτικότητα σε υπολείμματα ακρυλαμιδίου 0,5 mg/kg  
67 2-βενζυλιδενεπτανάλη Amyl cinnamal 122-40-7 204-541-5     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
68                
69 Κινναμωμυλική αλκοόλη Cinnamyl alcohol 104-54-1 203-212-3     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
70 3,7-Διμεθυλο-2,6-οκταδιενάλη Citral 5392-40-5 226-394-6     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
71 2-μεθοξυ-4-(2-προπενυλο)-φαινόλη Eugenol 97-53-0 202-589-1     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
72 7-υδροξυκιτρονελλάλη Hydroxycitronellal 107-75-5 203-518-7 α)  Προϊόντα για το στόμα   α) β)  
Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), αν η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
β)  Άλλα προϊόντα β)  1,0 % — το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
73 2-μεθοξυ-4-(1-προπενυλο)-φαινόλη Isoeugenol 97-54-1/5932-68-3 202-590-7/227-678-2 α)  Προϊόντα για το στόμα   α) β)  
Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), αν η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:
β)  Άλλα προϊόντα β)  0,02 % — το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
  — το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
74 2-πεντυλο-3-φαινυλοπροπεν-2-όλη-1 Amylcin namyl alcohol 101-85-9 202-982-8     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
75 Σαλικυλικό βενζύλιο Benzyl salicylate 118-58-1 204-262-9     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
76 3- φαινυλο-2-προπενάλη Cinnamal 104-55-2 203-213-9     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
77 2H-1-βενζοπυραν-2-όνη Coumarin 91-64-5 202-086-7     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
78 (2Ε)-3,7-διμεθυλοκταδιεν-2,6-όλη-1 Geraniol 106-24-1 203-377-1     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
79 3 και 4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)κυκλοεξ-3-ενο-1-καρβαλδεΰδη Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde 51414-25-6 257-187-9/250-863-4     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
80 Μεθοξυβενζυλαλκοόλη Anise alcohol 105-13-5 203-273-6     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
81 3-φαινυλοπροπεν-2-ικός φαινυλομεθυλεστέρας Benzyl cinnamate 103-41-3 203-109-3     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
82 3,7,11-τριμεθυλο-δωδεκατριεν-2,6,10-όλη-1 Farnesol 4602-84-0 225-004-1     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
83 2-(4-τριτ-βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεΰδη Butylphenyl methylpropional 80-54-6 201-289-8     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
84 3,7-διμεθυλ-οκταδιεν-2,6-όλη-3 Linalool 78-70-6 201-134-4     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
85 Βενζoϊκό βενζύλιο Benzyl benzoate 120-51-4 204-402-9     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
86 Κιτρονελλόλη//(±)-3,7-διμεθυλοκτ-6-εν-1-όλη Citronellol 106-22-9/26489-01-0 203-375-0/247-737-6     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
87 2-βενζυλιδενοκτανάλη Hexyl cinnamal 101-86-0 202-983-3     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
88 d-Limonene(4R)-1-μεθυλο-4-(1-μεθυλαιθενυλο)κυκλοεξένιο Limonene 5989-27-5 227-813-5     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), αν η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση.
Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 20 mmoles/L (16)
89 Οκτ-2-υνοϊκό μεθύλιο· μεθυλεπτινεστέρας Methyl 2-octynoate 111-12-6 203-836-6 α)  Προϊόντα για το στόμα   α) β)  
Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:
β)  Άλλα προϊόντα: β)  0,01 % όταν χρησιμοποιείται μόνο του. — το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
Όταν υπάρχει σε συνδυασμό με μεθυλοκτινεστέρα, το συνδυασμένο επίπεδο στο τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,01 % (από το οποίο ο μεθυλοκτινεστέρας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,002 %) — το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
90 3-μεθυλο-4(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξεν-1-υλο)βουτεν-3-όνη-2 alpha-Isomethyl ionone 127-51-5 204-846-3     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
91 Εκχύλισμα Evernia prunastri Evernia prunastri extract 90028-68-5 289-861-3     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
92 Εκχύλισμα Evernia furfuracea Evernia furfuracea extract 90028-67-4 289-860-8     Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 19παράγραφος 1 στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει:  
— το 0,001 % για προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση
— το 0,01 % για προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
93 3-οξείδιο της 2,4-διαμινο-πυριμιδίνης Diaminopyrimidine oxide 74638-76-9 α) Προϊόντα για τα μαλλιά 1,5 %    
94 Διβενζοϋλυπεροξείδιο Benzoyl peroxide 94-36-0 202-327-6 Συστήματα τεχνητών νυχιών 0,7 % (μετά την ανάμειξη για χρήση) Επαγγελματική χρήση Μόνο για επαγγελματίες
– Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα
– Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
95 Μεθυλαιθέρας της υδροκινόνης/Mequinol Hydroxyanisol 150-76-5 205-769-8 Συστήματα τεχνητών νυχιών 0,02 % (μετά την παρασκευή για χρήση) Επαγγελματική χρήση Μόνο για επαγγελματίες
– Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
96 5-τριτ. βουτυλο-2,4,6-τρινιτρο-μ-ξυλόλιο Musk xylene 81-15-2 201-329-4 Όλα τα καλλυντικά προϊόντα με εξαίρεση τα προϊόντα για το στόμα α)  1,0 % σε εκλεκτό άρωμα    
β)  0,4 % σε eau de toilette
γ)  0,03 % σε άλλα προϊόντα
97 4’-τριτ. βουτυλο-2’, 6’-διμεθυλο-3’, 5’-δινιτροακετοφαινόνη Μusk ketone 81-14-1 201-328-9 Όλα τα καλλυντικά προϊόντα με εξαίρεση τα προϊόντα για το στόμα α)  1,4 % σε εκλεκτό άρωμα    
β)  0,56 % eau de toilette
γ)  0,042 % σε άλλα προϊόντα
98 2-υδροξυβενζοϊκό οξύ (10) Salicylic acid 69-72-7 200-712-3 α)  Προϊόντα για μαλλιά που ξεπλένονται μετά τη χρήση α)  3,0 % Να μην χρησιμοποιείται σε παρασκευάσματα για παιδιά κάτω των 3 ετών. Να μη χρησιμοποιείται για παιδιά κάτω των 3 ετών (11)
β)  Άλλα προϊόντα, εκτός από τις λοσιόν σώματος, τις σκιές για τα βλέφαρα, τη μάσκαρα, τα μολύβια ματιών, τα κραγιόν, τα αποσμητικά σε ρολέτα β)  2,0 % Να μη χρησιμοποιείται σε σκευάσματα που ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση των πνευμόνων του τελικού χρήστη μέσω της εισπνοής.
    Να μη χρησιμοποιείται σε προϊόντα για το στόμα.
    Για σκοπούς άλλους εκτός από την αναστολή ανάπτυξης μικροοργανισμών στο προϊόν. Ο σκοπός αυτός πρέπει να εμφαίνεται στην παρουσίαση του προϊόντος.
99 Ανόργανα θειώδη και όξινα θειώδη άλατα (12)       α)  Οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών α)  0,67 % (σε ελεύθερο SO2) Για σκοπούς εκτός από την αναστολή ανάπτυξης μικρο-οργανισμών στο προϊόν. Ο σκοπός αυτός πρέπει να εμφαίνεται στην παρουσίαση του προϊόντος.  
β)  Προϊόντα για το ίσιωμα μαλλιών β)  6,7 % (σε ελεύθερο SO2)
γ)  Προϊόντα μαυρίσματος για το πρόσωπο γ)  0,45 % (σε ελεύθερο SO2)
δ)  Άλλα προϊόντα μαυρίσματος δ)  0,40 % (σε ελεύθερο SO2)
100 1-(4-χλωροφαινυλο)-3-(3,4-διχλωροφαινυλ)ουρία (13) Triclocarban 101-20-2 202-924-1 Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση 1,5 % Κριτήρια καθαρότητας:  
3,3’, 4,4’-τετραχλωροαζωβενζόλιο) ≤ 1 ppm
3,3’, 4,4’-τετραχλωροαζωξυβενζόλιο) ≤ 1 ppm
Για σκοπούς εκτός από την αναστολή ανάπτυξης μικροοργανισμών στο προϊόν. Ο σκοπός αυτός πρέπει να εμφαίνεται στην παρουσίαση του προϊόντος.
101 Ψευδαργυρούχος πυριθειόνη (14) Zinc pyrithione 13463-41-7 236-671-3 Προϊόντα για τα μαλλιά που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση 0,1 % Για σκοπούς εκτός από την αναστολή ανάπτυξης μικροοργανισμών στο προϊόν. Ο σκοπός αυτός πρέπει να εμφαίνεται στην παρουσίαση του προϊόντος.  
102 1,2-διμεθοξυ-4-(2-προπενυλο)-βενζόλιο Methyl eugenol 93-15-2 202-223-0 εκλεκτό άρωμα 0,01 %    
eau de toilette 0,004 %
αρωματική κρέμα 0,002 %
σε άλλα προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση και σε προϊόντα για το στόμα 0,0002 %
προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση 0,001 %
103 Έλαιο και εκχύλισμα Abies alba Abies Alba Cone Oil· 90028-76-5 289-870-2     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Abies Alba Cone Extract·
Abies Alba Leaf Oil·
Abies Alba Leaf Cera·
Abies Alba Needle Extract·
Abies Alba Needle Oil
104                
105 Έλαιο και εκχύλισμα Abies pectinata Abies Pectinata Oil· 92128-34-2 295-728-0     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Abies Pectinata Leaf Extract·
Abies Pectinata Needle Extract·
Abies Pectinata Needle Oil
106 Έλαιο και εκχύλισμα Abies sibirica Abies Sibirica Oil· 91697-89-1 294-351-9     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Abies Sibirica Needle Extract·
Abies Sibirica Needle Oil
107 Έλαιο και εκχύλισμα Abies balsamea Abies Balsamea Needle Oil· 85085-34-3 285-364-0     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Abies Balsamea Needle Extract·
Abies Balsamea Resin·
Abies Balsamea Extract·
Abies Balsamea Balsam Extract
108 Έλαιο και εκχύλισμα Pinus mugo pumilio Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract· 90082-73-8 290-164-1     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil
109 Έλαιο και εκχύλισμα Pinus Mugo Pinus Mugo Leaf Oil 90082-72-7 290-163-6     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Pinus Mugo Twig Leaf Extract
Pinus Mugo Twig Oil
110 Έλαιο και εκχύλισμα Pinus sylvestris Pinus Sylvestris Oil· 84012-35-1 281-679-2     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Pinus Sylvestris Leaf extract·
Pinus Sylvestris Leaf Oil·
Pinus Sylvestris Leaf Water·
Pinus Sylvestris Cone Extract·
Pinus Sylvestris Bark Extract·
Pinus Sylvestris Bud Extract·
Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract·
Pinus Sylvestris twig Leaf Oil
111 Έλαιο και εκχύλισμα Pinus nigra Pinus Nigra Bud/Needle Extract 90082-74-9 290-165-7     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Pinus Nigra Twig Leaf Extract
Pinus Nigra Twig Leaf Oil
112 Έλαιο και εκχύλισμα Pinus palustris Pinus Palustris Leaf Extract 97435-14-8/8002-09-3 306-895-7/—     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Pinus Palustris Oil
Pinus Palustris Twig Leaf Extract
Pinus Palustris Twig Leaf Oil
113 Έλαιο και εκχύλισμα Pinus pinaster Pinus Pinaster Twig Leaf Oil 90082-75-0 290-166-2     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Pinus Pinaster Twig Leaf Extract
114 Έλαιο και εκχύλισμα Pinus pumila Pinus Pumila Twig Leaf Extract 97676-05-6 307-681-6     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Pinus Pumila Twig Leaf Oil
115 Έλαιο και εκχύλισμα Pinus species Pinus Strobus Bark Extract 94266-48-5 304-455-9     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Pinus Strobus Cone Extract
Pinus Strobus Twig Oil
Pinus Species Twig Leaf Extract
Pinus Species Twig Leaf Oil
116 Έλαιο και εκχύλισμα Pinus cembra Pinus Cembra Twig Leaf Oil 92202-04-5 296-036-1     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Pinus Cembra Twig Leaf Extract
117 Ακετυλιωμένο εκχύλισμα Pinus cembra Pinus Cembra Leaf Twig Extract Acetylated 94334-26-6 305-102-1     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
118 Έλαιο και εκχύλισμα Picea mariana Picea Mariana Leaf Extract· 91722-19-9 294-420-3     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L\ (16)  
Picea Mariana Leaf Oil
119 Έλαιο και εκχύλισμα Thuja occidentalis Thuja Occidentalis Bark Extract· 90131-58-1 290-370-1     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Thuja Occidentalis Leaf·
Thuja Occidentalis Leaf Extract·
Thuja Occidentalis Leaf Oil·
Thuja Occidentalis Stem Extract·
Thuja Occidentalis Stem Oil·
Thuja Occidentalis Root Extract
120                
121 3-Carene· 3,7,7-τριμεθυλοδικυκλο[4.1.0]επτ-3-ένιο (ισοδιπρένιο)   13466-78-9 236-719-3     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
122 Έλαιο και εκχύλισμα Cedrus atlantica Cedrus Atlantica Bark Extract· 92201-55-3 295-985-9     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Cedrus Atlantica Bark Oil·
Cedrus Atlantica Bark Water·
Cedrus Atlantica Leaf Extract·
Cedrus Atlantica Wood Extract·
Cedrus Atlantica Wood Oil
123 Έλαιο και εκχύλισμα Cupressus sempervirens Cupressus Sempervirens Leaf Oil· 84696-07-1 283-626-9     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
Cupressus Sempervirens Bark Extract·
Cupressus Sempervirens Cone Extract·
Cupressus Sempervirens Fruit Extract·
Cupressus Sempervirens Leaf Extract·
Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil·
Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract·
Cupressus Sempervirens Leaf Water·
Cupressus Sempervirens Seed Extract·
Cupressus Sempervirens Oil
124 Κόμμι τερεβινθίνης (Pinus spp.) Turpentine 9005-90-7 232-688-5     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
125 Τερεβινθέλαιο και εξευγενισμένο τερεβινθέλαιο Turpentine 8006-64-2 232-350-7     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
126 Τερεβινθέλαιο, απεσταγμένο με υδρατμούς (Pinus spp.) Turpentine 8006-64-2 232-350-7     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
127 Terpene alcohols acetates Terpene alcohols acetates 69103-01-1 273-868-3     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
128 Terpene hydrocarbons Terpene hydrocarbons 68956-56-9 273-309-3     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
129 Terpenes and terpenoids, με εξαίρεση το λιμονένιο (d-, l-, και dl-ισομερή) που αναφέρονται στους αύξοντες αριθμούς 88, 167 και 168 του παρόντος παραρτήματος III Terpenes and terpenoids 65996-98-7 266-034-5     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
130 Τερπένια και τερπενοειδή   68917-63-5 272-842-9     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
131 alpha-Terpinene· π-μενθα-1,3-διένιο Alpha-terpinene 99-86-5 202-795-1     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
132 gamma-Terpinene· π-μενθα-1,4-διένιο Gamma-terpinene 99-85-4 202-794-6     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
133 Terpinolene· π-μενθα-1,4(8)-διένιο Terpinolene 586-62-9 209-578-0     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
134 1,1,2,3,3,6-εξαμεθυλινδαν-5-υλομεθυλοκετόνη Acetyl Hexamethyl indan 15323-35-0 239-360-0 α)  Προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση α)  2 %    
β)  Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση
135 Allyl butyrate· βουτανοϊκό 2-προπενύλιο Allyl butyrate 2051-78-7 218-129-8     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
136 Allyl cinnamate· 3-φαινυλο-2-προπενοϊκό 2-προπενύλιο Allyl cinnamate 1866-31-5 217-477-8     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
137 Allyl cyclohexylacetate 2-προπενυλοκυκλοεξάνιο Allyl cyclohexylacetate 4728-82-9 225-230-0     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
138 Allyl cyclohexylpropionate· 3-κυκλοεξαν-προπανοϊκό 2-προπενύλιο Allyl cyclohexylpropionate 2705-87-5 220-292-5     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
139 Allyl heptanoate· επτανοϊκό 2-προπενύλιο Allyl heptanoate 142-19-8 205-527-1     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
140 Εξανοϊκό αλλύλιο Allyl caproate 123-68-2 204-642-4     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
141 Allyl isovalerate· 3-μεθυλο-βουτανοϊκό 2-προπενύλιο Allyl isovalerate 2835-39-4 220-609-7     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
142 Allyl octanoate· καπρυλικό 2-αλλύλιο Allyl octanoate 4230-97-1 224-184-9     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
143 Allyl phenoxyacetate· φαινοξυοξικό 2-προπενύλιο Allyl phenoxyacetate 7493-74-5 231-335-2     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
144 Allyl phenylacetate· βενζολοξικό 2-προπενύλιο Allyl phenylacetate 1797-74-6 217-281-2     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
145 Allyl 3,5,5-trimethylhexanoat Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate 71500-37-3 275-536-3     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
146 Allyl cyclohexyloxyacetate Allyl cyclohexyloxyacetate 68901-15-5 272-657-3     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
147 Ισοαμυλοξυοξικόαλλύλιο Isoamyl allylglycolate 67634-00-8 266-803-5     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
148 Allyl 2-methylbutoxyacetate Allyl 2-methylbutoxyacetate 67634-01-9 266-804-0     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
149 Allyl nonanoate Allyl nonanoate 7493-72-3 231-334-7     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
150 Allyl propionate Allyl propionate 2408-20-0 219-307-8     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
151 Allyl trimethylhexanoate Allyl trimethylhexanoate 68132-80-9 268-648-9     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %  
151α Allyl phenethyl ether Allyl phenethyl ether 14289-65-7 238-212-2     Το επίπεδο της ελεύθερης αλλυλικής αλκοόλης στον εστέρα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 0,1 %.  
152 Allyl heptine carbonate(οκτ-2-υνοϊκό αλλύλιο) Allyl heptine carbonate 73157-43-4 277-303-1   0,002  % Το υλικό αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιονδήποτε άλλο εστέρα 2-αλκυλο οξέων (π.χ. μεθυλεπτινεστέρα)  
153 Amylcyclopentenone· 2-πεντυλκυκλοπεντ-2-εν-1-όνη Amylcyclopentenone 25564-22-1 247-104-4   0,1  %    
154 Εκχυλίσματα και αποστάγματα Myroxylon balsamum var. pereirae· έλαιο από βάλσαμο του Περού, απόλυτο και άνυδρο (έλαιο από βάλσαμο του Περού)   8007-00-9 232-352-8   0,4  %    
155 4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde· 3-(4-tert-βουτυλοφαινυλο)προπιοναλδεΰδη 4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde 18127-01-0 242-016-2   0,6  %    
156 Έλαιο και εκχύλισμα Cuminum cyminum Cuminum Cyminum Fruit Oil· 84775-51-9 283-881-6 α)  Προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση 0,4 % έλαιο κύμινου    
Cuminum Cyminum Fruit Extractq
Cuminum Cyminum Seed Oilq
Cuminum Cyminum Seed Extractq
Cuminum Cyminum Seed Powder β)  Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση  
157 cis-Rose ketone-1 (17)· (Z)-1-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξανο-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (cis-α-δαμασκόνη) Alpha-damascone 23726-94-5/43052-87-5 245-845-8/- α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα β)  0,02 %
158 trans-Rose ketone-2 (17)· (Ε)-1-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξανο-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (trans-β-δαμασκόνη) trans-Rose ketone-2 23726-91-2 245-842-1 α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα β)  0,02 %
159 trans-Rose ketone-5 (17)· (Ε)-1-(2,4,4-τριμεθυλο-2-κυκλοεξανο-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (ισοδαμασκόνη) trans-Rose ketone-5 39872-57-6 254-663-8   0,02  %    
160 Rose ketone-4 (17)· 1-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξα-1,3-διεν-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη (δαμασκενόνη) Rose ketone-4 23696-85-7 245-833-2 α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα β)  0,02 %
161 Rose ketone-3 (17)· 1-(2,6,6-τριμεθυλο-3-κυκλοεξεν-1-υλο) -2-βουτεν-1-όνη (Delta-Damascone) Delta-Damascone 57378-68-4 260-709-8 α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα β)  0,02 %
162 cis-Rose ketone-2 (17)· (Z)-1- (2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξανο-1-υλο) -2-βουτεν-1-όνη (cis-β-δαμασκόνη) cis-Rose ketone-2 23726-92-3 245-843-7 α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα β)  0,02 %
163 trans-Rose ketone-1 (17)· (Ε)-1- (2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξανο-1-υλο) -2-βουτεν-1-όνη (trans-α-δαμασκόνη) trans-Rose ketone-1 24720-09-0 246-430-4 α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα β)  0,02 %
164 Rose ketone-5 (17)· 1-(2,4,4-τριμεθυλο-2-κυκλοεξεν-1-υλο)-2-βουτεν-1-όνη Rose ketone-5 33673-71-1 251-632-0   0,02  %    
165 trans-Rose ketone-3 (17)· 1- (2,6,6-τριμεθυλο-3-κυκλοεξεν-1-υλο) -2-βουτεν-1-όνη (trans-δ-δαμασκόνη) trans-Rose ketone-3 71048-82-3 275-156-8 α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα β)  0,02 %
166 trans-2-hexenal trans-2-hexenal 6728-26-3 229-778-1 α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα β)  0,02 %
167 l-Limonene· (S)-π-μενθα-1,8-διένιο Limonene 5989-54-8 227-815-6     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
168 dl-Limonene (ρακεμικό)· 1,8(9)-π-μενθαδιένιο· π-μενθα-1,8-διένιο (διπεντένιο) Limonene 138-86-3 205-341-0     Τιμές υπεροξειδίου μικρότερες από 10 mmoles/L (16)  
169 π-μενθα-1,8-διεν-7-άλη Perillaldehyde 2111-75-3 218-302-8 α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα β)  0,02 %
170 Isobergamate· μενθαδιεν-7-μεθύλιο Isobergamate 68683-20-5 272-066-0   0,1  %    
171 Μεθοξυ δικυκλοπενταδιένιο καρβοξαλδεΰδη· οκταϋδρο-5-μεθοξυ-4,7-μεθανο-1H-ινδένιο-2-καρβοξαλδεΰδη Scentenal 86803-90-9   0,5  %    
172 3-Methylnon-2-enenitrile 3-Methylnon-2-enenitrile 53153-66-5 258-398-9   0,2  %    
173 Methyl octine carbonate· εννεα-2-υνοϊκό μεθύλιο Methyl octine carbonate 111-80-8 203-909-2 α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα: β)  0,002 % όταν χρησιμοποιείται μόνο του.
Όταν υπάρχει σε συνδυασμό με μεθυλεπτινεστέρα, το συνδυασμένο επίπεδο στο τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,01 % (από το οποίο ο μεθυλοκτινεστέρας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,002 %)
174 Amylvinylcarbinyl acetate· οξικό 1-οκτεν-3-υλο Amylvinylcarbinyl acetate 06/10/2442 219-474-7 α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα: β)  0,3 %
175 Propylidenephthalide· 3 προπυλιδενοφθαλίδιο Propylidenephthalide 17369-59-4 241-402-8 α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα: β)  0,01 %
176 Isocyclogeraniol· 2,4,6-τριμεθυλο-3-κυκλοεξαν-1-μεθανόλη Isocyclogeraniol 68527-77-5 271-282-2   0,5  %    
177 2-Hexylidene cyclopentanone 2-Hexylidene cyclopentanone 17373-89-6 241-411-7 α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα: β)  0,06 %
178 Methyl heptadienone· 6-μεθυλο-3,5-επταδιεν-2-όνη Methyl heptadienone 1604-28-0 216-507-7 α)  Προϊόντα για το στόμα      
β)  Άλλα προϊόντα: β)  0,002 %
179 p-methylhydrocinnamic aldehyde· κρεσυλο-προπιονική αλδεϋδη· p-μεθυλοδιυδροκινναμαλδεΰδη p-methylhydrocinnamic aldehyde 02/12/5406 226-460-4   0,2  %    
180 Έλαιο και εκχύλισμα Liquidambar orientalis (styrax) Liquidambar orientalis Resin Extract· 94891-27-7 305-627-6   0,6  %    
Liquidambar Orientalis Balsam Extract·
Liquidambar Orientalis Balsam Oil
181 Έλαιο και εκχύλισμα Liquidambar styraciflua (styrax) Liquidambar styraciflua Oil· 8046-19-3 232-458-4   0,6  %    
Liquidambar Styraciflua Balsam Extract· 94891-28-8 305-628-1
Liquidambar Styraciflua Balsam Oil    
182 1-(5,6,7,8-τετραϋδρο-3,5,5,6,8,8-εξαμεθυλο-2-ναφθυλ)αιθαν-1-όνη (ΑΗΤΝ) Acetyl hexamethyl indan 21145-77-7/1506-02-1 244-240-6/216-133-4 Όλα τα καλλυντικά προϊόντα με εξαίρεση τα προϊόντα για το στόμα α)  Προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση: 0,1 %    
εκτός από:
τα υδροαλκοολικά προϊόντα: 1 %
τα εκλεκτά αρώματα: 2,5 %
τις αρωματικές κρέμες: 0,5 %
β)  Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση: 0,2 %
183 Έλαιο και εκχύλισμα Commiphora erythrea Engler var. glabrescens Εngler gum Opoponax Oil 93686-00-1 297-649-7   0,6  %    
184 Ρητίνη Opopanax chironium   93384-32-8     0,6  %    
185 Μεθυλοβενζόλιο Toluene 108-88-3 203-625-9 Προϊόντα για τα νύχια 25  %   Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά
Να χρησιμοποιείται μόνο από ενηλίκους
186 2,2′-οξυδιαιθανόλη Diethylene glycol 111-46-6 203-872-2 Ως ίχνη σε συστατικά 0,1  %    
Διαιθυλενογλυκόλη (DEG)
187 Μονοβουτυλαιθέρας της διαιθυλενογλυκόλης (DEGBE) Butoxydiglycol 112-34-5 203-961-6 Διαλυτικό μέσο σε προϊόντα βαφής μαλλιών 9  % Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στους διασπορείς αερολυμάτων (spray)  
188 Μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης (EGBE) Butoxyethanol 111-76-2 203-905-0 α)  Διαλυτικό μέσο σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών α)  4,0 % α) β)  
β)  Διαλυτικό μέσο σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  2,0 % Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στους διασπορείς αερολυμάτων (spray)
189 5-υδροξυ-1-(4-σουλφοφαινυλο)-4-(4-σουλφοφαινυλαζω)πυραζολο-3-καρβοξυλικό νάτριο και λάκα αργιλίου (18)· Acid Yellow 23· 1934-21-0/12225-21-7 217-699-5/235-428-9 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,5  %    
(CI 19140) Acid Yellow 23 Aluminum Lake
190 Εσωτερικό άλας δινατρίου καθώς και τα εσωτερικά άλατα αμμωνίου και αργιλίου του Ν-αιθυλο-Ν-[4-[[4-αιθυλο-[(3-σουλφοφαινυλο)-μεθυλ]-αμινο]-φαινυλο][(2-σουλφοφαινυλο)μεθυλενο]-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο]-3-σουλφο-βενζολομεθαναμινίου (18)· (CI 42090) Acid Blue 9· 3844-45-9/2650-18-2/68921-42-6 223-339-8/220-168-0/272-939-6 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,5  %    
Acid Blue 9· Ammonium Salt·
Acid Blue 9· Aluminum Lake
191 6-υδροξυ-5-[(2-μεθοξυ-4-σουλφο-μ-τολυλ)αζω]ναφθαλινο-2-σουλφονικό νάτριο (18)· (CI 16035) Curry Red 25956-17-6 247-368-0 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,4  %    
192 1-(1-ναφθυλαζω)-2-υδροξυναφθαλινο-4′,6,8-τρισουλφονικό νάτριο και λάκα αργιλίου (18)· (CI 16255) Acid Red 187· 2611-82-7/12227-64-4 220-036-2/235-438-3 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,5  %    
Acid Red 18 Aluminum Lake
193 Όξινο άλας νατρίου του 3,6-δις(διαιθυλαμινο)-9-(2,4-δισουλφοφαινυλο)ξανθυλίου (18)· (CI 45100) Acid Red 52 3520-42-1 222-529-8 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %. α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Η αναλογία για την ανάμειξη.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  0,6 % — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
194 Γλυοξάλη Glyoxal 107-22-2 203-474-9   100  mg/kg    
195 1-αμινο-4-(κυκλοεξυλαμινο)-9,10-διυδρο-9,10-διοξοανθρακενο-2-σουλφονικό νάτριο (18) (CI 62045) Acid Blue 62 4368-56-3 224-460-9 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,5  % — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης  
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη
196 Λιππία απόλυτη (Lippia citriodora Kunth.)   02/12/8024   0,2  %    
197 Υδροχλωρικό άλας του Ν-α-δωδεκανοϋλο-L-αργινικού αιθυλίου (19) Ethyl Lauroyl Arginate HCl 60372-77-2 434-630-6 α)  Σαπούνια 0,8  % Για σκοπούς εκτός από την αναστολή ανάπτυξης μικροοργανισμών στο προϊόν. Ο σκοπός αυτός πρέπει να εμφαίνεται στην παρουσίαση του προϊόντος.  
β)  Αντιπιτυριδικά σαμπουάν
γ)  Αποσμητικά, όχι σε μορφή σπρέι
198 Θειική 2,2'-[(4-αμινοφαινυλο)ιμινο]δις(αιθανόλη) N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate 54381-16-7 259-134-5 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,5 % (υπολογιζόμενη ως θειικό άλας). Να τυπωθεί στην ετικέτα:
— Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης Η αναλογία μείξης.
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροσαμίνης: 50 μg/kg «
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδεις ενώσεις Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
  — έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
199 1,3-Benzenediol, 4-chloro- 4-Chlororesorcinol 95-88-5 202-462-0 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,5 %. Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
— έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
200 Θειική 2,4,5,6- τετρααμινοπυριμιδίνη Tetraaminopyrimidine Sulfate 5392-28-9 226-393-0 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α) γ)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή τις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,4 % (υπολογιζόμενη ως θειικό άλας). α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
γ)  Από τις 3 Μαρτίου 2018 να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
 
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  3,4 % (υπολογιζόμενη ως θειικό άλας)   — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
γ)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων   γ)  Επαγγελματική χρήση Μόνο για επαγγελματική χρήση.
  Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»
201 2-χλωρο-6-(αιθυλαμινο)-4-νιτρο-φαινόλη 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol 131657-78-8 411-440-1 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %. α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Η αναλογία για την ανάμειξη.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  3,0 % Για το α) και το β): — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης  
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg  
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη  
202 Βλέπε 226              
                α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
 ◄
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  0,68 % ως ελεύθερη βάση (1,0 % ως διυδροχλωρίδιο) Για τα α), β) και γ):  
— Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης β)  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  ◄
— Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg  
— Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων ◄  
γ)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων   γ)  Μόνο για επαγγελματική χρήση. ◄  
γ)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»  ◄
204 2,3-διυδρο-1Η-ινδολο-5,6-διόλη και το υδροβρωμικό άλας της (18) Dihydroxy indoline 29539-03-5/138937-28-7 —/421-170-6 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 2,0  %   Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Dihydroxy Indoline Hbr
205 Βλέπε 219              
206 Θειικό 3-(2-υδροξυαιθυλο)-p-φαινυλενοδιαμμώνιο Hydroxyethyl-p- Phenylenediamine Sulfate 93841-25-9 298-995-1 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 % (υπολογιζόμενη ως θειικό άλας). α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα: Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
β)  Από τις 3 Μαρτίου 2018 να τυπωθεί στην ετικέτα: Η αναλογία μείξης.
«
Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
 
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
β)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων β)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,75 % (υπολογιζόμενη ως ελεύθερη βάση) Μόνο για επαγγελματική χρήση.
β)  Επαγγελματική χρήση Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»
207 1H-ινδολο-5,6-διόλη Dihydroxyindole 3131-52-0 412-130-9 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 % α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
Για το α) και το β):
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
— έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  0,5  % — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
208 Υδροχλωρικό άλας της 5-αμινο-4-χλωρο-2-μεθυλοφαινόλης 5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl 110102-85-7   Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 % (υπολογιζόμενη ως υδροχλωρικό άλας). Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
— έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
209 1H-ινδολ-6-όλη 6-υδροξυινδόλιο 2380-86-1 417-020-4 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 %. Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
— έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
210 1H-ινδολο-2,3-διόνη Ισατίνη 91-56-5 202-077-8 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 1,6  %   «
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
— έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
211 2-αμινοπυριδιν-3-όλη 2-Amino-3- Hydroxypyridine 16867-03-1 240-886-8 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %. α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα: Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
β)  Από τις 3 Μαρτίου 2018 να τυπωθεί στην ετικέτα: Η αναλογία μείξης.
«
Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
β)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων β)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 %. Μόνο για επαγγελματική χρήση.
β)  Επαγγελματική χρήση Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»
212 Οξικό 2-μεθυλο-1-ναφθύλιο 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene 09/02/5697 454-690-7 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 % (όταν τόσο η 2-Methyl-1-Naphthol όσο και η 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene είναι παρούσες σε μια σύνθεση βαφής μαλλιών, η μέγιστη συγκέντρωση στο κεφάλι της ουσίας 2-Methyl-1-Naphthol δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 %.) Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
— έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
213 1-υδροξυ-2-μεθυλοναφθαλίνιο 2-Methyl-1-Naphthol 7469-77-4 231-265-2 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 % (όταν τόσο η 2-Methyl-1-Naphthol όσο και η 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene είναι παρούσες σε μια σύνθεση βαφής μαλλιών, η μέγιστη συγκέντρωση στο κεφάλι της ουσίας 2-Methyl-1-Naphthol δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 %.) Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
— έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
214 5,7-δινιτρο-8-οξειδο-2-ναφθαλινοσουλφονικό δινάτριο CI 10316 Acid Yellow 1 846-70-8 212-690-2 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 % α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
Για το α) και το β):
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  0,2  % — έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
215 4-αμινο-3-νιτροφαινόλη 4-Amino-3-nitrophenol 610-81-1 210-236-8 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %. α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Η αναλογία για την ανάμειξη.
α)  «
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,0 % β)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Η αναλογία για την ανάμειξη.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
216 Ναφθαλινο-2,7-διόλη 2,7-Naphthalenediol 582-17-2 209-478-7 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %. α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Η αναλογία για την ανάμειξη.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας8α κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,0 % — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
217 m-αμινοφαινόλη και τα άλατά της m-Aminophenol 591-27-5/ 51-81-0/ 68239-81-6/38171-54-9 209-711-2/ 200-125-2/ 269-475-1 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,25 %. ◄  
m-Aminophenol HCl α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
m-Aminophenol sulfate Η αναλογία μείξης.
  «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
   ◄
  β)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων β)  Μόνο για επαγγελματική χρήση. ◄  
  β)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
  Η αναλογία μείξης.
  «Μόνο για επαγγελματική χρήση.
  Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
   
  Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»  ◄
218 6-υδροξυ-3,4-διμεθυλ-2-πυριδόνη 2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine 84540-47-6 283-141-2 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %. Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Η αναλογία για την ανάμειξη.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
219 1-υδροξυ-3-νιτρο-4-(3-υδροξυπροπυλαμινο)βενζόλιο (18) 4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol 92952-81-3 406-305-9 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,6 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση. α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Για το α) και το β): Η αναλογία για την ανάμειξη.
— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη  
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  2,6 %   — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
220 1- [(2′-μεθοξυαιθυλ)αμινο]-2-νιτρο-4-[δι-(2′-υδροξυαιθυλ)αμινο]βενζόλιο (18) HC Blue No 11 23920-15-2 459-980-7 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 2,0  % — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης  
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη
221 2-(4-μεθυλο-2-νιτροανιλινο)αιθανόλη Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine 100418-33-5 408-090-7 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 % α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Για το α) και το β): Η αναλογία μείξης.
— Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροσαμίνης: 50 μg/kg Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδεις ενώσεις  
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,0  %   — έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
    — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
222 1-υδροξυ-2-β-υδροξυαιθυλαμινο-4,6-δινιτροβενζόλιο 2-Hydroxyethylpicramic acid 99610-72-7 412-520-9 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %. α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Για το α) και το β): Η αναλογία για την ανάμειξη.
— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg m Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη  
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  2,0 %   — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
223 p-μεθυλαμινοφαινόλη και το θειικό άλας της p-Methylaminophenol 150-75-4/55-55-0/1936-57-8 205-768-2/200-237-1/217-706-1 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,68 % (ως θειικό άλας) Να τυπώνεται στην ετικέτα:
p-Methylaminophenol sulfate — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης Η αναλογία για την ανάμειξη.
  — Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg «
  — Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
     
     
     
     
    Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
    Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
    Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
    Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
    — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
    — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
    — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
224 3- [[4-[δις(2-υδροξυαιθυλ)αμινο]-2-νιτροφαινυλ]αμινο]1-προπανόλη (18) HC Violet No 2 104226-19-9 410-910-3 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 2,0  % — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη
225 1- (β-υδροξυαιθυλ) αμινο-2-νιτρο-4-N-αιθυλο-N- (β-υδροξυαιθυλ) αμινοβενζόλιο και το υδροχλωρικό της άλας HC Blue No 12 104516-93-0/132885-85-9 (HCl) —/407-020-2 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,75 % (ως υδροχλωρικό άλας) α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Για το α) και το β): Η αναλογία για την ανάμειξη.
— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη  
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,5 % (ως υδροχλωρικό άλας)   — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
226 4,4′-[1,3-προπανοδιυλοδιοξυ]διβενζο-1,3-διαμίνη και το τετραϋδροχλωρικό άλας της (18) 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane 81892-72-0/74918-21-1 279-845-4/278-022-7 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,2 % υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση (1,8 % ως τετραϋδροχλωρικό άλας). α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl Η αναλογία για την ανάμειξη.
  «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
  β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,2 % ως ελεύθερη βάση (1,8 % ως τετραϋδροχλωρικό άλας) β)  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
227 3-αμινο-2,4-διχλωροφαινόλη και το υδροχλωρικό της άλας 3-Amino-2,4-dichlorophenol 61693-42-3/61693-43-4 262-909-0/— α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 % (ως υδροχλωρικό άλας) α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl Η αναλογία για την ανάμειξη.
  «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,5 % (ως υδροχλωρικό άλας) — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
228 3-μεθυλο-1-φαινυλο-5-πυραζολόνη Phenyl methyl pyrazolone 89-25-8 201-891-0 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 %. Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Η αναλογία για την ανάμειξη.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
229 5-[(2-υδροξυαιθυλ)αμινο]-o-κρεσόλη 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol 55302-96-0 259-583-7 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %  
— Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
— Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg Η αναλογία μείξης.
— Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων ◄ «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
   ◄
β)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων β)  Μόνο για επαγγελματική χρήση. ◄  
β)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
 
Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»  ◄
230 3,4-διυδρο-2H-1,4-βενζοξαζιν-6-όλη Hydroxybenzo morpholine 26021-57-8 247-415-5 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %. Να τυπώνεται στην ετικέτα:
— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης Η αναλογία για την ανάμειξη.
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg «
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
231 1,5-δις (β-υδροξυαιθυλαμινο)-2-νιτρο-4-χλωροβενζόλιο (18) HC Yellow No 10 109023-83-8 416-940-3 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,1  % — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης  
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη
232 2,6-διμεθοξυ-3,5-πυριδινεδιαμίνη και το υδροχλωρικό της άλας 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 56216-28-5/85679-78-3 260-062-1/- Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 % (ως υδροχλωρικό άλας) Να τυπώνεται στην ετικέτα:
2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl Η αναλογία για την ανάμειξη.
  «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
233 1-(β-αμινοαιθυλ)αμινο-4-(β-υδροξυαιθυλ)οξυ-2-νιτροβενζόλιο και τα άλατά του HC Orange No 2 85765-48-6 416-410-1 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 1,0  % — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης Να τυπώνεται στην ετικέτα:
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg Η αναλογία για την ανάμειξη.
— Διατηρείται σε περιέκτες nitritefree «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
234 2-[(4-αμινο-2-μεθυλο-5-νιτροφαινυλο)αμινο]-αιθανόλη και τα άλατά της HC Violet No 1 82576-75-8 417-600-7 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 %. α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Για το α) και το β): Η αναλογία για την ανάμειξη.
— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη  
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  0,28 %   β)  
  «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
235 2-[3- (μεθυλαμινο) -4-νιτροφαινοξυ]αιθανόλη (18) 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol 59820-63-2 261-940-7 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,15  % — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης  
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη
236 2-[(2-μεθοξυ-4-νιτροφαινυλ)αμινο]αιθανόλη και τα άλατά της 2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole 66095-81-6 266-138-0 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,2  % — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης  
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη
237 2,2′-[(4-αμινο-3-νιτροφαινυλ)ιμινο]διαιθανόληκαι το υδροχλωρικό της άλας HC Red No 13 29705-39-3/94158-13-1 —/303-083-4 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,25 % (ως υδροχλωρικό άλας) α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Η αναλογία για την ανάμειξη.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  2,5 % (ως υδροχλωρικό άλας) — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
238 Ναφθαλινο-1,5-διόλη 1,5-Naphthalenediol 83-56-7 201-487-4 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %. α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Η αναλογία για την ανάμειξη.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,0 — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
239 Υδροξυπροπυλο-δις(Ν-υδροξυαιθυλο-π-φαινυλενοδιαμίνη) και το τετραϋδροχλωρικό της άλας Hydroxypropyl bis (n-hydroxyethyl-p-phenylene Diamine) ΗC1 128729-30-6/128729-28-2 —/416-320-2 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,4 % (ως τετραϋδροχλωρικό άλας) Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Η αναλογία για την ανάμειξη.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
240 4-νιτρο-1,2-φαινυλενοδιαμίνη 4-νιτρο-1,2-φαινυλενοδιαμίνη 99-56-9 202-766-3 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 %. Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
— έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
                β)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
 ◄
►M4   β)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων β)  Μόνο για επαγγελματική χρήση. ◄  
β)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
 
Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»  ◄
242 Υδροχλωρικό και θειικό άλας 2,4-διαμιονοφαινοξυαιθανόλης 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 70643-19-5/ 66422-95-5/ 70643-20-8 -/ 266-357-1/ 274-713-2 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 % (ως υδροχλωρικό άλας). ◄  
2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
  Η αναλογία μείξης.
  «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
   ◄
  β)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων β)  Μόνο για επαγγελματική χρήση. ◄  
  β)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
  Η αναλογία μείξης.
  «Μόνο για επαγγελματική χρήση.
  Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
   
  Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»  ◄
243 2-μεθυλο-1,3-βενζολοδιόλη 2-Methylresorcinol 608-25-3 210-155-8 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,8 %. α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
γ)  Από τις 3 Μαρτίου 2018 να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
 
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,8 %   — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
γ)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων   γ)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,25 %. Μόνο για επαγγελματική χρήση.
γ)  Επαγγελματική χρήση Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»
244 4-αμινο-m-κρεσόλη 4-Amino-m-Cresol 2835-99-6 220-621-2 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 % ◄  
α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
 ◄
β)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων β)  Μόνο για επαγγελματική χρήση. ◄  
β)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
 
Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»  ◄
245 2-[(3-αμινο-4-μεθοξυφαινυλ)αμινο]αιθανόλη και το θειικό άλας της 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole 83763-47-7/ 280-733-2/ α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 % (ως θειικό άλας)  
2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate 83763-48-8 280-734-8 — Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
      — Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg Η αναλογία μείξης.
      — Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων ◄ «
        Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
         
         
         
         
        Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
        Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
        Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
        Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
        — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
        — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
        — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
         ◄
      β)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων β)  Μόνο για επαγγελματική χρήση. ◄ ►M4   
      β)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
      Η αναλογία μείξης.
      «Μόνο για επαγγελματική χρήση.
      Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
       
       
       
       
      Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
      Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
      Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
      Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
      — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
      — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
      — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
       
      Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»  ◄
\ Υδροξυαιθυλο-3,4-μεθυλενοδιοξυανιλίνη και το υδροχλωρικό της άλας Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl 94158-14-2 303-085-5 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %. Να τυπώνεται στην ετικέτα:
— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης Η αναλογία για την ανάμειξη.
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg «
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
247 2,2′-[[4-[(2-υδροξυαιθυλο)αμινο]-3-νιτροφαινυλ] ιμινο]διαιθανόλη (18) HC Blue No 2 33229-34-4 251-410-3 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 2,8  % — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη
248 4-[(2-υδροξυαιθυλ)αμινο]-3-νιτροφαινόλη 3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol 65235-31-6 265-648-0 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,0 %. α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Για το α) και το β): Η αναλογία για την ανάμειξη.
— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη  
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,85 %   β)  
  «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
249 1-(β-ουρεϊδοαιθυλ)αμινο-4-νιτροβενζόλιο 4-Nitrophenyl aminoethylurea 27080-42-8 410-700-1 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 %. α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Για το α) και το β): Η αναλογία για την ανάμειξη.
— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμίνης: 50 μg/kg Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδη  
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  0,5 %   — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
    — είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
250 1-αμινο-2-νιτρο-4-(2’,3’-διυδροξυπροπυλ)αμινο-5-χλωροβενζόλιο + 1,4-δις-(2’,3’-διυδροξυπροπυλ)αμινο-2-νιτρο-5-χλωροβενζόλιο HC Red No 10 + HC Red No 11 95576-89-9 + 95576-92-4   α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 % α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Για το α) και το β): Η αναλογία μείξης.
— Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροσαμίνης: 50 μg/kg Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδεις ενώσεις  
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
  — έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  2,0  %   — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
251 2-(4-αμινο-3-νιτροανιλινο)αιθανόλη HC Red No 7 24905-87-1 246-521-9 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 1,0  % — Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροσαμίνης: 50 μg/kg Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδεις ενώσεις  
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
  — έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
252 2-αμινο-6-χλωρο-4-νιτροφαινόλη 2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol 04/09/6358 228-762-1 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 %. α)  Να τυπώνεται στην ετικέτα:
Η αναλογία για την ανάμειξη.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  2,0 % «
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μη βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— είχατε, στο παρελθόν, αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας.»
253 2-[δις(2-υδροξυαιθυλο)αμινο]-5-νιτροφαινόλη HC Yellow No 4 59820-43-8 428-840-7 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 1,5  % — Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης  
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροσαμίνης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδεις ενώσεις
254 5-αμινο-4-υδροξυ-3-(φαινυλαζω)ναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό νάτριο (18)· (CI 17200) Acid Red 33 3567-66-6 222-656-9 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,5  %    
255 2-[(2-νιτροφαινυλο)αμινο]αιθανόλη HC Yellow No 2 4926-55-0 225-555-8 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,75 % α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Για το α) και το β): Η αναλογία μείξης.
— Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροσαμίνης: 50 μg/kg Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδεις ενώσεις  
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
  — έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,0  %   — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
256 4-[(2-νιτροφαινυλο)αμινο]φαινόλη HC Orange No 1 54381-08-7 259-132-4 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 1,0  %    
257 Πολιδοκανόλη Laureth-9 3055-99-0 221-284-4 α)  Μη εκπλυόμενα προϊόντα α)  3,0 %    
β)  Εκπλυόμενα προϊόντα β)  4,0 %
258 2-νιτρο-N1-φαινυλοβενζο-1,4-διαμίνη HC Red No 1 2784-89-6 220-494-3 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 1,0  %   «
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
— έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
259 υδροχλωρικό άλας του 1-μεθοξυ-3-(β-αμινοαιθυλο)αμινο-4-νιτροβενζολίου HC Yellow No 9 86419-69-4 415-480-1 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,5 % (υπολογιζόμενη ως υδροχλωρικό άλας) — Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης  
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροσαμίνης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδεις ενώσεις
260 1-(4’-αμινοφαινυλαζω)-2-μεθυλο-4-(δις-2-υδροξυαιθυλο)αμινοβενζόλιο HC Yellow No 7 104226-21-3 146-420-6 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,25  %    
261 N-(2-υδροξυαιθυλο)-2-νιτρο-4-τριφθορομεθυλο-ανιλίνη HC Yellow No 13 10442-83-8 443-760-2 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,5 % α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Για το α) και το β): Η αναλογία μείξης.
— Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροσαμίνης: 50 μg/kg Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδεις ενώσεις  
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπο ή ευαίσθητο, ερεθισμένο ή πάσχον τριχωτό της κεφαλής,
  — έχετε παρατηρήσει οποιαδήποτε αντίδραση μετά τη βαφή των μαλλιών σας,
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  2,5  %   — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
262 Benzenaminium, χλωριούχο 3-[(4,5-διυδρο-3-μεθυλ-5-οξο-1-φαινυλο-1H-πυραζολ-4-υλ)αζω]-N,N,Ντριμεθυλοβενζεναμίνιο Basic Yellow 57 68391-31-1 269-943-5 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 2,0  %    
263 2,2’-[[4-[(4-αμινοφαινυλ)αζο]φαινυλ]ιμινο]διαιθανόλη Disperse Black 9 20721-50-0 243-987-5 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,3 % (του μείγματος σε αναλογία 1:1 του 2,2’-[4-(4-aminophenylazo)phenylimino]diethanol και lignosulfate)    
264 1,4-δις[2,3-διυδροξυπροπυλαμινο]-9,10-ανθρακενοδιόνη HC Blue No 14 99788-75-7 421-470-7 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,3  % — Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης  
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροσαμίνης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλλαγμένους από νιτρώδεις ενώσεις
265 1,4-διαμινοανθρακινόνη Disperse Violet 1 128-95-0 204-922-6 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,5  % Η πρόσμειξη του Disperse Red 15 στο Disperse Violet 1 σε συνθέσεις βαφής μαλλιών θα πρέπει να είναι < 1 % (κατά βάρος)  
266 2-(4-αμινο-2-νιτροανιλινο)αιθανόλη HC Red No 3 04/01/2871 220-701-7 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,45 % Για την περίπτωση α): Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  3,0 % Για το α) και το β:) Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης
— Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
— Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων  
   
   
   
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
267 Χλωριούχο [7-υδροξυ-8-[(2-μεθοξυφαινυλ)αζω]-2-ναφθυλο]τριμεθυλαμμώνιο Basic Red 76 68391-30-0 269-941-4 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 2,0  %    
268 Χλωριούχο 2-[[4-(διμεθυλαμινο)φαινυλ]αζω]-1,3-διμεθυλο-1H-ιμιδαζόλιο Basic Red 51 77061-58-6 278-601-4 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 % α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,0 %    
269 Phenol, 2-Amino-5-Ethyl-, Hydrochloride 2-Amino-5-Ethylphenol HCl 149861-22-3   Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %. Να τυπωθεί στην επισήμανση:
Αναλογία μείγματος.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
270 Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-, disodium salt (CI 45410) Acid Red 92 18472-87-2 242-355-6 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 % α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  0,4 %    
271 Μείγμα των (1), (2) & (3) σε παράγοντα διασποράς (λιγνοσουλφονικό): Disperse Blue 377 είναι μείγμα τριών χρωστικών:     Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 2,0  %    
(1)  9,10-Anthracenedione-1,4-bis[(2-Hydroxyethyl)amino] (1)  1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone (1)  4471-41-4 (1)  224-743-7
(2)  9,10-Anthracenedione-1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-4-[(3-Hydroxypropyl)amino] (2)  1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone (2)  67674-26-4 (2)  266-865-3
(3)  9,10-anthracenedione-1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino (3)  1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone (3)  67701-36-4 (3)  266-954-7
272 4-αμινοφαινόλη p-Aminophenol 123-30-8 204-616-2 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α) β)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,9 %. α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα: Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
β)  Από τις 3 Μαρτίου 2018 να τυπωθεί στην ετικέτα: Η αναλογία μείξης.
«
Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
 
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
β)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων β)  Επαγγελματική χρήση Μόνο για επαγγελματική χρήση.
    Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»
273 Θειικό 4,5-διαμινο-1-(2-υδροξυαιθυλο)-1H-πυραζόλιο (1:1) 1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate 155601-30-2 429-300-3 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,0 % Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
274 Quinolinium, 4-formyl-1-methyl-, salt with 4-methylbenzenesulfonic acid (1:1) 4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate 223398-02-5 453-790-8 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,5 % Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
275 Pyridinium, 1- methyl-4-[( methylphenylhydrazono)methyl]-, methyl sulfate Basic Yellow 87 68259-00-7 269-503-2 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %. α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,0 %    
276 Χλωριούχο 2-[(4-αμινοφαινυλ)αζω]-1,3-διμεθυλο-1H-ιμιδαζόλιο Basic Orange 31 97404-02-9 306-764-4 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 % α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,0 %    
277 2,6-Pyridinediamine, 3-(3-pyridinylazo) 2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine 28365-08-4 421-430-9 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 % α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  0,25 %    
278 Μονοϋδροχλωρική 4-((4-αμινο-3-μεθυλοφαινυλο)(4-ιμινο-3-μεθυλο-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο)μεθυλο)-2-μεθυλοφαινυλαμίνη (CI 42520) Basic Violet 2 3248-91-7 221-831-7 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %. α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  0,5 %    
279 Διμεθανοσουλφονική 2,3-διαμινο-6,7-διυδρο-1H,5H-πυραζολο [1,2-a]πυραζολόνη 2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate 857035-95-1 469-500-8 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 % Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
280 2-αμινο-4,6-δινιτροφαινόλη και άλας νατρίου της 2-αμινο-4,6-δινιτροφαινόλης Picramic Acid και Sodium Picramate 96-91-3 202-544-6 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,6 % α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
831-52-7 212-603-8 Η αναλογία μείξης.
    «
    Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
     
     
     
     
    Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
    Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
    Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
    Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
    — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
    — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
    — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
    β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  0,6 %    
281 1-μεθυλαμινο-2-νιτρο-5-(2,3-διυδροξυ-προπυλοξυ)-βενζόλιο 2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline 80062-31-3 279-383-3 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,8 % α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,0 % Για το α) και το β):  
— Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης
— Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων
282 1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl] amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide HC Blue 16 502453-61-4 481-170-7 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 3,0  % — Να μη χρησιμοποιείται με συστήματα νιτρώδωσης  
— Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων»
283 3-αμινο-2-χλωρο-6-μεθυλοφαινόλη 5-Amino-6-Chloro-o-Cresol 84540-50-1 283-144-9 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %. α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
3-αμινο-4-χλωρο-6-μεθυλοφαινόλη HCl 5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl 80419-48-3 Η αναλογία μείξης.
      «
      Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
       
       
       
       
      Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
      Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
      Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
      Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
      — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
      — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
      — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
      β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  0,5 %    
284 Phenol, 2,2'-methylenebis[4-amino-], dihydrochloride 2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl 27311-52-0 440-850-3 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %. α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
63969-46-0 Η αναλογία μείξης.
  «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
   
   
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
  β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  1,0 %    
285 Πυριδινο-2,6-διυλοδιαμίνη 2,6-Diaminopyridine 141-86-6 205-507-2 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Για τα α) και β): Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15 % α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
β)  Προϊόντα που προορίζονται για τη χρώση των βλεφαρίδων β)  Μόνο για επαγγελματική χρήση. β)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
 
 
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν.»
286 C16-χλωριούχο αλκυλοτριμεθυλαμμώνιο Cetrimonium chloride (20) 112-02-7 203-928-6 α)  Προϊόντα για μαλλιά που ξεπλένονται μετά τη χρήση α)  2,5 % για τις επιμέρους συγκεντρώσεις ή το άθροισμα των επιμέρους συγκεντρώσεων του cetrimonium chloride και του steartrimonium chloride Για σκοπούς εκτός από την αναστολή ανάπτυξης μικροοργανισμών στο προϊόν. Ο σκοπός αυτός πρέπει να εμφαίνεται στην παρουσίαση του προϊόντος.  
C18-χλωριούχο αλκυλοτριμεθυλαμμώνιο Steartrimonium chloride (20) 112-03-8 203-929-1
β)  Προϊόντα για μαλλιά που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση β)  1,0 % για τις επιμέρους συγκεντρώσεις ή το άθροισμα των επιμέρους συγκεντρώσεων του cetrimonium chloride και του steartrimonium chloride
γ)  Προϊόντα προσώπου που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση γ)  0,5 % για τις επιμέρους συγκεντρώσεις ή το άθροισμα των επιμέρους συγκεντρώσεων του cetrimonium chloride και του steartrimonium chloride
287 C22-χλωριούχο αλκυλοτριμεθυλαμμώνιο Behentrimonium chloride (20) 17301-53-0 241-327-0 α)  Προϊόντα για μαλλιά που ξεπλένονται μετά τη χρήση α)  5,0 % για επιμέρους συγκέντρωση behentrimonium chloride ή το άθροισμα των επιμέρους συγκεντρώσεων cetrimonium chloride, steartrimonium chloride και behentrimonium chloride, ενώ παράλληλα πρέπει να τηρείται η σχετική μέγιστη συγκέντρωση για το άθροισμα του cetrimonium chloride και του steartrimonium chloride που ορίζεται στην εγγραφή 286. Για σκοπούς εκτός από την αναστολή ανάπτυξης μικροοργανισμών στο προϊόν. Ο σκοπός αυτός πρέπει να εμφαίνεται στην παρουσίαση του προϊόντος.  
β)  Προϊόντα για μαλλιά που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση β)  3,0 % για επιμέρους συγκέντρωση behentrimonium chloride ή το άθροισμα των επιμέρους συγκεντρώσεων cetrimonium chloride, steartrimonium chloride και behentrimonium chloride, τηρώντας ταυτόχρονα τη σχετική μέγιστη συγκέντρωση για το άθροισμα του cetrimonium chloride και του steartrimonium chloride που ορίζεται στην εγγραφή 286.
γ)  Προϊόντα προσώπου που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση γ)  3,0 % για επιμέρους συγκέντρωση behentrimonium chloride ή το άθροισμα των επιμέρους συγκεντρώσεων cetrimonium chloride, steartrimonium chloride και behentrimonium chloride, τηρώντας ταυτόχρονα τη σχετική μέγιστη συγκέντρωση για το άθροισμα του cetrimonium chloride και του steartrimonium chloride που ορίζεται στην εγγραφή 286.
▼M9
288 Μεθυλοθειικό άλας του 3-[(4-αμινο-3-μεθυλο-9,10-διοξο-9,10-διυδροανθρακεν-1-υλ)αμινο]-N,N,N-τριμεθυλοπροπαν-1-αμινίου HC Blue No 17 16517-75-2 605-392-2 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  2,0 % α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 %. α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα: Η αναλογία μείξης.
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών Για τα α) και β) «
  — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
  — Μέγιστη περιεκτικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  — Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
    Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
    Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
    — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
    — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
    — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
289 Ένωση του φωσφορικού οξέος με 4-[(2,6-διχλωροφενυλ)(4-ιμινο-3,5-διμεθυλο-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-υλιδενο)μεθυλο]-2,6-διμεθυλανιλίνη (1:1) HC Blue No 15 74578-10-2 277-929-5 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  0,2 % α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2 %. α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα: Η αναλογία μείξης.
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
290 2,2′-(9,10-διοξοανθρακενο-1,4-διυλοδιιμινο)δις(5-μεθυλοσουλφονικό) νάτριο Acid Green 25 4403-90-1 224-546-6 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,3 %    
291 4-[(9,10-διυδρο-4-υδροξυ-9,10-διοξο-1-ανθρυλ)αμινο]τολουολο-3-σουλφονικό νάτριο Acid Violet 43 4430-18-6 224-618-7 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,5 %    
292 2-Μεθοξυμεθυλο-1,4-βενζοδιαμίνη 2-Μεθοξυμεθυλο-p-φαινυλενοδιαμίνη 337906-36-2 679-526-3 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   α) β)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή τις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,8 % (υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση). α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα:
Θειική 2-μεθοξυμεθυλο-1,4-βενζοδιαμίνη Θειική 2-μεθοξυμεθυλο-p-φαινυλενοδιαμίνη 337906-37-3 638-749-6 β)  Προϊόντα που προορίζονται για τη βαφή των βλεφαρίδων β)  Επαγγελματική χρήση Η αναλογία μείξης.
            «
            Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
             
            Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
            Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
            Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
            Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
            — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
            — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
            — είχατε αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
            β)  Να τυπωθεί στην ετικέτα: Η αναλογία μείξης.
            «
            Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
             
            Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
            Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:
            — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
            — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,
            — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.
            Μόνο για επαγγελματική χρήση.
            Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια, αν έρθουν σε επαφή με το προϊόν.»
▼M9
293 Μεθυλοθειική 1-N-μεθυλομορφολινιοπροπυλαμινο-4-υδροξυανθρακινόνη Hydroxyanthraquinone-aminopropyl Methyl Morpholinium Methosulfate 38866-20-5 254-161-9 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,5 % — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης Να τυπωθεί στην ετικέτα:
— Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg «
— Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
294 2,2′-[[3-Μεθυλο-4-[(E)-(4-νιτροφαινυλ)αζω]φαινυλ]ιμινο]δις(αιθανόλη) Disperse Red 17 3179-89-3 221-665-5 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  0,2 % α)  Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 %. α)  Να τυπωθεί στην ετικέτα: Η αναλογία μείξης.
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών Για α) και β) «
  — Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
  — Μέγιστη περιεκρικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  — Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
    Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
    Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
    — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
    — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
    — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
295 4-αμινο-5-υδροξυ-3-(4-νιτροφαινυλαζω)-6-(φαινυλαζω)-2,7-ναφθαλινοδισουλφονικό οξύ, άλας δινατρίου Acid Black 1 1064-48-8 213-903-1 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,5 %    
296 3-Υδροξυ-4-[(E)-(4-μεθυλο-2-σουλφονικοφαινυλο)διαζενυλο]-2-ναφθοϊκό νάτριο Pigment Red 57 5858-81-1 227-497-9 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών 0,4 %    
297 ◄ 2-(2-αιθοξυαιθοξυ)αιθανόλη Ethoxydiglycol 111-90-0 203-919-7 α)  οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών α)  7 % α) έως ε):  
Μονοαιθυλαιθέρας της διαιθυλενογλυκόλης (DEGBE) β)  μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  5 % Το επίπεδο των προσμείξεων αιθυλενογλυκόλης στο Ethoxydiglycol πρέπει να είναι ≤ 0,1 %.
  γ)  προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση, εκτός των προϊόντων βαφής μαλλιών γ)  10 % Να μη χρησιμοποιείται σε οφθαλμικά και στοματικά προϊόντα.
  δ)  άλλα καλλυντικά προϊόντα που δεν παρουσιάζονται σε μορφή αερολύματος δ)  2,6 %  
  ε)  τα ακόλουθα προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφή αερολύματος: εκλεκτά αρώματα, προϊόντα για μαλλιά σε μορφή αερολύματος, αντιιδρωτικά και αποσμητικά ε)  2,6 %  
  ▼M18  
298 δι-[2-[4-[(E)-2-[4-[δις(2-υδροξυαιθυλο)αμινοφαινυλο]βινυλο]πυριδιν-1-ιο]-βουτανοϋλο]αμινοαιθυλο]δι-σουλφανυλοδιχλωρίδιο HC Red No. 17 1449471-67-3   Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017: 0,5 % Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017:  
— Να μη χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης
— Μέγιστη περιεκτικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων
299 δι-[2-[4-[(E)-2-[2,4,5-τριμεθοξυφαινυλο]βινυλο]πυριδινιν-1-ιο]βουτανοϋλο]αμινοαιθυλο]δισουλφανυλοδιχλωρίδιο HC Yellow No. 17 1450801-55-4   Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017: 0,5 %   Από τις 3 Μαρτίου 2018:
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
300 θειική 1-εξυλο-1H-πυραζολο-4,5-διαμίνη (2:1) 1-Hexyl 4,5-Diamino Pyrazole Sulfate 1361000-03-4   Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017, μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 % Από τις 3 Μαρτίου 2018 να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
301 θειική 4-υδροξυ-2,5,6-τριαμινοπυριμιδίνη 2,5,6-Triamino-4-Pyrimidinol Sulfate 1603-02-7 216-500-9 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017, μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 % Από τις 3 Μαρτίου 2018 να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
302 υδροχλωρική 2-[(3-αμινοπυραζολο[1,5-a]πυριδιν-2-υλο)οξυ]αιθανόλη Hydroxyethoxy Aminopyrazolopyridine HCl 1079221-49-0 695-745-7 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017, μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 % Από τις 3 Μαρτίου 2018 να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
303 3-αμινο-2,6-διμεθυλοφαινόλη 3-Amino-2,6-Dimethylphenol 6994-64-5 230-268-6 Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017, μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 % Από τις 3 Μαρτίου 2018 να τυπωθεί στην ετικέτα:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
304 8-[(4-αμινο-3-νιτροφαινυλο)αζω]-7-υδροξυ-N,N,N-τριμεθυλο-2-ναφθαλιναμινιοχλωρίδιο Basic Brown 17 68391-32-2 269-944-0 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017: 2,0 %    
305 3-αμινο-7-(διμεθυλοαμινο)-2-μεθοξυφαινοξαζιν-5-ιοχλωρίδιο Basic Blue 124 67846-56-4 267-370-5 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017: 0,5 % Από τις 3 Σεπτεμβρίου 2017: Από τις 3 Μαρτίου 2018:
— Να μην χρησιμοποιείται με παράγοντες νιτρώδωσης «
— Μέγιστη περιεκτικότητα σε νιτρωδαμίνη: 50 μg/kg Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
— Να διατηρείται σε περιέκτες ελεύθερους νιτρωδών ενώσεων  
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή έχετε ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — έχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
306 ◄ Αραχιδέλαιο, εκχυλίσματα και τα παράγωγά του Arachis Hypogaea Oil 07/03/8002 232-296-4     Μέγιστη συγκέντρωση πρωτεϊνών αραχίδας: 0,5 ppm (23)  
Arachis Hypogaea Seedcoat Extract 07/03/8002 232-296-4
Arachis Hypogaea Flour 07/03/8002 232-296-4
Arachis Hypogaea Fruit Extract 07/03/8002 232-296-4
Arachis Hypogaea Sprout Extract    
Hydrogenated Peanut Oil 68425-36-5 270-350-9
Peanut Acid 91051-35-3 293-087-1
Peanut Glycerides 91744-77-3 294-643-6
Peanut Oil PEG-6 Esters 68440-49-3  
Peanutamide MEA 93572-05-5 297-433-2
Peanutamide MIPA    
Potassium Peanutate 61789-56-8 263-069-8
Sodium Peanutamphoacetate    
Sodium Peanutate 61789-57-9 263-070-3
Sulfated Peanut Oil 73138-79-1 277-298-6
307 ◄ Υδρολυμένη πρωτεΐνη σίτου Hydrolyzed Wheat Protein 94350-06-8 / 222400-28-4 / 70084-87-6 / 100209-50-5 305-225-0     Μέγιστο μέσο μοριακό βάρος των πεπτιδίων σε υδρολύματα: 3,5 kDa (24)  
309-358-5
▼M25
308 Εκχύλισμα ανθέων Tagetes minuta (25) Εκχύλισμα ανθέων Tagetes minuta 91770-75-1· 294-862-7· α)  Μη εκπλυόμενα προϊόντα α)  0,01 % Για τα α) και β): Περιεκτικότητα σε α-τριθειενύλιο (τριθειοφαίνιο) σε εκχύλισμα/έλαιο ≤ 0,35 %.  
Έλαιο ανθέων Tagetes minuta (26) Έλαιο ανθέων Tagetes minuta 91770-75-1/8016-84-0 294-862-7 Για την περίπτωση α): Να μη χρησιμοποιείται σε αντηλιακά προϊόντα και σε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά για έκθεση σε φυσική/τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία.
        β)  Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση β)  0,1 % Για τα α) και β): Σε περίπτωση συνδυασμένης χρήσης με Tagetes patula (εγγραφή 309), το συνολικό συνδυασμένο περιεχόμενο ταγέτη σε έτοιμο παρασκεύασμα δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια συγκέντρωσης που αναφέρονται στη στήλη ζ.
309 Εκχύλισμα ανθέων Tagetes patula (27) Εκχύλισμα ανθέων Tagetes patula 91722-29-1· 294-431-3· α)  Μη εκπλυόμενα προϊόντα α)  0,01 % Για τα α) και β): Περιεκτικότητα σε α-τριθειενύλιο (τριθειοφαίνιο) σε εκχύλισμα/έλαιο ≤ 0,35 %.  
Έλαιο ανθέων Tagetes patula (28) Έλαιο ανθέων Tagetes patula 91722-29-1/8016-84-0 294-431-3/- β)  Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση β)  0,1 % Για την περίπτωση α): Να μη χρησιμοποιείται σε αντηλιακά προϊόντα και σε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά για έκθεση σε φυσική/τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία.
          Για τα α) και β): Σε περίπτωση συνδυασμένης χρήσης με Tagetes minuta (εγγραφή 308), το συνολικό συνδυασμένο περιεχόμενο ταγέτη σε έτοιμο παρασκεύασμα δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια συγκέντρωσης που αναφέρονται στη στήλη ζ.
310 1-(4-χλωροφαινοξυ) -1-(ιμιδαζολ-1-υλο)-3,3-διμεθυλοβουτανόνη-2 (29) Climbazole 38083-17-9 253-775-4 Αντιπιτυριδικά σαμπουάν που ξεπλένονται μετά τη χρήση (30) 2,0 % (30) Για σκοπούς εκτός από την αναστολή ανάπτυξης μικροοργανισμών στο προϊόν. Ο σκοπός αυτός πρέπει να εμφαίνεται στην παρουσίαση του προϊόντος. (30)  
311 Οξείδιο της διφαινυλο(2,4,6-τριμεθυλοβενζοϋλο)φωσφίνης Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide 75980-60-8 278-355-8 Συστήματα τεχνητών νυχιών 5,0 % Επαγγελματική χρήση Μόνο για επαγγελματική χρήση.
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
312 2-Φουραλδεΰδη Furfural 98-01-1 202-627-7   0,001 %    
313 Μεθακρυλικός 2-υδροξυαιθυλεστέρας (31) HEMA 868-77-9 212-782-2 Προϊόντα για τα νύχια   Μόνο για επαγγελματική χρήση Μόνο για επαγγελματική χρήση
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
314 2-[(2-μεθυλ-1-οξο-2-προπενυλ)οξυ]αιθυλεστέρας του 4,4,6,16-τετραμεθυλο-10,15-διοξο-11,14-διοξα-2,9-διαζαδεκαεπτ-16-ενοϊκού οξέος (32) DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE 41137-60-4/72869-86-4 255-239-5/276-957-5 Προϊόντα για τα νύχια   Μόνο για επαγγελματική χρήση Μόνο για επαγγελματική χρήση
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
315 Υδροχλωρικό 4-(3-αμινοπυραζολο[1,5-Α]πυριδιν-2- υλο)-1,1-διμεθυλοπιπεραζιν-1-ιοχλωρίδιο Διμεθυλοπιπεραζινιοαμινοπυραζολοπυριδίνη HCl 1256553-33-9 813-255-5 Ουσία βαφής μαλ- λιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Από τις 3 Ιουνίου 2021 ύστερα από την ανάμειξη σε οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % (υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση) Από τις 3 Δεκεμβρίου 2021 πρέπει να τυπώνεται στην ετικέτα η εξής επισήμανση: Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
 
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— είχατε αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν»
316 Υδροχλωρικό 1-(3-((4-αμινοφαινυλ)αμινο)προπυλο)-3-μεθυλ-1Η-ιμιδαζολ3-ιοχλωρίδιο Μεθυλιμιδαζολιοπροπυλο-p-φαινυλενοδιαμίνη HCl 220158-86-1   Ουσία βαφής μαλ- λιών σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών   Από τις 3 Ιουνίου 2021 ύστερα από την ανάμειξη σε οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % (υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση) Από τις 3 Δεκεμβρίου 2021 πρέπει να τυπώνεται στην ετικέτα η εξής επισήμανση:
Η αναλογία μείξης.
«
Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
— έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
— είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
— είχατε αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
317 Διμεθανοσουλφονικό δι-[2-[(Ε)-2-[4-[δις(2-υδροξυαιθυλ)αμινοφαινυλο]βινυλο]πυριδιν-1-ιο]αιθυλο]δισουλφίδιο HC Orange αριθ. 6 1449653-83-1   Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών Από τις 3 Ιου νίου 2021: 0,5 % Δεν περιέχονται προσμείξεις μεθανοσουλφονικών ενώσεων, ιδίως μεθανοσουλφονικού αιθυλεστέρα.  
318 4-[(2-Υδροξυ-1-ναφθυλ)αζω]βενζολοσουλφονικό νάτριο Acid Orange 7 633-96-5 211-199-0 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών Από τις 3 Ιου νίου 2021: 0,5 %    
319 4,4’-(4,5,6,7-τετραβρωμο-1,1-διοξειδο-3Η-2,1-βενζοξαθειολ-3-υλιδενο)δις[2,6-διβρωμοφαινόλη] Κυανό της τετρα- βρωμοφαινόλης 4430-25-5 224-622-9 α)  Ουσία βαφής μαλλιών σε οξει- δωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών β)  Από τις 3 Ιουνίου 2021: 0,2 % α)  Από την/τις 3 Ιουνίου 2021, ύστερα από την ανάμειξη σε οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2 % (υπολογιζόμενο ως ελεύθερη βάση) α)  Από τις 3 Δεκεμβρίου 2021 πρέπει να τυπώνεται στην ετικέτα η εξής επισήμανση:
β)  Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών Η αναλογία μείξης.
  «
  Οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.
   
  Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.
  Μην βάφετε τα μαλλιά σας αν:
  — έχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,
  — είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών σας,
  — είχατε αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.»
320 Indigofera tinctoria, αποξηραμένα και κονιοποιημένα φύλλα Indigofera tinctoria L Φύλλα Indigofera tinctoria 84775-63-3 283-892-6 Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών Από τις 3 Ιου νίου 2021: 25 %    
Σκόνη φύλλων Indigofera tinctoria Εκχύλισμα φύλλων Indigofera tinctoria
Εκχύλισμα Indigofera tinctoria