Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Πόσα δείγματα χημικής ανάλυσης πρέπει να λαμβάνονται ετησίως και ποιά είναι τα κριτήρια ελέγχου καλής ή κακής λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών; Πριν από 5 χρόνια περίπου (το 2011) εισήλθε στην ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων από τους βιολογικούς καθαρισμούς. Το νομοθέτημα πάτησε πάνω σε γερά θεμέλια, δηλαδή στα αποτελέσματα μιας τριετούς έρευνας πάνω στο αντικείμενο με τίτλο: "Επαναχρησιμοποίηση Λυμάτων - Διαμόρφωση Προδιαγραφών" που υλοποιήθηκε την περίοδο Νοέμβριος 1999 - Φεβρουάριος 2003 και το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (LIFE99/ENV/GR/000590). Είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε, τον Φεβρουάριο του 2003, το συνέδριο στο οποίο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα.

Από τότε μέχρι και σήμερα εμφανίσθηκαν νομοθετήματα (2003, 2007, 2009 περί προστασίας των υδάτων) που προηγήθηκαν της επαναχρησιμοποίησης και γεννήθηκαν νέα νομοθετήματα ελέγχου των υπόγειων υδάτων (2011), η ποινική προστασία του περιβάλλοντος (2012), η νέα κατάταξη των δραστηριοτήτων με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια (2012), νομοθεσία κομποστοποίησης - χώνευσης οργανικών αστικών απορριμάτων με βιολογικές λάσπες (2014) και την εκ νέου κατάταξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια μέσα στο 2016, όλα προφανώς προερχόμενα από ευρωπαϊκές οδηγίες. Η σύγχυση, που προκλήθηκε, σε σχέση με τα νομοθετήματα των δεκαετιών 1960-1970, 1970-1980, 1980-1990 και 1990-2000, τα οποία ρύθμιζαν και εξακολουθούν να ρυθμίζουν μερικώς τις προϋποθέσεις διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων και λασπών στο περιβάλλον είναι μεγάλη. Θέλει όρεξη για διάβασμα και ψάξιμο ώστε να βρει κανείς τι ισχύει ανά περίπτωση. Αυτή την σύγχυση προσπαθεί να φωτίσει εν μέρει το παρόν άρθρο ταξινομώντας τις υποχρεώσεις δειγματοληψίας - ανάλυσης στις εξόδους των βιολογικών καθαρισμών ανάλογα με την δυναμικότητα και το είδος της επαναχρησιμοποίησης - διάθεσης (η συνέχεια εμφανίζεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες μας...).

1. Αναλύσεις παραγώμενης βιολογικής ιλύος

2. Συμβατικές αναλύσεις επεξεργασμένων νερών στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού για απόρριψη σε υδάτινους αποδέκτες

2.1. Πρόσθετες αναλύσεις επεξεργασμένων νερών για περιορισμένη άρδευση, νερό ψύξης μιας χρήσης και υπεδάφια διάθεση

2.2. Πρόσθετες αναλύσεις επεξεργασμένων νερών για απεριόριστη άρδευση, βιομηχανική χρήση

2.3. Πρόσθετες αναλύσεις επεξεργασμένων νερών για αστική - περιαστική χρήση και διάθεση με γεωτρήσεις

2.4. Πρόσθετες αναλύσεις βαρέων μετάλλων επεξεργασμένων νερών για περιορισμένη και απεριόριστη άρδευση

2.5. Πρόσθετες αναλύσεις αγρονομικών χαρακτηριστικών επεξεργασμένων νερών για περιορισμένη και απεριόριστη άρδευση

.

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter