Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, υποχρεώσεις φύλαξης - ασφάλειας.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

Για να αδειοδοτηθεί η λειτουργία μιας μονάδας μεταποίησης φαρμακευτικής κάνναβης, θα πρέπει ανάμεσα στα άλλα η μονάδα μεταποίησης να έχει λάβει μέτρα φύλαξης και ασφάλειας. Τα μέτρα φύλαξης και ασφάλειας αφορούν όλη την εγκατάσταση, δηλαδή το εργαστήριο μεταποίησης, την καλλιέργεια και τις αποθήκες.

Φύλαξη και ασφάλεια του εργαστηρίου: περίφραξη ελάχιστου ύψους 3μ, εσωτερική κενή ζώνη πλάτους τουλάχιστον 3μ., επαρκής φωτισμός, συναγερμός ασφαλείας, κάμερες 24ωρης παρακολούθησης - καταγραφής, φύλαξη από ένστολους - εκπαιδευμένους ιδιωτικούς φύλακες, κεντρικό φυλάκιο εισόδου - εξόδου με κάμερες 24ωρης παρακολούθησης - καταγραφής.

Φύλαξη και ασφάλεια καλλιέργειας - αποθηκών: επαρκής φωτισμός, συναγερμός ασφαλείας, κάμερες 24ωρης παρακολούθησης - καταγραφής,

Αρμόδια αρχή ελέγχου: η οικεία αστυνομική υπηρεσία είναι αρμόδια για την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου των όρων φύλαξης - ασφάλειας, η διενέργεια γίνεται πριν την αδειοδότηση λειτουργίας, σε περίπτωση επικαιροποίησης όρων ασφαλείας, στην περίπτωση μεταφοράς τελικού προϊόντος φαρμακευτικής κάνναβης, σε έκτακτες περιπτώσεις (αυτεπάγγελτα).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter