Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

47.

2021 - Αξιολόγηση 2 σημαντικών προτάσεων χρηματοδότησης στις προσκλήσεις 1 και 2 του προγράμματος Διαχείριση Υδάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021

2021 - Αξιολόγηση 2 σημαντικών προτάσεων χρηματοδότησης στις προσκλήσεις 1 και 2 του προγράμματος Διαχείριση Υδάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2021

46.

2021 - Ιούλιος - Εισαγωγή στους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς του ΑΠΘ μετά από συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις (2021, Μάϊος 24-28)

2021 - Ιούλιος - Εισαγωγή στους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς του ΑΠΘ μετά από συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις (2021, Μάϊος 24-28)

45.

2020 - Οκτώβριος - Εγγραφή στο μητρώο ελεγκτών δόμησης στην κατηγορία ΙΙΙ με αριθμό μητρώου 4517

2020 - Οκτώβριος - Εγγραφή στο μητρώο ελεγκτών δόμησης στην κατηγορία ΙΙΙ με αριθμό μητρώου 45172020 - Οκτώβριος - Εγγραφή στο μητρώο ελεγκτών δόμησης στην κατηγορία ΙΙΙ με αριθμό μητρώου 4517

44.

2020 - Ιούλιος - Σεμινάριο "ΥΓΙΕΙΝΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19"

2020 - Ιούλιος - Σεμινάριο "ΥΓΙΕΙΝΗ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19"

43.

2020 - Απρίλιος - Σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών στην εντομοκτονία - μυοκτονία

2020 - Απρίλιος - Σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών στην εντομοκτονία - μυοκτονία

42.

2019 - Δεκέμβριος - Απόφαση ανάθεσης υπηρεσιών εμπειρογνώμονα αξιολόγησης 6 επενδυτικών προτάσεων της Δράσης 1.2.1.01 Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

2019 - Δεκέμβριος - Απόφαση ανάθεσης υπηρεσιών εμπειρογνώμονα αξιολόγησης 6 επενδυτικών προτάσεων της Δράσης 1.2.1.01 Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

2019 - Δεκέμβριος - Απόφαση ανάθεσης υπηρεσιών εμπειρογνώμονα αξιολόγησης 6 επενδυτικών προτάσεων της Δράσης 1.2.1.01 Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

2019 - Δεκέμβριος - Απόφαση ανάθεσης υπηρεσιών εμπειρογνώμονα αξιολόγησης 6 επενδυτικών προτάσεων της Δράσης 1.2.1.01 Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

41.

2019 - Ιούνιος - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ). Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας (Θεσσαλονίκη - ΜΕΤ ΗΟΤΕL)

2019 - Ιούνιος - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ). Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας (Θεσσαλονίκη - ΜΕΤ ΗΟΤΕL)

40.

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τις βασικές αρχές στα συστήματα διαχείρισης Επαγγελματικής Υγιεινής και Ασφάλειας (ISO 45001). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison.

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τις βασικές αρχές στα συστήματα διαχείρισης Επαγγελματικής Υγιεινής και Ασφάλειας (ISO 45001). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τις βασικές αρχές στα συστήματα διαχείρισης Επαγγελματικής Υγιεινής και Ασφάλειας (ISO 45001). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τις βασικές αρχές στα συστήματα διαχείρισης Επαγγελματικής Υγιεινής και Ασφάλειας (ISO 45001). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison

39.

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τον γενικό ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison.

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τον γενικό ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τον γενικό ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τον γενικό ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison

38.

2018 - Νοέμβριος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου εφαρμογής λογισμικού ANSYS - ANSYS Fluent σε στατική ανάλυση, μεταφορά ενέργειας και ρευστοδυναμική ανάλυση (CFD) με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων FEA - FEM (επιφάνειας - όγκου). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στο πανεπιστήμιο Cornell.

2018 - Νοέμβριος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου εφαρμογής λογισμικού ANSYS - ANSYS Fluent σε στατική ανάλυση, μεταφορά ενέργειας και ρευστοδυναμική (CFD) με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (επιφάνειας - όγκου)

37.

