Κοινοποίησε

άδειες στερεών αποβλήτων

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
342gr. Ηλεκτρονική άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων 17 Οκτώβριος 2020
196gr. Πρότυπα ποιότητας διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ 27 Ιούνιος 2018
195gr. Άδειες Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Αστικών Λυμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ 20 Ιούνιος 2018
190gr. Περιβαλλοντικές εγκαταστάσεις εργασιών διάθεσης - αξιοποίησης αποβλήτων 28 Απρίλιος 2018
189gr. Οι εργασίες διάθεσης D1-D15 και αξιοποίησης R1-R13 αποβλήτων 27 Απρίλιος 2018
0168gr. Υποχρεώσεις - κυρώσεις μη συμμόρφωσης στην διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων 17 Ιανουάριος 2018
0167gr. Ζωικά υποπροϊόντα - Κατηγορίες 1, 2, 3 16 Ιανουάριος 2018
Αναζήτηση ΕΚΑ στο ΗΜΑ 03 Νοέμβριος 2017
Κατηγορίες ιατρικών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων 05 Αύγουστος 2017
Νομοθεσία συλλογής - μεταφοράς ιατρικών αποβλήτων 05 Αύγουστος 2017
129gr. Εργατικό ατύχημα κατά την απόφραξη αντλιοστασίου αποχέτευσης 03 Αύγουστος 2017
128gr. Ρυθμός εγγραφής επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων 29 Ιούλιος 2017
127gr. ΗΜΑ - Μελέτη μεταφοράς αποβλήτων - Δικαιολογητικά - Διαδικασίες 19 Ιούλιος 2017
126gr. Πλοήγηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) 18 Ιούλιος 2017
124gr. Συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων με αδειοδοτημένα βυτιοφόρα λιπών - λυματολάσπης 03 Ιούλιος 2017
121gr. Άδειες μηχανημάτων έργου - γενικές απαιτήσεις 27 Ιούνιος 2017
119gr. Τίτλοι σπουδών και προϋπηρεσία για τον χειρισμό μηχανημάτων έργου 16 Ιούνιος 2017
118gr. Κατάταξη μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες, ομάδες και βαθμίδες χειρισμού 16 Ιούνιος 2017
Αδειοδότηση εργοταξίων - μονάδων παραλαβής στερεών αποβλήτων 16 Ιούνιος 2017
Στραγγίδια Χώρου Υγειονομικής Ταφής - Άδεια συλλογής και μεταφοράς 23 Μάρτιος 2017
093gr. Κλαδέματα, χώματα, μπάζα και άδεια συλλογής - μεταφοράς - Μέρος 3ο 20 Μάρτιος 2017
Κλαδέματα, χώματα, μπάζα και άδεια συλλογής - μεταφοράς - Μέρος 3ο 20 Μάρτιος 2017
092gr. Κλαδέματα, χώματα, μπάζα και άδεια συλλογής - μεταφοράς - Μέρος 2ο 17 Μάρτιος 2017
Κλαδέματα, χώματα, μπάζα και άδεια συλλογής - μεταφοράς - Μέρος 2ο 17 Μάρτιος 2017
091gr. Κλαδέματα, χώματα, μπάζα και άδεια συλλογής - μεταφοράς - Μέρος 1ο 15 Μάρτιος 2017
Κλαδέματα, χώματα, μπάζα και άδεια συλλογής - μεταφοράς - Μέρος 1ο 15 Μάρτιος 2017
090gr. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 14 Μάρτιος 2017
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 14 Μάρτιος 2017
089gr. Λυματολάσπες και απαιτήσεις σε συλλογή - μεταφορά 12 Μάρτιος 2017
Λυματολάσπες και απαιτήσεις σε συλλογή - μεταφορά 12 Μάρτιος 2017
088gr. Βενζινάδικα, συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων και Μητρώο αποβλήτων 07 Μάρτιος 2017
Βενζινάδικα, συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων και Μητρώο αποβλήτων 07 Μάρτιος 2017
087gr. Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας συλλογής - μεταφοράς ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων 03 Μάρτιος 2017
Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας συλλογής - μεταφοράς ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων 03 Μάρτιος 2017
086gr. Άδειες συλλογής - μεταφοράς αποβλήτων, κατανομή ανά νομό, 2017-02-28 28 Φεβρουάριος 2017
Άδειες συλλογής - μεταφοράς αποβλήτων, κατανομή ανά νομό, 2017-02-28 28 Φεβρουάριος 2017
083gr. Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας συλλογής - μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων 18 Φεβρουάριος 2017
Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας συλλογής - μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων 18 Φεβρουάριος 2017
081gr. Φορτηγά και Βυτιοφόρα: μεταφορά αποβλήτων με οικονομικά και περιβαλλοντικά κίνητρα 07 Φεβρουάριος 2017
Φορτηγά και Βυτιοφόρα: μεταφορά αποβλήτων με οικονομικά και περιβαλλοντικά κίνητρα 07 Φεβρουάριος 2017
Πίνακας κωδικών αποβλήτων ΕΚΑ-Ταξινόμηση κατά ΣΤΑΚΟΔ 29 Οκτώβριος 2016
Πίνακας κωδικών αποβλήτων ΕΚΑ-Ταξινόμηση κατά ΕΚΑ 29 Οκτώβριος 2016
Βυτιοφόρα υγρής λυματολάσπης: διαδικασία έκδοσης άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων 29 Οκτώβριος 2016
057gr. Βυτιοφόρα υγρής λυματολάσπης: διαδικασία έκδοσης άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων 29 Οκτώβριος 2016
Καθαρισμοί δεξαμενών 13 Οκτώβριος 2016