2018 - Μάρτιος - Εγγραφή στο μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ με ΑΜ 26837 για την κατηγορία 18 χημικοτεχνικών μελετών τάξης Α και την κατηγορία 27 περιβαλλοντικών μελετών τάξης Α.

2018 - Μάρτιος - Εγγραφή στο μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατηγορία 18 χημικοτεχνικών μελετών τάξης Α και την κατηγορία 27 περιβαλλοντικών μελετών τάξης Α.

2018 - Μάρτιος - Εγγραφή στο μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατηγορία 18 χημικοτεχνικών μελετών τάξης Α και την κατηγορία 27 περιβαλλοντικών μελετών τάξης Α.

2018 - Μάρτιος - Εγγραφή στο μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατηγορία 18 χημικοτεχνικών μελετών τάξης Α και την κατηγορία 27 περιβαλλοντικών μελετών τάξης Α.

36.

2018 - Φεβρουάριος - Βεβαίωση σχολής Χημικών Μηχανικών για γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (αντικαθιστά το ECDL, βεβαίως οι γνώσεις από την σχολή καθώς και αυτές που αποκτήσαμε 20 χρόνια μετά ξεπερνούν στο πολλαπλάσιο αυτών που πιστοποιεί ένα ECDL).

2018 - Φεβρουάριος - Βεβαίωση σχολής Χημικών Μηχανικών για γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (αντικαθιστά το ECDL, βεβαίως οι γνώσεις από την σχολή καθώς και αυτές που αποκτήσαμε 20 χρόνια μετά ξεπερνούν στο πολλαπλάσιο αυτών που πιστοποιεί ένα ECDL)

35.

2017 - Δεκέμβριος - Αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο τεχνικών ασφαλείας και έγκριση αυτής (Α.Μ. ΤΑ 330512/11-12-2017).

2017 - Δεκέμβριος - Αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο τεχνικών ασφαλείας και έγκριση αυτής (Α.Μ. ΤΑ 330512/11-12-2017)

2017 - Δεκέμβριος - Αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο τεχνικών ασφαλείας και έγκριση αυτής (Α.Μ. ΤΑ 330512/11-12-2017)

34.

2017 - Αύγουστος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας ως ενεργειακός ελεγκτής από το ΥΠΕΝ (Α.Μ. ΕΝΕΛ 553).

2017 - Αύγουστος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας ως ενεργειακός ελεγκτής από το ΥΠΕΝ (Α.Μ. ΕΝΕΛ 553).

33.

2017 - Ιούνιος - Πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο αξιολογητών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας.

2017 - Ιούνιος - Πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο αξιολογητών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας.

32.

2016 - Νοέμβριος - Πιστοποιητικό εσωτερικού επιθεωρητού συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 9001.

2016 - Νοέμβριος - Πιστοποιητικό εσωτερικού επιθεωρητού συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 9001.

31.

2016 - Νοέμβριος - Πιστοποιητικό επιθεωρητού κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε αστέρια και κλειδιά από TUV AUSTRIA.

2016 - Νοέμβριος - Πιστοποιητικό επιθεωρητού κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε αστέρια και κλειδιά από TUV AUSTRIA.

30.

2016 - Σεπτέμβριος - ΜΕΕΠ Α1 Χημικού Μηχανικού - Έργα βιομηχανικά, ενεργειακά και επεξεργασίας νερού, λυμάτων, αερίων και στερεών μετά από σχετική συνεδρίαση της επιτροπής Δ15 / ΜΕΕΠ. (μετατράπηκε σε μελετητικό)

2016 - Σεπτέμβριος - ΜΕΕΠ Α1 Χημικού Μηχανικού - Έργα βιομηχανικά, ενεργειακά και επεξεργασίας νερού, λυμάτων, αερίων και στερεών μετά από σχετική συνεδρίαση της επιτροπής Δ15 / ΜΕΕΠ.

29.

2016 - Δραστηριότητες εγγεγραμμένες στην εφορία.

2016 - Δραστηριότητες εγγεγραμμένες στην εφορία.

2016 - Δραστηριότητες εγγεγραμμένες στην εφορία.

28.

 

2016 - Ιανουάριος - ΜΕΚ Α Χημικού Μηχανικού - Έργα βιομηχανικά, ενεργειακά και επεξεργασίας νερού, λυμάτων, αερίων και στερεών μετά από σχετική συνεδρίαση της επιτροπής Δ15 / ΜΕΚ. (μετατράπηκε σε μελετητικό)

 

2016 - Ιανουάριος - ΜΕΚ Α Χημικού Μηχανικού - Έργα βιομηχανικά, ενεργειακά και επεξεργασίας νερού, λυμάτων, αερίων και στερεών μετά από σχετική συνεδρίαση της επιτροπής Δ15 / ΜΕΚ.2016 - Ιανουάριος - ΜΕΚ Α Χημικού Μηχανικού - Έργα βιομηχανικά, ενεργειακά και επεξεργασίας νερού, λυμάτων, αερίων και στερεών μετά από σχετική συνεδρίαση της επιτροπής Δ15 / ΜΕΚ.

27.

 

2016 - Φεβρουάριος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας στην ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού από το ΥΠΕΚΑ

2016 - Φεβρουάριος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας στην ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού από το ΥΠΕΚΑ

26.

2016 - Φεβρουάριος - Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στην ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού

 

2016 - Φεβρουάριος - Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στην ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού

25.

 

2016 - Φεβρουάριος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας στην ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης από το ΥΠΕΚΑ

2016 - Φεβρουάριος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας στην ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης από το ΥΠΕΚΑ

24.

2016 - Φεβρουάριος - Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στην ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης

 

2016 - Φεβρουάριος - Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στην ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης

23.

 

2016 - Ιανουάριος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων από το ΥΠΕΚΑ

2016 - Ιανουάριος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων από το ΥΠΕΚΑ

22.

 

2016 - Ιανουάριος - Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων

 

  2016 - Ιανουάριος - Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων

21.

2016 - Συστατική επιστολή επιθεωρητή συστημάτων ποιότητας περί καταλληλότητας συνεργασίας με ΕΣΥΔ

2016 - Συστατική επιστολή επιθεωρητή συστημάτων ποιότητας περί καταλληλότητας συνεργασίας με ΕΣΥΔ

20.

2014 / 2015 - Πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας από Letrina SA

2014 / 2015 - Πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας από Letrina SA

19.

2010 / 2013 - Πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας από Eurocert

2010 / 2013 - Πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας από Eurocert

18.

2008 - Έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σύσταση και λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας στην ΔΕΥΑ Καλλικράτειας

2008 - Έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σύσταση και λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας στην ΔΕΥΑ Καλλικράτειας

2008 - Έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σύσταση και λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας στην ΔΕΥΑ Καλλικράτειας

2008 - Έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σύσταση και λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας στην ΔΕΥΑ Καλλικράτειας

17.

2005 - Βεβαίωση ΔΕΥΑ Καλλικράτειας περί ανάληψης διεύθυνσης τεχνικής υπηρεσίας και διεργασιών διαχειριστικής επάρκειας

2005 - Βεβαίωση ΔΕΥΑ Καλλικράτειας περί ανάληψης διεύθυνσης τεχνικής υπηρεσίας και διεργασιών διαχειριστικής επάρκειας

16.

2009 - Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό έργων υποδομής

  2009 - Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό έργων υποδομής

15.

2008 - FORUM TRAINING - Θεσσαλονίκη - Προμήθειες / Παροχή υπηρεσιών / ΟΤΑ και ΔΕΥΑ.

2008 - FORUM TRAINING - Θεσσαλονίκη - Προμήθειες / Παροχή υπηρεσιών / ΟΤΑ και ΔΕΥΑ.

14.

2006 - ΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - Θεσσαλονίκη - Διαχείριση και επεξεργασία πόσιμου και εμφιαλωμένου νερού .

2006 - ΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - Θεσσαλονίκη - Διαχείριση και επεξεργασία πόσιμου και εμφιαλωμένου νερού .

13.

2005 - MERCK - Θεσσαλονίκη - Drinking water and wastewater chemical analysis - Compliance with international regulations.

2005 - MERCK - Θεσσαλονίκη - Drinking water and wastewater chemical analysis - Compliance with international regulations.

12.

 

2005 - Βεβαίωση ΔΕΥΑ Καλλικράτειας περί σύνταξης μελετών τεχνικού ασφαλείας, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα ύδρευσης και χημικοτεχνικών μελετών για έργα επεξεργασίας αποβλήτων

2005 - Βεβαίωση ΔΕΥΑ Καλλικράτειας περί σύνταξης μελετών τεχνικού ασφαλείας, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα ύδρευσης και χημικοτεχνικών μελετών για έργα επεξεργασίας αποβλήτων

11.

2004 - Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ΔΕΥΑ Καλλικράτειας για ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης και μελέτης στον χημικό μηχανικό.

2004 - Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ΔΕΥΑ Καλλικράτειας για ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης και μελέτης στον χημικό μηχανικό.

10.

2003 - Έλεγχος διορισμού του χημικού μηχανικού από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσίευση σε ΦΕΚ

2003 - Έλεγχος διορισμού του χημικού μηχανικού από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσίευση σε ΦΕΚ

9.

2003 - ΕΥΑΘ - Θεσσαλονίκη - Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων LIFE99/ENV/GR/000590.

2003 - ΕΥΑΘ - Θεσσαλονίκη - Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων LIFE99/ENV/GR/000590.

8.

2002 - ΚΕΔΚΕ - Θεσσαλονίκη - Εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για το νερό, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης των υδάτινων πόρων.

2002 - ΚΕΔΚΕ - Θεσσαλονίκη - Εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για το νερό, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης των υδάτινων πόρων.

7.

2002 - Ανάθεση καθηκόντων χημικού μηχανικού στον βιολογικό καθαρισμό Νέας Καλλικράτειας

2002 - Ανάθεση καθηκόντων χημικού μηχανικού στον βιολογικό καθαρισμό Νέας Καλλικράτειας

2002 - Ανάθεση καθηκόντων χημικού μηχανικού στον βιολογικό καθαρισμό Νέας Καλλικράτειας

6.

2002 - Υπογραφή συμφωνητικού με την ΔΕΥΑ Καλλικράτειας για παροχή υπηρεσιών μισθωτού χημικού μηχανικού

2002 - Υπογραφή συμφωνητικού με την ΔΕΥΑ Καλλικράτειας για παροχή υπηρεσιών μισθωτού χημικού μηχανικού

2002 - Υπογραφή συμφωνητικού με την ΔΕΥΑ Καλλικράτειας για παροχή υπηρεσιών μισθωτού χημικού μηχανικού

2002 - Υπογραφή συμφωνητικού με την ΔΕΥΑ Καλλικράτειας για παροχή υπηρεσιών μισθωτού χημικού μηχανικού

5.

1999 / 2002 - Επαγγελματική εξειδίκευση σε ευρεία γκάμα φυσικοχημικών αναλυτών νερού, λυμάτων, εδάφους, αέρα, λιπασμάτων

 

1999 / 2002 - Επαγγελματική εξειδίκευση σε ευρεία γκάμα φυσικοχημικών αναλυτών νερού, λυμάτων, εδάφους, αέρα, λιπασμάτων

4.

1999 - Άδεια άσκησης επαγγέλματος χημικού μηχανικού από το ΤΕΕ

1999 - Άδεια άσκησης επαγγέλματος χημικού μηχανικού από το ΤΕΕ

3.

1997 - Βαθμολογία μαθημάτων χημικής μηχανικής από το ΕΜΠ Αθηνών

1997 - Βαθμολογία μαθημάτων χημικής μηχανικής από το ΕΜΠ Αθηνών

1997 - Βαθμολογία μαθημάτων χημικής μηχανικής από το ΕΜΠ Αθηνών

2.

1997 - Δίπλωμα χημικής μηχανικής από το ΕΜΠ Αθηνών

 

1997 - Δίπλωμα χημικής μηχανικής από το ΕΜΠ Αθηνών

1.

1995 - Εξειδίκευση σε εργαστήριο αναλύσεων κρασιού

1996 / 1997 - Εξειδίκευση στην λειτουργία βιολογικού καθαρισμού βιομηχανίας

1995 - Εξειδίκευση σε εργαστήριο αναλύσεων κρασιού  1996 / 1997 - Εξειδίκευση στην λειτουργία βιολογικού καθαρισμού βιομηχανίας

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter