Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΕΠΟ - Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΑΕΠΟ - Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Αν θέλεις να δεις την περιβαλλοντική απόφαση πρέπει να είσαι πρώτα εγκεκριμένος χρήστης στο σύστημα. Μόλις κάνεις εισαγωγή στο σύστημα, με κλικ πάνω στον σύνδεσμο στο τέλος της κάθε απόφασης θα ανοίξει αυτόματα η περιβαλλοντική άδεια.

11_07_14, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) επί του ρέματος Χιονόρεμα, ισχύος 1,25MW και των συνοδών σε αυτό έργων, στη θέση «ΜΙΚΡΑ ΑΔΑ», εντός των ορίων του Δήμου Κομοτηνής, Π.Ε. Ροδόπης» της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΚΕΔΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.»., 6ΤΚΕΟΡ1Υ-Η3Φ
10_07_14, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 12062-10-10-07-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 23,1 MW (μετά την τροποποίηση), της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ – ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Στενόλακος» στο Δήμο Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Β2ΦΒΟΡ1Υ-ΧΓΖ
08_07_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Μικρό υδροηλεκτρικό έργο “Λάδωνας” στην θέση πλησίον των γεφυρών Σπάθαρη και Τουμπίτσι της Δ.Ε. Τροπαίων του Δήμου Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, ισχύος 10ΜW της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», ΩΗΒ1ΟΡ1Φ-ΚΦΒ
07_07_14, Παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ οικ. 141938-7.3.2005 για την λειτουργία του έργου: «Υδροηλεκτρικό Λάδωνα, ισχύος 70 MW, στο Δήμο Γορτυνίας του Ν. Αρκαδίας», της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε., ΩΤ0Ξ0-Δ20
07_07_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1254-18-7-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 1-8-2012) απόφασης του Γενικού Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 6,89724 ΜWe (29.988 Φ-Β πλαίσια X 230 We- Φ-Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων της εταιρείας «SPES SOLARIS A.E.», στην θέση «Παληογάλαρα» της Τ.Κ. Στεφανίου της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας., 7140ΟΡ1Φ-Η6Ν
07_07_14, Τροποποίηση της αρ.875-2-3-06 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.33256-4838-26-7-2011, 15177-2599-19-4-2011, 76245-8975-17-9-2010, 89207-8620-13-10-09, 326-31-1-07 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23 MW και φωτοβολταϊκού σταθμού (Φ-Β) σταθμού ισχύος 2,7 MW (εντός τμήματος του γηπέδου του αιολικού πάρκου) της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.’’ στη θέση «Ψηλή Κορυφή – Αετός - Κοκοραίικα» του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, με αλλαγή επωνυμίας της δικαιούχου εταιρείας υλοποίησης του Φ-Β σταθμού από ‘’ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.’’ σε ‘’EDF EN HELLAS A.E.’’, λόγω συγχώνευσης., 7ΜΛ1ΟΡ10-ΑΚ7
04_07_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση συσσωματωμάτων (pellets) βιομάζας, ισχύος 5 MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘UNIQUE PROPERTIES A.E.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Καλαμποκιές’’ της κτηματικής περιφέρειας Ματαράγκας, στο Δήμο Σοφάδων, στην Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΩΚ7ΒΟΡ10-Ν77
04_07_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση συσσωματωμάτων (pellets) βιομάζας, ισχύος 1 MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Καλαμποκιές’’ της κτηματικής περιφέρειας Ματαράγκας, στο Δήμο Σοφάδων, στην Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., 7ΡΙ8ΟΡ10-27Φ
02_07_14, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1249-24394-04-05-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι., για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,347 MW ιδιοκτησίας «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT Α.Ε.», στη θέση «Φεγγιά» του Δ.Δ. Αρετής του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας», λόγω σύνδεσης με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποσταθμό ανύψωσης τάσης και αλλαγής του τρόπου όδευσης του εναερίου δικτύου μέσης τάσης προς αυτόν και λόγω αλλαγής ονομασίας του φορέα εκμετάλλευσης., 66ΡΝΟΡ1Φ-ΠΔΒ
02_07_14, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 65-1509-25-01-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι., για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,62354 MW ιδιοκτησίας «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 119.639,97 τ.μ., στη θέση «Τρανό Ίσωμα» του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας», λόγω σύνδεσης με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποσταθμό ανύψωσης τάσης και αλλαγής του τρόπου όδευσης του εναερίου δικτύου μέσης τάσης προς αυτόν και λόγω αλλαγής ονομασίας του φορέα εκμετάλλευσης., 6Ο7ΦΟΡ1Φ-Ι19
02_07_14, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 69-1528-25-01-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι., για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,00192 MW ιδιοκτησίας «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT Α.Ε.», στη θέση «Δροσέλη» της αγροτικής περιοχής της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας», λόγω σύνδεσης με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποσταθμό ανύψωσης τάσης και αλλαγής του τρόπου όδευσης του εναερίου δικτύου μέσης τάσης προς αυτόν και λόγω αλλαγής ονομασίας του φορέα εκμετάλλευσης., 6Δ0ΖΟΡ1Φ-Τ6Λ
02_07_14, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 2819-61180-26-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι., η οποία είχε τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. 3687-88887-19-10-2012 Α.Ε.Π.Ο. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,9424 MW ιδιοκτησίας «SOLAR CONCEPT ΕΝΑ (1) Α.Ε.», στη θέση «Μπαλταχέρσα» της Δ.Κ. Λεχαινών της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας», λόγω σύνδεσης με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποσταθμό ανύψωσης τάσης και αλλαγής του τρόπου όδευσης του εναερίου δικτύου μέσης τάσης προς αυτόν., 6ΙΒΗΟΡ1Φ-ΤΟΡ
02_07_14, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1247-24389-04-05-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι., για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,7324 MW ιδιοκτησίας «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT Α.Ε.», στη θέση «Φεγγιά» του Δήμου Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας», λόγω σύνδεσης με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποσταθμό ανύψωσης τάσης και αλλαγής του τρόπου όδευσης του εναερίου δικτύου μέσης τάσης προς αυτόν και λόγω αλλαγής ονομασίας του φορέα εκμετάλλευσης., 6ΥΠΨΟΡ1Φ-ΑΧΞ
02_07_14, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 2817-61146-26-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι., η οποία είχε τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. 3689-88893-19-10-2012 Α.Ε.Π.Ο. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,415 MW ιδιοκτησίας «SOLAR CONCEPT ΔΥΟ (2) Α.Ε.», στη θέση «ΜΠΑΛΤΑΧΕΡΣΑ» της Δ.Κ. Λεχαινών της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας», λόγω σύνδεσης με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποσταθμό ανύψωσης τάσης και αλλαγής του τρόπου όδευσης του εναερίου δικτύου μέσης τάσης προς αυτόν., 64Λ4ΟΡ1Φ-6ΨΡ
02_07_14, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 61-1484-25-01-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι., για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,86212 MW ιδιοκτησίας «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT Α.Ε.», στη θέση «Λιανοβούρλι» της αγροτικής περιοχής της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας», λόγω σύνδεσης με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο υποσταθμό ανύψωσης τάσης και αλλαγής του τρόπου όδευσης του εναερίου δικτύου μέσης τάσης προς αυτόν και λόγω αλλαγής ονομασίας του φορέα εκμετάλλευσης., 6ΓΗ1ΟΡ1Φ-ΩΜΖ
02_07_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου παραγόμενου από βιομάζα, ισχύος 2,1MW, της εταιρείας "ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.", στη θέση «Φλόκα», του Δήμου Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας, ΒΧΙΟΟΡ10-Ι77
02_07_14, Τροποποίηση της με Α.Π.35614/1466/πε (σχετ.:26883/1152/πε,26877/1151/πε,23009/1028/πε, 18676/874/πε, 14088/671/πε,13420/649/πε)/ 17-10-2013(ΑΔΑ:ΒΛΛΗΟΡ1Γ-ΔΧΥ) Απόφασης (αρχική ΑΕΠΟ) της Γενικής Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή και Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση Βιομάζας, ισχύος 999 kWe, της εταιρείας ¨Α=Ζ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨, στο υπ.αριθμ.:169 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αλωνακίων της Τ.Κ. Αλωνακίων, του Δήμου Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω τροποποίησης - επέκτασης της εγκατεστημένης ισχύος από 999 kWe σε 2.500 kWe., 7ΥΣ9ΟΡ1Γ-ΔΒΟ
02_07_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16MW, στη θέση ¨Αβοροράχη¨ του Δήμου Λιδωρικίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας της ετ. ‘ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΒΟΡΟΡΑΧΗ Α.Ε.’ », ΩΒΩ00-ΙΚ3
01_07_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 14,012 MWp, της εταιρίας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19 Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης., ΒΑ5ΒΟΡ1Γ-ΓΛΒ
01_07_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 14,012 MWp, της εταιρίας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11 Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης., 7ΓΟ6ΟΡ1Γ-ΒΚΝ
01_07_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του έργου «Αιολικό πάρκο ισχύος 11,5 MW,της εταιρείας ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ, στη θέση ΤΣΙΡΙΦΙ ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΡΠΕΤΑ, Δήμου Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαϊας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας»., 6ΚΙΙΟΡ1Φ-3ΛΜ
30_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 14,012 MWp, της εταιρίας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13 Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης., ΒΝ91ΟΡ1Γ-ΠΧ6
26_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 14,012 MWp, της εταιρίας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 17 Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης., 7Ψ2ΤΟΡ1Γ-ΩΜΔ
26_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 14,012 MWp, της εταιρίας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 12 Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης., 7ΕΝΗΟΡ1Γ-ΞΝ3
25_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 14,012 MWp, της εταιρίας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 16 Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας., 69ΑΟΟΡ1Γ-Γ45
25_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 9,338 MWp, της εταιρίας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας., 72Ε2ΟΡ1Γ-ΞΔΛ
25_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 9,338 MWp, της εταιρίας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας., ΒΜΦ0ΟΡ1Γ-Λ7Ψ
25_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την δραστηριότητα: «Αιολικό Πάρκο, εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 11,5 MW της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», το οποίο θα καταλάβει έκτασης 160.810 τ.μ. περίπου, βρίσκεται στη θέση «Μακροτάνταλο» του Δήμου Άνδρου νήσου Άνδρου Νομού Κυκλάδων», ΩΑΔΟΟΡ1Ι-ΛΦΣ
24_06_14, Τροποποίηση της αρ.88516/10588/25-10-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.373/19262/9-2-2012, 39624/5512/9-8-2011 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 MW της εταιρείας ‘’Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.’’ στη θέση ‘’Στέρνιζα – Προφήτης Ηλίας’’ του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας., ΒΜ5ΜΟΡ10-9ΘΤ
23_06_14, Τροποποίηση – επικαιροποίηση και ανανέωση της υπ’ αριθμ. 1156/6-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19-6-2009) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 27 ΜW (9 Χ 3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΑΕ”, στη θέση «Παρθένιο» των Τ.Κ. Ελαιοχωρίου & Παρθενίου της Δ.Ε. Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., Ω9Ψ5ΟΡ1Φ-ΨΔΙ
19_06_14, Τροποποίηση της αρ.63469/6978/1-11-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.4030/163720/10-9-2013 απόφασή μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW, της εταιρείας ‘’C.N.I. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’ στη θέση «Κορομπίλι» Δ.Ε. Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, ως προς την οδοποιία πρόσβασης., 7051ΟΡ10-Μ70
19_06_14, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,0MW, στη θέση «Αχλάδα / Δροσοτόπι» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των ορίων του Δήμου Σουφλίου Π.Ε. Έβρου», της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙΙ Α.Β.Ε.Ε.»., ΩΤΦΗΟΡ1Υ-6Ξ5
18_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 21.25MW, στη θέση «Κοκκινόλακκα» στους Δήμους Κ. Τζουμέρκων και Γ. Καραϊσκάκση Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου, της εταιρείας με την επωνυμία «BUSINESS ENERGY Α.Ε.»., ΩΒΜ5ΟΡ1Γ-ΖΕ4
18_06_14, Τροποποίηση της αρ. αρ.197783/24-4-2012 Κ.Υ.Α. τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (Μ.ΥΗ.Σ.) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,085 MW της εταιρείας ‘’ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.’’ στη θέση «Ρέμα Ρουστιανίτης» του Δήμου Σπερχειάδας στο Ν. Φθιώτιδας’’., ΩΓΣΜΟΡ10-74Ι
16_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 9,338 MWp, της εταιρίας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης., 7ΛΝΠΟΡ1Γ-Ο1Ε
16_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: , ΩΡΖ4ΟΡ1Γ-Θ0Τ
16_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 24.00MW, στη θέση «Βρίζα» στο Δήμο Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας και Δήμο Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΡΙΖΑ Ε.Ε.», του ομίλου ITAgroup., 7ΘΒΗΟΡ1Γ-ΓΥΓ
13_06_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Πάρκο «ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Ι» συνολικής ισχύος 18 MW και των συνοδών έργων αυτού, (οδοποιίας – διασύνδεσης), στις θέσεις «Μαυρολίθαρο/Κορομηλιά» του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας., 6Ρ4ΦΟΡ1Γ-ΧΛΒ
13_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα μέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), της εταιρίας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΝΙΣΗΖΑ», στο Δήμο Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής., 7971ΟΡ1Κ-9ΕΠ
13_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα μέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), της εταιρίας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΓΕΡΑΚΑΣ», του Δήμου Παλλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής., 71Η9ΟΡ1Κ-5Ο1
13_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα μέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), της εταιρίας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΒΙΟΠΑ Ο.Τ. 3061-01», Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, Δήμου Φυλής, Περιφέρειας Αττικής., 618ΕΟΡ1Κ-0ΝΧ
13_06_14, Παράταση ισχύος της αρ.1208/30-3-05 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.18611/2294/26-3-2010, 105516/10267/22-12-09, 14731/1708/1-4-08 και 4413/31-8-05 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 38 MW της εταιρείας ‘’E.E.N. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε’’ στις θέσεις ‘’Αλογομανδριά-Μαυροβούνι-Μεγαλοβούνα-Κάλαμος’’ του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας., 6ΩΞΜΟΡ10-Χ1Κ
13_06_14, Παράταση ισχύος της αρ.οικ.195/16-1-04 απόφασής μας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.105954/10203/08/19-1-09, 2188/24-4-07 και 3753/17-8-05 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε) ισχύος 12 ΜW, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε’’ στη θέση «Καλύβα – Τούμπα» των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας., 6ΛΥ4ΟΡ10-3ΑΕ
13_06_14, Παράταση ισχύος της αρ.56807/5437/15-7-09 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.4716/203753/4-10-2012, 3216/131630/3-7-2012, 27385/3199/28-4-2010 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Μελίσσι’’ του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας., 7ΝΧΚΟΡ10-5Ρ1
13_06_14, Παράταση ισχύος της αρ.9225/1094/19-2-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.1273/53829/23-3-2012 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14,55 MW της ‘’ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.’’ στη θέση «Ασπροχώματα» του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας., ΩΤΟΦΟΡ10-35Γ
13_06_14, Τροποποίηση της αρ.197783/111264/14-9-2012 Κ.Υ.Α. τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (Μ.ΥΗ.Σ.) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,085 MW της εταιρείας ‘’ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.’’ στη θέση «Ρέμα Ρουστιανίτης» του Δήμου Σπερχειάδας στο Ν. Φθιώτιδας’’., Ω4ΒΧΟΡ10-ΘΣΙ
12_06_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Πάρκο «ΑΣΚΙΟ ΙΙ» συνολικής ισχύος 36MW, και των συνοδών έργων αυτού, (οδοποιίας – διασύνδεσης), στις θέσεις «Στάνες/Ξηροπήγαδο/ Σκοπιά» των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας., 605ΛΟΡ1Γ-Ρ9Φ
12_06_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Πάρκο «ΑΣΚΙΟ Ι» συνολικής ισχύος 24MW, και των συνοδών έργων αυτού, (οδοποιίας – διασύνδεσης), στις θέσεις «Κουρούμπα/Κορυφή/Βράχος» των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας., 7ΦΝΛΟΡ1Γ-324
12_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 14,012 MWp, της εταιρίας «SE CHRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 18 Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ – ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας., ΒΙΥ0ΟΡ1Γ-ΜΞΣ
06_06_14, Τροποποίηση της αρ.6791/1126/12-5-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.6012/256084/2013/31-1-2014 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13 MW, της εταιρείας ‘’ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.’’ στη θέση «Τρίκορφα» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας., ΒΙΥ0ΟΡ10-ΓΩΗ
03_06_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 3,6 ΜW της Ν. ΚΗΔΑΛΙΩΝ Α.Τ.Ε. – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση Κόκκινη Πέτρα (Ρέμα Μαλακασιώτικο) της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας» στην Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΒΙΥΚΟΡ10-7ΓΥ
03_06_14, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) επί του ρέματος Τσουκάλι, ισχύος 1,71MW και των συνοδών σε αυτό έργων, πλησίον Δ.Δ. Σίλης, Δήμου Παρανεστίου, Π.Ε. Δράμας» της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.»., ΒΙΥΞΟΡ1Υ-35Υ
03_06_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια ποσότητα αποβλήτων προς επεξεργασία 78.580 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,998 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «BIOGAS-LAGADA Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 677 εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Κολχικού, στο Δήμο Λαγκαδά, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΙΥΞΟΡ1Υ-2ΓΓ
03_06_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθ 33645/1049/17-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών , ΒΙΥΞΟΡ1Υ-ΚΥ6
03_06_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθ 70873/7356/17-12-2010 (ΑΔΑ:4Α9ΛΙΑ9-Π) Aπόφασης Έγκρισης , ΒΙΥΞΟΡ1Υ-8ΑΓ
03_06_14, Τροποποίηση της με αριθ. πρ. 105/15-3-2011 (ΑΔΑ: 4Α1ΤΟΡ1Υ-Γ2) Απόφασης Έγκρισης , ΒΙΥΞΟΡ1Υ-4ΟΔ
02_06_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθ 224/03-03-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και , ΒΙΥΚΟΡ1Υ-ΧΒΓ
22_05_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,15 MWe, της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.», που είναι εγκατεστημένο στη θέση «Κυρασλί» στη Τ.Κ. Τριπόταμου, του Δήμου Βέροιας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην Β κατηγορία της 10ης ομάδας με α/α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα, τα δε υδραυλικά (διευθέτηση - αντιπλημμυρικά) ανήκουν στη Α2 κατηγορία με α/α 15)., ΒΙΙΠΟΡ1Υ-6Μ6
22_05_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία 29.000 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,499 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Α.Κ. Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 434α εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο της κτηματικής περιοχής Χαλκηδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΙΙΠΟΡ1Υ-ΦΓ6
22_05_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα Βιοαερίου ισχύος 1,668 MW» και το συνοδό έργο διασύνδεσης με το δίκτυο Μ.Τ., της εταιρίας «ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στην κτηματική περιοχή του Δ.Δ. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας., ΒΙΦΧΟΡ1Γ-ΞΧ7
16_05_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 38MW στη θέση ‘’Σκιαδοβούνι’’, Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Νομών Αχαΐας και Ηλείας αντίστοιχα της εταιρείας Αιολική Δυτικής Ελλάδας Α.Ε.»., ΒΙΦΦ0-ΠΑΛ
15_05_14, Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 130437/30.6.2003 για το έργο: «Υδροηλεκτρικό Έργο Ιλαρίωνα, στο μέσο ρου του ποταμού Αλιάκμονα, Ν. Κοζάνης και Ν. Γρεβενών», της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 132249/28.8.2007., ΒΙΗ50-ΡΑΛ
13_05_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 3719/20-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΥΟΡ1Υ-Τ6Δ) Απόφασης του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοίκησης Μακ.-Θράκης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.», στην κτηματική περιοχή Αγ. Θεοδώρων, Δήμου Κομοτηνής, Π.Ε. Ροδόπης» ως προς την εγκατεστημένη ισχύ, η οποία αυξάνεται από 250kWe σε 495kWe., ΒΙΦ2ΟΡ1Υ-0ΘΛ
09_05_14, Ανάκληση της με Αρ. Πρωτ. 5696/11/27-07-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 5,006 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο της θέσης «Καμάρα», στο Δήμο Ωραιοκάστρου, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΙΦΥΟΡ1Υ-ΦΟΡ
09_05_14, Ανάκληση της με Αρ. Πρωτ. 5822/11/27-07-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας (όπως τροποποιήθηκε με την με Αρ. Πρωτ. 7380/12/30-10-2012 Απόφαση μας) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 3,5 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που επρόκειτο να εγκατασταθεί στα με αριθμό 21 και 25 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Πικρολίμνης, στο Δήμο Κιλκίς, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΙΦΥΟΡ1Υ-ΗΜΕ
07_05_14, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) επί του ρέματος Οξυός, ισχύος 1,963MW και των συνοδών σε αυτό έργων, πλησίον Δ.Δ. Σίλης, Δήμου Παρανεστίου, Π.Ε. Δράμας» της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.»., ΒΙΦΓΟΡ1Υ-135
06_05_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθμό πρωτ. 200417/9-7-2012 απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.Κ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμό πρωτ. 2746/18-7-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ» και των συνοδών σε αυτό έργων, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου» της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε. ως προς την απαλοιφή από αυτή των έργων διασύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Υ.Τ. (150KV)., ΒΙΦΦΟΡ1Υ-Η6Ζ
06_05_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθμό πρωτ. οικ.166804/11-3-2013 απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.Κ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμό πρωτ. 2747/18-7-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΣΛΙΒΑ» και των συνοδών σε αυτό έργων, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. ως προς τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ (από 29,7MW σε 24MW) και την προσθήκη των έργων διασύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Υ.Τ. (150KV)., ΒΙΦΓΟΡ1Υ-2ΕΩ
05_05_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ΥΗΣ Σπηλαίου» και το συνοδό αυτού έργο διασύνδεσης (μέχρι την υφιστάμενη γραμμή Μέσης Τάσης), ισχύος 1,16MW στον ποταμό Βενέτικο, στο Τ.Δ. Σπηλαίου της Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα στο Νομό Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, της εταιρείας ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ Ο.Ε., ΒΙΦΓΟΡ1Γ-ΝΚΠ
05_05_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5,3 MW, και συνοδών έργων (διασύνδεση), στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑΔΡΑ 3» της Τ.Κ. Αντιγονείας της Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρίας ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»., ΒΙΦ1ΟΡ1Γ-634
05_05_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5,3 MW, και συνοδών έργων (διασύνδεση), στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑΔΡΑ 2» της Τ.Κ. Αντιγονείας της Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρίας ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»., ΒΙΦ1ΟΡ1Γ-Δ5Α
05_05_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,13 MW, και συνοδών έργων (διασύνδεση), στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑΔΡΑ 1» της Τ.Κ. Αντιγονείας της Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρίας ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.»., ΒΙΦ1ΟΡ1Γ-ΩΚΠ
29_04_14, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1887/31-12-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ α) ΣΤΗΝ «ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 11,05 MW ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΠ) ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 104.413 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ (ΑΡΧΙΚΗΣ 96.013 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΕ» ΚΑΙ β) ΣΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 104.413 ΣΤΡ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 96.013 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 11,05 MW ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΠ) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΕ» , ΒΙΗΝΟΡ1Ι-ΠΚΗ
24_04_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30/26-1-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 95/31-1-2012 όμοια απόφαση για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9,0 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση «Ξερόδημα» του Δήμου Ευρώτα (πρώην Δήμων Σκάλας & Κροκεών) του Νομού Λακωνίας., ΒΙ07ΟΡ1Φ-Κ3Α
24_04_14, Τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 1662/28-7-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5860/23-12-2010 όμοια απόφαση και με την υπ’ αριθμ. 1273/27-7-2012 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 16 ΜW (6Χ2,66 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ”, στη θέση «Σαμπάλες» της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος και του υποσταθμού «ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ – Τμήμα Α΄», ΒΙ07ΟΡ1Φ-Ο67
24_04_14, Τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 2824/28-7-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1297/31-7-2012 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8 ΜW (3Χ2,66 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ”, στη θέση «Αστραπή» της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος., ΒΙ07ΟΡ1Φ-Ψ1Θ
16_04_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ανανέωση της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 1,3 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένος στο χείμαρρο «βαθύρεμα» στο Τ.Κ. Λυκόστομου της Δ.Ε. Αριδαίας του Δ. Αλμωπίας στη Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα)., ΒΙΗΝΟΡ1Υ-Κ7Ζ
16_04_14, Απόρριψη αιτήματος έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής ξυλαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1 MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.’’, στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 283 κτηματικής περιφέρειας Νέου Πλατάνου, στο Δήμο Αλμυρού της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΒΙΗΝΟΡ10-Φ7Ι
16_04_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση συσσωματωμάτων (pellets) βιομάζας, ισχύος 1 MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Ντομουσλάρ’’ ή ‘‘Πολυζέϊκα’’ Αερινού, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΒΙΗΝΟΡ10-ΛΨ6
16_04_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση συσσωματωμάτων (pellets) βιομάζας, ισχύος 5 MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Ντομουσλάρ’’ Αερινού, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΒΙΗΝΟΡ10-05Ο
11_04_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμη ύλη Βιομάζα, ισχύος 619 KWel, του Δήμου Νεστορίου, στα υπ’ αριθ. 04 & 05 γήπεδα εντός του Κτηνοτροφικού Πάρκου Διποταμίας, στην Τοπική Κοινότητα Διποταμίας του Δήμου Νεστορίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας., ΒΙΗ3ΟΡ1Γ-Ψ91
11_04_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4,996 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 48, 49,50, 52, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 και 75 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Μεσοκώμου, στη Δημοτική Ενότητα Νέων Καλλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία, ΒΙΗ2ΟΡ1Υ-ΛΕΝ
07_04_14, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 2,49987MWp στη θέση «Ταπλάν Πηγάδι», Δ.Ε. Τριγώνου, Δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου», της εταιρείας «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»., ΒΙΗΥΟΡ1Υ-Δ4Α
03_04_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14110/879/29-3-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 4-7-2013) απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 23360/1379/15-5-2013 όμοια απόφαση για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 11,9632 ΜWp (47.840 Φ/Β πλαίσια X 250 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Σκοπελάκια” της Τ.Κ. Κυνηγού της Δ.Ε. Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας., ΒΙΗ0ΟΡ1Φ-ΓΛ8
01_04_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 6 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και Διακριτικό Τίτλο «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Συνοικίες» στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΙΗΗΟΡ1Υ-ΠΒ5
24_03_14, Τροποποίηση της με Α.Π.31599/1439(σχετ.:25489/1193,21770/998,17292/783,16638/751)/12-07-11 (ΑΔΑ:4ΑΣΓΟΡ1Γ-3ΞΟ) Απόφασης της Γενικής Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (αρχική ΑΕΠΟ) του έργου «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 22 ΜW και τα συνοδά του έργα, της εταιρίας ‘ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.’, στη θέση “Κωστώλα” της Δημοτικής Ενότητας Καστρακίου, του Δήμου Καστοριάς, στο Νομό Καστοριάς» λόγω τροποποίησης των στοιχείων: της σύνδεσης του ΑΣΠΗΕ με το νέο Υ/Σ μέσω μιας νέας γραμμής Μέσης Τάσης που αποτελείται από τμήμα υπόγειου δικτύου μήκους 3,2 χλμ και τμήμα εναέριου δικτύου μήκους 2,8 χλμ., ΒΙΕΡΟΡ1Γ-ΧΟΦ
24_03_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18MW και και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας – διασύνδεσης), της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E.&ΣΙΑ –ΦΛΩΡΙΝΑ 4 Ε.Ε. στη θέση «Γόνιμο» του Δήμου Φλώρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., ΒΙΚΝΟΡ1Γ-193
24_03_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39MW και τα συνοδά αυτού έργα διασύνδεσης, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E.&ΣΙΑ –ΦΛΩΡΙΝΑ 7Ε.Ε., στη θέση «Γκούρνα» του Δήμου Φλώρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., ΒΙΚΝΟΡ1Γ-ΗΕΠ
24_03_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 36MW και και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας – διασύνδεσης), της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E.&ΣΙΑ –ΦΛΩΡΙΝΑ 8 Ε.Ε. στη θέση «Οδοντωτό» του Δήμου Φλώρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., ΒΙΚΝΟΡ1Γ-6ΗΙ
21_03_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 3692/29-10-2003 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. ΠΑΜ-Θ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 769/16-3-2004 και 3267/31-8-2004 αποφάσεις ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Α.Μ.Θ. και παρατάθηκε ως προς την ισχύ της με την υπ’ αριθμ. οικ 197969/3-8-2012 ΚΥΑ της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,8MW, στις θέσεις «Ράχη Μοναστηρίου – Τερψιχόρη – Μάτι» (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΙΙ) του Δήμου Αρριανών (πρώην Κοινότητας Κέχρου), Π.Ε. Ροδόπης» ως προς το φορέα του έργου: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E., ΒΙΞ4ΟΡ1Υ-ΗΘΓ
19_03_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση τεμαχιδίων (chips) βιομάζας, ισχύος 999 kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘Α.Π.Ε. ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΑΛΑΜΑΣ Ε.Π.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 569 κτηματικής περιφέρειας Ερμητσίου, στο Δήμο Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΒΙΞΟΟΡ10-ΩΗ5
17_03_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 39 MW, της εταιρείας "VOLTERRA A.E." στη θέση "Κάστρο – Λυκοβούνι" των Δήμων Θηβαίων και Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας., ΒΙΚΖΟΡ10-7Ω8
17_03_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 203611/21-09-2011 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις ‘’Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα’’ αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 201744/13-09-2012 Υ.Α. ΕΠΟ (κατά επιπλέον 2.3MW με την προσθήκη μιας (1) Α/Γ αυξάνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 167.9MW σε 170.2MW (από 73 Α/Γ σε 74 Α/Γ) και την υπ’ αριθμ. οικ. 170735/23-09-2013 Υ.Α. ΕΠΟ (ως προς την μεταβολή του επιπέδου τάσης των υπόγειων καλωδίων Μέσης Τάσης από 20KV σε 30KV και των Υποσταθμών Ανύψωσης Τάσης από 20/150KV σε 30/150KV, για την προσαρμογή της ΑΕΠΟ με την οριστική προσφορά σύνδεσης του ΑΔΜΗΕ), ως προς την αύξηση της ισχύος κατά 11.5MW στη θέση ‘Πλατανιστός’ με την προσθήκη πέντε (5) Α/Γ αυξάνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 170.2MW σε 181.7MW (από 74 Α/Γ σε 79 Α/Γ)»., ΒΙΕΛ0-60Σ
10_03_14, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ. 197639/28-3-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υ.ΠΕ.ΚΑ. όσον αφορά την αλλαγή επωνυμίας, της δραστηριότητας "Μικρό Υδροηλεκτρικό Εργο ισχύος 1,32 MW" του Δήμου Παιονίας, της Π.Ε. Κιλκίς., ΒΙΚ3ΟΡ1Υ-ΗΞΠ
07_03_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,4 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’EDF EN GREECE & ΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.’’ στη θέση «Τρεις Βρύσες – Κάτω Λακκώματα» του Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας., ΒΙΚ3ΟΡ10-ΞΓΜ
07_03_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,4 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’EDF EN GREECE & ΣΙΑ ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.’’ στη θέση «Τρεις Βρύσες – Κάτω Λακκώματα» του Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας., ΒΙΚ3ΟΡ10-ΞΓΜ
07_03_14, Τροποποίηση της αρ.οικ.1554/62377/27-3-2012 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.5015/213767/2013/7-2-2014 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Ραχούλα - Πασχαλιές’’ του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, ως προς τη συνολική ισχύ του σταθμού (μείωση στα 38 MW)., ΒΙΚ3ΟΡ10-ΑΓΚ
06_03_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 920/25-4-2001 απόφασης Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Π.Α.Μ.Θ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 447/8-5-2002 απόφαση Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Π.Α.Μ.Θ., και παρατάθηκε ως προς την διάρκεια ισχύος με την υπ’ αριθμό οικ.102269/18-3-2008 απόφαση της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,25MW, στη θέση «ΓΕΡΑΚΙ» του Δήμου Αρριανών (πρώην Κοινότητας Κέχρου), Π.Ε. Ροδόπης» ως προς το φορέα του έργου: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E., ΒΙΚΤΟΡ1Υ-3ΔΝ
06_03_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 311/12-3-2001 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. ΠΑΜ-Θ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1262/21-5-2001 και παρατάθηκε ως προς την ισχύ της με την υπ’ αριθμ. οικ 102271/18-3-2008 2004 ΚΥΑ της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,75MW, στη θέση «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ» του Δήμου Αρριανών (πρώην Κοινότητας Κέχρου), Π.Ε. Ροδόπης» ως προς το φορέα του έργου: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E., ΒΙΚΤΟΡ1Υ-5ΝΔ
05_03_14, Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ ΕΥΠΕ/131744/28.5.2003, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1407/13.4.2004 & 1063/28.3.2006 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου), που αφορά τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα Κληματιάς και Παλιουρής συνολικής ισχύος 14,8 ΜW (7,4 MW έκαστο), στην Τ.Κ Κληματιάς του Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων, με φορέα του έργου την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.., ΒΙΚΥΟΡ1Γ-ΓΦΚ
27_02_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16 MW, της εταιρείας με την επωνυμία «A & F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Παλαιόν Τριεθνές» στη Δημοτική Ενότητα Μουριών στο Δήμο Κιλκίς, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης)., ΒΙΕΕΟΡ1Υ-ΑΩΩ
25_02_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο” (MYHE) ισχύος 2,45 MW, της εταιρείας ‘‘ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” που πρόκειται να κατασκευασθεί στη θέση Μελίσσι της Τ.Κ. Οξυάς του Δήμου Μουζακίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΒΙΕΡΟΡ10-Π0Μ
25_02_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 44 MW, της εταιρείας "WIND API SECI HELLAS 7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε." στη Θέση "Καλαμάκι" των Δήμων Δομοκού και Λαμιέων στο Ν. Φθιώτιδας., ΒΙΕΡΟΡ10-7Σ3
21_02_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ηλιοθερμικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2,6 MWp, της εταιρείας με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 4 Ε.Ε.», που θα εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια 257,258Α,358Β,259,260 του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., ΒΙΡΥΟΡ1Γ-ΓΣΑ
21_02_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ηλιοθερμικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 3,0 MWp, της εταιρείας με δ.τ. «ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 3 Ε.Ε.», που θα εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια 153,154,155,156 του αγροκτήματος Νίκης του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., ΒΙΡΥΟΡ1Γ-4Υ5
21_02_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ανανέωση λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 0,83 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ.Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένος στο ρέμα «Μπισκία» θέση Τουμπλίτσα στο Τ.Δ. Προμάχων της Δ.Ε. Αριδαίας του Δ. Αλμωπίας στη Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα)., ΒΙΨΒΟΡ1Υ-ΠΑΣ
20_02_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,35 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.’’ στη θέση «Χελώνα» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας., ΒΙΕ7ΟΡ10-ΡΤ1
20_02_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,3 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.’’ στη θέση «Πύργος» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας., ΒΙΕ7ΟΡ10-53Γ
20_02_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,35 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.’’ στη θέση «Χελώνα» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας., ΒΙΕ7ΟΡ10-ΨΣΚ
18_02_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πελέτες βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 1MW (μέγιστη ισχύς παραγωγής 0,964 MWe), στη θέση ‘‘Πασχαλίτσα’’ του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘UNIQUE PROPORTIES Α.Ε.’’, ΒΙΕ4ΟΡ10-99Λ
18_02_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο” (MYHE) ισχύος 0,99 MW, της εταιρείας ‘‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ” που πρόκειται να κατασκευασθεί στo ρέμα Άσπρος στην περιοχή της Δ.Ε. Ιτάμου του Δήμου Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΒΙΕ4ΟΡ10-ΗΕΝ
18_02_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 26,26 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT A.E.», στη θέση «Δεκαοκτάρια», των Δήμων Κιλελέρ και Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΒΙΕ4ΟΡ10-ΙΒ2
18_02_14, Τροποποίηση της αρ.100587/12090/30-12-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,7 MW της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ’’ στη θέση ‘’Τρίκορφο’’ του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, ως προς την εγκαταστημένη ισχύ (αύξηση από 18,7 MW σε 19,55 MW)., ΒΙΕ4ΟΡ10-6Λ6
13_02_14, «Ακύρωση της υπ’αρ.4178/29-10-13 απoφάσεως του Γενικού , ΒΙΡΔ0-ΤΟ7
10_02_14, Τροποποίηση της αρ.οικ.1554/62377/27-3-2012 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Ραχούλα - Πασχαλιές’’ του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας., ΒΙΡ5ΟΡ10-ΑΣΓ
10_02_14, Τροποποίηση της αρ.οικ.1554/62377/27-3-2012 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Ραχούλα - Πασχαλιές’’ του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας., ΒΙΡ5ΟΡ10-63Υ
06_02_14, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 12062/10/10-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 21 MW (μετά την τροποποίηση), της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ – ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Στενόλακος» στο Δήμο Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης), ΒΙΡΔΟΡ1Υ-1ΧΔ
06_02_14, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 12062/10/10-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 21 MW (μετά την τροποποίηση), της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ – ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Στενόλακος» στο Δήμο Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης), ΒΙΡΔΟΡ1Υ-5Β7
05_02_14, Τροποποίηση της αρ.6791/1126/12-5-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13 MW, της εταιρείας ‘’ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.’’ στη θέση «Τρίκορφα» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας., ΒΙΡ3ΟΡ10-63Ρ
04_02_14, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 10438/147113/14-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΡΑΓΚΟΒΡΥΣΟ) ισχύος 3,028 MW ιδιοκτησίας «ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», στη θέση «ΦΡΑΓΚΟΒΡΥΣΟ», Τ.Κ. Σιμόπουλου, Δ.Ε. Πηνείας, του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας», λόγω οριστικοποίησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων., ΒΙΡΤΟΡ1Φ-ΝΚ7
04_02_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 444/12-3-2001 απόφασης Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Ανατ. Μακ. – Θράκης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 500/26-2-2002 απόφαση και ανανεώθηκε με την υπ’ αριθμό 2003/4-5-2007 απόφαση, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,25MW, στη θέση «ΣΩΡΟΣ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου» ως προς το φορέα του έργου: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E., ΒΙΡΤΟΡ1Υ-5ΥΘ
31_01_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Διασυνδεδεμένο Ηλιοθερμικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Ονομαστικής Ισχύος 999 Kwp στην εκτός ορίων του οικισμού περιοχή «Λαμπωτό-Στημένια» στο Βαθύ Καλύμνου Δημου Καλυμνίων και σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 40.978,82 m2 για λογαριασμό της «ΠΕΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ΒΛΓΞΟΡ1Ι-ΨΒΣ
31_01_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας, ισχύος 2,5 MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο 70 χλμ. της Π.Ε.Ο. Φαρσάλων-Λάρισας, στο Δήμο Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΒΙΨΟΟΡ10-732
31_01_14, Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 62/6-9-2002 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4124/25-2-2005, 1694/7-6-2005, 4411/4-1-2007 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 7-3-2007), 2075/11-6-2007 & 1203/3-3-2008 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18 ΜW (6 Χ 3 MW) της εταιρείας «WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS Επενδύσεις Αιολικών Πάρκων ΑΕ & ΣΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ ΕΕ», στη θέση «Μεγαβούνι - Κούκουρας» του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., ΒΙΨΓΟΡ1Φ-ΙΡΜ
31_01_14, Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 2500/17-9-2002 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4123/25-2-2005, 1695/7-6-2005, 46/5-1-2007, 2074/11-6-2007 & 103/3-3-2008 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24 ΜW (16 Χ 1,5 MW) της εταιρείας «WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS Επενδύσεις Αιολικών Πάρκων ΑΕ & ΣΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΕ», στη θέση «Κακό Τσούρμο - Μιχαλόρραχη» του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., ΒΙΨΓΟΡ1Φ-ΙΘΥ
29_01_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 24.00MW, υποσταθμός ανύψωσης τάσης 20/150kv και γραμμή μεταφοράς 150kv, στη θέση «Σπάθες» στο Δήμο Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΑΘΕΣ Ε.Ε.», του ομίλου ITAgroup., ΒΙΨΗΟΡ1Γ-Ο3Π
23_01_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση βιομάζας (ισχύος 2,5 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 160 εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Παλαιοχωρίου, στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέως του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 7 και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης), ΒΙΨΡΟΡ1Υ-97Υ
23_01_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση βιομάζας (ισχύος 1 MWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ZIBENO ENERGY I Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 604 εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγγελοχωρίου, του Δήμου Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 7 και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης), ΒΙΨΡΟΡ1Υ-00Θ
23_01_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΝΒΙΚΕΑΡ ΑΕ» στη Νέα Αρτάκη, περιοχή Βατώντας, Δήμου Χαλκίδας, ΒΙΨΡΟΡ10-ΖΙΠ
23_01_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 39 MW, της εταιρείας "ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ Ε.Π.Ε." στη Θέση "Βλαχογιώργος" του Δήμου Λοκρών, Ν. Φθιώτιδας., ΒΙΨΡΟΡ10-Χ32
22_01_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: , ΒΙ6Μ0-0Δ8
22_01_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στο όρος Βέρμιο, συνολικής ισχύος 465MW, αποτελούμενος από επτά (7) Αιολικά Πάρκα: , ΒΙ6Μ0-1ΕΨ
21_01_14, Τροποποίηση της αρ.44949/4969/21-6-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.’’ στη θέση «Καλντερίμι» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας., ΒΙΨΨΟΡ10-Χ5Ζ
20_01_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: “Κατασκευή ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (Α/Π) της εταιρείας ΜΠΑΚΟΣ ΑΕ, ισχύος 7,2 ΜW” και των συνοδών σε αυτό έργων (οδοποιίας - διασύνδεσης) στη θέση «Λεπούχια» του Δήμου Σοφάδων Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΒΙΨ4ΟΡ10-ΦΔΥ
17_01_14, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,044 MW στο ρέμα Λεπιανών στην Τ.Κ. Λεπιανών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας, με φορέα του έργου τη ΘΕΩΝ ΑΤΕ., ΒΙΨΒΟΡ1Γ-ΝΛΜ
13_01_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και έγκριση επέμβασης για το έργο: «Μικρός Υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΗΥΕ Καλαμάς), της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», εγκατεστημένης ισχύος 5,8MW επί της κοίτης του ποταμού Καλαμά, στα Διοικητικά όρια των Δήμων Σουλίου και Φιλιατών της ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου., ΒΙ6ΝΟΡ1Γ-Π96
09_01_14, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών & καλλυντικών προϊόντων και συσκευασίας δρόγων & συμπληρωμάτων διατροφής, της εταιρείας «BOEHRINGER INGELHEIM A.E.», που βρίσκεται στο 5ο χλμ. της Λ. Μαρκοπούλου – Παιανίας στο Δήμο Κρωπίας, Ν. Αττικής., ΒΙ6ΜΟΡ1Κ-ΥΡΔ
09_01_14, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ5987/85/2013 ΑΕΠΟ του έργου «Μονάδα Βιοαερίου, ισχύος 500 kW, της εταιρίας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», στη θέση «ΑΚΡΕΣ – ΝΤΟΣΚΟΥΡΗ» του Bήμου Μεγαρέων, Περιφέρειας Αττικής»., ΒΙ6ΜΟΡ1Κ-4ΨΦ
07_01_14, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό καύσης βιομάζας προερχόμενη από ενεργειακές καλλιέργειες (αγριαγκινάρα) ή/και γεωργικά υπολείμματα καλλιεργειών», ισχύος 1,0 MW, στη θέση Χαραυγή Δ.Ε. Ωλενίας Δ. Δυτ. Αχαΐας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., ΒΛ1ΡΟΡ1Φ-ΣΑΞ
31_12_13, Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.4290/177909/15-10-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα., ΒΛΓ2ΟΡ10-1ΧΙ
31_12_13, Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.4290/177909/15-10-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα, ΒΛΓ2ΟΡ10-2ΨΟ
31_12_13, Τροποποίηση της αρ.27085/4179/30-6-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.4072/166679/24-9-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’Protergia A.E.’’ ισχύος 6 ΜW στη θέση «Σφίγγιο» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας., ΒΛΓ2ΟΡ10-ΤΨΛ
31_12_13, Τροποποίηση της αρ.27956/4253/30-6-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.3370/131968/22-7-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’Protergia A.E.’’ ισχύος 12 ΜW στη θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας., ΒΛΓ2ΟΡ10-91Π
31_12_13, Τροποποίηση της αρ.85773/10244/2-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ A.E.’’ ισχύος 6,9 ΜW στη θέση «Μαύρα Λιθάρια» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας, ως προς τη συνολική ισχύ του σταθμού (μείωση από 6,9 MW σε 6 MW)., ΒΛΓ2ΟΡ10-ΒΛΜ
30_12_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14MW, και τα συνοδά έργα (διασύνδεση), της εταιρείας «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.» στη θέση «Τσούκα» του Δήμου Αμυνταίου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας., ΒΛΓΓΟΡ1Γ-869
30_12_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,044 MW στο ρέμα Λεπιανών στην Τ.Κ. Λεπιανών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας, με φορέα του έργου τη ΘΕΩΝ ΑΤΕ., ΒΛΓΔΟΡ1Γ-ΙΞ3
27_12_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1254/18-7-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 1/8/2012) απόφασης του Γενικού Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 6,89724 ΜWe (29.989 Φ/Β πλαίσια X 230 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων της εταιρείας «SPES SOLARIS A.E.», στην θέση «Παληογάλαρα» της Τ.Κ. Στεφανίου της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας., ΒΛΓΥΟΡ1Φ-Ω3Τ
20_12_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 20,7MW, στη θέση «Φαντάρος» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των ορίων του Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης», της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗΣ Α.Ε.»., ΒΛΓ1ΟΡ1Υ-ΕΘ3
20_12_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 1,2MW, επί του ρέματος Τσάι, του Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης» και συνοδά έργα αυτού, από την εταιρεία Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Τ.Τ.Ε.Ε., ΒΛΓ1ΟΡ1Υ-ΛΑΘ
19_12_13, Ανάκληση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα μέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), της εταιρίας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», στη θέση «ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – Ο.Τ. 1002 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 09Ν», στο Δήμο Λαυρεωτικής, του Ν. Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, με A.Π. Φ6279/4248/13 και ΑΔΑ:ΒΛ1ΤΟΡ1Κ-ΓΜΘ., ΒΛΓΞΟΡ1Κ-ΩΧ5
19_12_13, Aνάκληση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα μέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), του Κουλουκάκου Ηλία, που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΜΑΝΔΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ», στη Δ.Κ. Αυλώνα, του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής με α.π.Φ6274/3046/13 και ΑΔΑ:ΒΛ1ΤΟΡ1Κ-Σ43., ΒΛΓΞΟΡ1Κ-ΣΝΩ
19_12_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα μέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), της εταιρίας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – Ο.Τ. 1042 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 03β», στο Δήμο Λαυρεωτικής, του Ν. Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής., ΒΛΓΞΟΡ1Κ-Μ71
19_12_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα μέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), της εταιρίας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΜΑΝΔΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ», στη Δ.Κ. Αυλώνα, του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής., ΒΛΓΞΟΡ1Κ-ΩΧ6
18_12_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 16,1MW, στη θέση «Γραμματικάκι» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των ορίων του Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης», της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ Α.Ε.»., ΒΛΓΚΟΡ1Υ-ΒΦΙ
17_12_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 12,2199 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «GREΕNTOP SOLAR ΑΝΘΟΦΥΤΟ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 761Α εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ανθόφυτου, στη Δημοτική Ενότητα Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 2 και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης)., ΒΛΓΛΟΡ1Υ-ΞΦ5
16_12_13, Θέμα :Μη έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 26MW της εταιρείας ‘‘Gamesa Α.Ε.’’ στη θέση ‘‘Συκιές’’ του Δήμου Λουτρακίου, Π.Ε. Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου »., ΒΛ100-Δ42
16_12_13, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30,6 MW, στη θέση ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ, καθώς και των έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, Δήμου Πατρέων του Νομού Αχαΐας»., ΒΛΓΠ0-ΣΙΡ
12_12_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 22 MW, της εταιρείας ‘’ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ – ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 Ε.Ε.’’ στη θέση «Βούβαλος» του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας., ΒΛΓ6ΟΡ10-4ΓΛ
12_12_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16 MW, της εταιρείας ‘’ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ’’ στη θέση «Καρανικόλας» του Δήμου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας, κατόπιν γνωμοδότησης του ΠΕΣΠΑ., ΒΛΓ6ΟΡ10-Η32
12_12_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,8 MW, της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ’’ στη θέση «Πικροβούνι» του Δήμου Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας., ΒΛΓ6ΟΡ10-ΜΟ4
06_12_13, Τροποποίηση της 337/6841/25-01-2012 Α.Ε.Π.Ο., του έργου «ΑΣΠΗΕ ισχύος 8,0 MW, στη θέση Κουρομάντρι, Δ.Ε. Χάλκειας, Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ-νίας» της εταιρείας VOLTERRA A.E., ΒΛΓΠΟΡ1Φ-ΖΙ6
06_12_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24,65MW, στις θέσεις ¨Παλούκι-Αγκάθι-Σπιτάκι¨ του Δήμου Πύλης στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της ετ. ‘ΑΝΕΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Ε. », ΒΛΓΠ0-520
06_12_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39,95MW, στη θέση ¨Αγνάντια- Ίσιωμα-Θαμνότοπος¨ του Δήμου Αμύνταιου Νομού Φλώρινας », ΒΛΓΠ0-Λ3Μ
06_12_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 32MW, στις θέσεις ¨Κουτσουράκια-Κολεός¨ του Δήμου Γρεβενών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της ετ. ‘ΑΝΕΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.Ε. », ΒΛΓΠ0-15Υ
06_12_13, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 12MW της ετ. ‘‘Volterra Α.Ε.’’ στη θέση ‘‘Κουκούλι-Γρίβας’’ του Δήμου Βοΐου, Νομού Κοζάνης»., ΒΛΓΠ0-ΔΓΧ
06_12_13, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 26MW, στις θέσεις ¨Μαντηλίτσα-Στραγγόπετρα¨ του Δήμου Γρεβενών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της ετ. ‘ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ RENWIND Α.Ε. », ΒΛΓΠ0-ΘΙ9
29_11_13, Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ: ΠΕΧΩΦ369/2553/2011 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα : «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 32,2 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ στη θέση «ΓΚΟΥΡΙ ΜΕΛΕΣ – ΚΙΑΦΑ ΒΕΡΜΙ – ΜΠΟΥΖΟΥΡΕΖΑ – ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ» στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει., ΒΛ12ΟΡ1Κ-Α5Η
29_11_13, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 0,882 ΜWe, επί του ρέματος Βαθύλακκου, Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» της εταιρείας ΕΥΡ. ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με δ.τ. ΒΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ., ΒΛ100-6ΛΦ
28_11_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2677/23-9-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2787/7-10-2011, 3050/4-11-2011, 325/21-2-2012 και 9020/570/4-3-2013 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,8 ΜWp και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Περθόρι – Μπογδάνι - Οξύ” της Δ.Κ. Αθικίων της Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας., ΒΛ1ΔΟΡ1Φ-ΛΤ4
27_11_13, Τροποποίηση της 199550/25-05-2011 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά στην κατασκευή δυο κιβωτοειδών οχετών στο ρέμα Καστανιώτικο για τη λειτουργία του έργου "Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Καστανιώτικο" παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,95 MW, στο ρέμα Καστανιώτικο της Δ.Ε. Καστανιάς, του Δήμου Καλαμπάκας, στην Π. Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στην αλλαγή της επωνυμίας σε “ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.”, ΒΛ1ΤΟΡ10-Ρ91
26_11_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα μέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), του Κουλουκάκου Ηλία, που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΜΑΝΔΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» ή «ΤΣΟΥΜΠΑ», στη Δ.Κ. Αυλώνα, του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής., ΒΛ1ΤΟΡ1Κ-Σ43
26_11_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα μέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), της εταιρίας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – Ο.Τ. 1002 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 09Ν», στο Δήμο Λαυρεωτικής, του Ν. Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής., ΒΛ1ΤΟΡ1Κ-ΓΜΘ
26_11_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0,50ΜWe, της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΑΒΑΞ Ι.Κ.Ε.» στην εκτός σχεδίου περιοχή αναδασμού Άβατου, στα αγροτεμάχια 138Α-138Β, Δ.Ε. Τοπείρου, Δήμου Τοπείρου, Π.Ε. Ξάνθης.»., ΒΛ1ΦΟΡ1Υ-Ο6Σ
26_11_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση συσσωματωμάτων (pellets) βιομάζας, ισχύος 4,99 MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.’’, στο οικοδομικό τετράγωνο 9 της Β΄ βιομηχανικής περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Βόλου, στην Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας., ΒΛ1ΤΟΡ10-ΗΧΔ
22_11_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο” (MYHE) ισχύος 0,79 MW, της εταιρείας ‘‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ” που πρόκειται να κατασκευασθεί στo ρέμα Κερασιώτικο στην περιοχή των Δ. Μουζακίου και Λ. Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΒΛ1ΦΟΡ10-ΑΣΡ
22_11_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 2,552 MWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 40γ, 41, 42, 43, 44α και 211 κτηματικής περιφέρειας Κυπαρίσσου, στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΒΛ1ΦΟΡ10-ΕΔΒ
15_11_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο” (MYHE) ισχύος 0,79 MW, της εταιρείας ‘‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ” που πρόκειται να κατασκευασθεί στo ρέμα Κερασιώτικο στην περιοχή των Δ. Μουζακίου και Λ. Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΒΛ1ΨΟΡ10-Ξ5Ε
15_11_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 4,956 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», στη θέση «Μοιρασιές», του Δήμου Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. - Ορθή επανάληψη ως προς την Ημερομηνία, ΒΛ19ΟΡ10-ΤΕΚ
15_11_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 2,997 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», στη θέση «ΜΠΟΖΑΛΟ (Αρ. Τεμ 14)», του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ορθή Επανάληψη ως προς την Ημερομηνία, ΒΛ19ΟΡ10-Κ7Φ
15_11_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,8 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», στη θέση «Δένδρα Αρ. τεμ. 41,42», του Δήμου Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ορθή Επανάληψη ως προς την Ημερομηνία., ΒΛ19ΟΡ10-Γ12
15_11_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 2,585 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», στη θέση «ΜΠΑΚΙ», του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΒΛ1ΨΟΡ10-ΗΓΕ
11_11_13, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3937/63283/22-07-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,522 MWp ιδιοκτησίας «ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΑΝΑΚΤΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε γήπεδο εμβαδού 178.502 τ.μ. στη θέση «Κουτσπερό» του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτ/νίας», λόγω αλλαγής ισχύος Φ/Β πλαισίων., ΒΛ1ΨΟΡ1Φ-9ΑΠ
08_11_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 4599/3-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΟΟΡ1Υ-ΜΛ0) Απόφασης του Γεν Γραμ. Αποκ. Διοίκησης Μακ.-Θράκης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0,99ΜW, της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «Euroenergy Biogas Xanthi A.E.», στην εκτός σχεδίου περιοχή αναδασμού Μαγικού, θέση «Αγκαθότοπος-Γκιρένια» Δήμου Αβδήρων, Π.Ε. Ξάνθης»., ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ
08_11_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού (ΥΗΣ) επί του ποταμού Άρδα, ισχύος 3MW και συνοδών έργων, στη θέση «Γέφυρα Κομάρων», Τ.Κ. Κομάρων, Δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου» της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε.»., ΒΛ17ΟΡ1Υ-Λ6Ξ
08_11_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (τροποποίηση αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά έργου ως προς τον φορέα υλοποίησης, το εμβαδόν του πολυγώνου εγκατάστασης, την εγκατεστημένη ισχύ και το μήκος της νέας οδοποιίας και αναδιατύπωση της προηγούμενης ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,0MW, στη θέση «Άγιος Πέτρος – Άγιος Παύλος Πανοράματος» και των συνοδών σε αυτό έργων», εντός των ορίων των Δήμων Προσοτσάνης και Κ. Νευροκοπίου Π.Ε. Δράμας της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΑΜΑΣ Ε.Π.Ε.»., ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΜΣΩ
08_11_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ανανέωση διάρκειας ισχύος και αναδιατύπωση των προηγούμενων ΑΕΠΟ) για την λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 26MW, στη θέση «Δίδυμος Λόφος - Δίχαλο», Δήμου Σουφλίου, Π.Ε. Έβρου και Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης», της εταιρείας με διακριτικό τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.»., ΒΛ17ΟΡ1Υ-2ΟΖ
04_11_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 16,1MW, στη θέση «Κορφοβούνι» και των συνοδών σε αυτό έργων εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης», της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.»., ΒΛΛΑΟΡ1Υ-ΑΨ5
31_10_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού συνολικής ισχύος 10MW της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στη θέση «Ξερακιά» Διλινάτων της Δημ. Ενότητας Αργοστολίου- Δήμου Κεφαλονιάς- Π.Ε. Κεφαλληνίας, σε εκτός ορίων οικισμού γήπεδο έκτασης 304.258,00τ.μ., καθώς και των συνοδών έργων αυτού δηλ. της οδοποιίας πρόσβασης και διασύνδεσης με την συγκεκριμένη δραστηριότητα του οικίσκου υποστήριξης λειτουργίας»., ΒΛΛΘΟΡ1Φ-Σ6Χ
30_10_13, Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα., ΒΛΛ5ΟΡ10-3ΘΚ
29_10_13, Τροποποίηση της με Α.Π. 104829/4008 (σχετ. 93924/3552, 96473/3670, 110415/4240, 106077/4050) / 24.12.2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙ6ΙΑΛ-4) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ. Π.Δ.Μ. για το έργο Α2 : «Αιολικό Πάρκο ισχύος 14,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση) της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στη θέση «Ύψωμα Παπαθανασίου – Ύψωμα Γρέσκου» της Δ.Ε. Καστρακίου (Τ.Δ. Ιεροπηγής – Δενδροχωρίου) του Δ. Καστοριάς, στην Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Η τροποποίηση της εν λόγω δραστηριότητας περιλαμβάνει την αλλαγή του πλήθους και τύπου των ανεμογεννητριών (τεσσάρων Α/Γ των 3,00 MW & μιας Α/Γ των 2,00 MW), την αλλαγή των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης καθώς και τροποποίηση των συνοδών έργων (οδοποιίας - διασύνδεσης)., ΒΛΛ3ΟΡ1Γ-9Θ5
25_10_13, Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα., ΒΛΛ3ΟΡ10-ΝΧΡ
23_10_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού , ΒΛΛΗΟΡ1Γ-ΔΧΥ
23_10_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: , ΒΛΛΗΟΡ1Γ-ΕΚΜ
22_10_13, Τροποποίηση της αρ.108138/2-10-06 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (Μ.ΥΗ.Σ.) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,5 MW της ‘’ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε.’’ στο υδατόρεμα «Θερμόρεμα» Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης στο Ν. Φθιώτιδας, ως προς την όδευση του αγωγού προσαγωγής., ΒΛΛΘΟΡ10-62Χ
22_10_13, Τροποποίηση της αρ.108138/2-10-06 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (Μ.ΥΗ.Σ.) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,5 MW της ‘’ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε.’’ στο υδατόρεμα «Θερμόρεμα» Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης στο Ν. Φθιώτιδας, ως προς την όδευση του αγωγού προσαγωγής., ΒΛΛΘΟΡ10-3ΦΔ
22_10_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4665/13-10-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3446/30-11-2011 και 1441/6-8-2012 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 4,9 ΜWp (29.920 Φ/Β πλαίσια X 165 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΓΡΙΛΙΑ ΜΠΑΚΑ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Αγριλιά - Μπάκα” της Δ.Ε. Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας., ΒΛΛ1ΟΡ1Φ-7ΡΠ
18_10_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικό Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 15,00 ΜW», της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε.» και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας – διασύνδεσης) στη θέση “Αερόρραχη” (εκτός σχεδίου), στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας., ΒΛΛΗΟΡ1Γ-3Κ2
18_10_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 9,4 MWp της εταιρείας ΘΕΡΜΟΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΑ 5 Ε.Ε., στο Δήμο Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., ΒΛΛΗΟΡ1Γ-ΔΤΑ
18_10_13, Θέμα :Ανάκληση της υπ’ αρ. 199088/10.05.11 Απόφασης με την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αρ. 133877/23.12.10 Απόφαση για Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 36 ΜW, στις θέσεις «ΓΚΡΟΠΕΣ - ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ» και «ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ - ΠΟΥΛΟΣ» και έργα οδικής πρόσβασης και ηλεκτρικής διασύνδεσης, Δήμου Μονεμβασίας (πρώην Δήμων Ζάρακα και Μολάων), Νομού Λακωνίας»., ΒΛΛΗ0-83Φ
16_10_13, Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα., ΒΛΛ1ΟΡ10-ΛΓ2
14_10_13, Θέμα :Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 203611/21-09-2011 Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις ‘’Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα’’ αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 201744/13-09-2012 Υ.Α. ΕΠΟ (κατά επιπλέον 2.3MW με την προσθήκη μιας (1) Α/Γ αυξάνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 167.9MW σε 170.2MW (από 73 Α/Γ σε 74 Α/Γ)), ως προς την μεταβολή του επιπέδου τάσης των υπόγειων καλωδίων Μέσης Τάσης από 20KV σε 30KV και των Υποσταθμών Ανύψωσης Τάσης από 20/150KV σε 30/150KV, για την προσαρμογή της ΑΕΠΟ με την οριστική προσφορά σύνδεσης του ΑΔΜΗΕ., ΒΛΕΖ0-Θ9Δ
04_10_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου: «ΜΥΗΣ ισχύος 370 ΚW» στη θέση ρέμα Λαδοπόταμος Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, ιδιοκτησίας Γ. Φραντζή., ΒΛ9ΣΟΡ1Φ-Ο6Θ
30_09_13, Τροποποίηση της αρ.203034/5-9-2011 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ ΜΕΠΕ’’ στη θέση «Μαρίστι - Μαυροβούνι» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας., ΒΛ9ΝΟΡ10-ΕΝ1
30_09_13, Τροποποίηση της αρ.27085/4179/30-6-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 MW, της εταιρείας ‘’Protergia A.E.’’ στη θέση «Σφίγγιο» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας., ΒΛ9ΝΟΡ10-ΥΛΓ
30_09_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2,1 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 109 εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Παντελεήμονα, στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 2 και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης)., ΒΛ9ΙΟΡ1Υ-ΙΣΡ
30_09_13, Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 198023/4-5-2012 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,71 MW της εταιρείας ‘’ΒΕΠΑ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. Μ.ΥΗ.Σ. ΓΑΒΡΟΥ’’ στη θέση «Γάβρος» επί του ρέματος «Πλατανιάς» Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας., ΒΛ9ΝΟΡ10-ΝΞΠ
30_09_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23950/593/12/8-3-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2.989,08 ΚWe (12.966 Φ/Β πλαίσια X 230 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΕΠΕ», στην θέση «Σταυρί Τ7» της Τ.Κ. Αγιωργίτικων της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας λόγω ενσωμάτωσης και της έγκρισης δασικής επέμβασης., ΒΛ9ΝΟΡ1Φ-ΝΘΥ
30_09_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23955/595/12/8-3-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2.989,08 ΚWe (12.966 Φ/Β πλαίσια X 230 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΕΠΕ», στην θέση «Σταυρί Τ4» της Τ.Κ. Αγιωργίτικων της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας λόγω ενσωμάτωσης και της έγκρισης δασικής επέμβασης., ΒΛ9ΝΟΡ1Φ-7Φ5
26_09_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 8480/11/21-10-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 8 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Ι Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Μαρίνας, του Δήμου Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 2 και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης). Η τροποποίηση αφορά στον τύπο των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των αντιστροφέων τάσης που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο., ΒΛ9ΣΟΡ1Υ-ΚΗ3
25_09_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 2,506 MWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Πενηντάρια’’ Νέας Λεύκης, στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΒΛ92ΟΡ10-0Ι6
23_09_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 7,231 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», στη θέση «Πρόχωμα», στην Τ.Κ. Δένδρων του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΒΛ9ΘΟΡ10-ΞΙ9
23_09_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3,218 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», στη θέση «Πρόχωμα – Αρ. Αγροτεμαχίου 419», του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΒΛ9ΘΟΡ10-ΤΧΕ
23_09_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 3,591 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», στη θέση «Μεριάς», του Δήμου Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΒΛ9ΘΟΡ10-2ΥΙ
23_09_13, Ανανέωση της υπ’ αρ. 132250/3.7.2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «ΑΣΠΗΕ, ισχύος 34,85 MW, στη θέση «Τρανή Ρίζα-Βρωμονέρι-Σκαντζοχέρι», Δήμου Πατραίων, Π.Ε. Αχαΐας»., ΒΛ930-Ν22
19_09_13, Τροποποίηση-διόρθωση της με Α.Π. 100589/3.11.2008 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έγκρισης επέμβασης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Καρυάς, ισχύος 0,88 ΜW, στο ρέμα Καρυάς Τ.Κ. Καρίτσας Δολόπων της Δ.Ε. Νευρόπολης Αγράφων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στις Π.Ε. Καρδίτσας Περιφ. Θεσσαλίας και Ευρυτανίας Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας», της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., ΒΛ9ΙΟΡ10-ΥΛ2
19_09_13, Τροποποίηση της αρ.203034/5-9-2011 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ ΜΕΠΕ’’ στη θέση «Μαρίστι - Μαυροβούνι» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας., ΒΛ9ΙΟΡ10-ΤΚ7
17_09_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 12, 96 ΜWp» της εταιρείας SPES SOLARIS SOLAR CONCEPT A.E., στη θέση Κοινότητα Γαστούνης Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης Π.Ε. Ηλείας, ΒΛ9ΞΟΡ1Φ-ΘΦ9
12_09_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 5698/11/20-07-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «Φωτοβολταϊκά Πάρκα Βορείου Ελλάδος Α.Ε.», που επρόκειτο να εγκατασταθεί στο με αριθμό 1062 αγροτεμάχιο στη θέση «Μουτσαρά Ι», Δήμος Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΛ9ΚΟΡ1Υ-ΨΟΕ
12_09_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 5699/11/20-07-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «Ηλιακά Πάρκα Βορείου Ελλάδος Α.Ε.», που επρόκειτο να εγκατασταθεί στο με αριθμό 1062 αγροτεμάχιο στη θέση «Μουτσαρά ΙΙ», Δήμος Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΛ9ΚΟΡ1Υ-ΣΜΙ
12_09_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,55 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.’’ στη θέση «Μαυροβούνι – Μαυροπλαγιά - Πανόραμα» του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας., ΒΛ9ΚΟΡ10-ΞΨΦ
12_09_13, Τροποποίηση της αρ.63469/6978/1-11-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW, της εταιρείας ‘’C.N.I. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’ στη θέση «Κορομπίλι» Δ.Ε. Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας., ΒΛ9ΚΟΡ10-Π8Π
09_09_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 34.40MW, της εταιρείας με την επωνυμία «RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στις θέσεις «ΚΟΥΡΤΑ», «ΣΚΛΑΒΙ», «ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ» και «ΚΑΚΟΔΙΑΒΑΤΟ» στα όρια των Δήμων Ζηρού, Άρτης και Β. Τζουμέρκων, στην Περιφέρεια Ηπείρου., ΒΛ9ΡΟΡ1Γ-4ΟΑ
06_09_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 3 MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΛΗΘΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 197-201 κτηματικής περιφέρειας Κεφαλόβρυσου, στο Δήμο Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από γνωμοδότηση του ΠΕ.Σ.Π.Α., ΒΛ94ΟΡ10-ΩΝΥ
02_09_13, Ανανέωση της υπ΄αρίθμ πρωτ ΠΕΧΩ 3345/Φπερ-10/2003 Απόφασης Έγκρισης , ΒΛΩΤΟΡ1Κ-Β1Υ
28_08_13, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Φ4533/980/ΠΕΡΙΒ-9/11-4-12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα της ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) της εταιρίας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. στη θέση «Νίσηζα -Καρέλα» του Δήμου Κρωπίας Αττικής, με προσθήκη σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυτικό έλαιο ισχύος 450 kW., ΒΛΩΝΟΡ1Κ-Σ9Π
26_08_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του έργου «Αιολικό πάρκο ισχύος 8,0 MW,της εταιρείας VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., στη θέση Ρηγανόλακκα-Παλιοήμερο, Δ.Ε. Χάλκειας-Αντιρρίου, Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ-νίας»., ΒΛΩ5ΟΡ1Φ-Β2Ο
26_08_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 20.00MW, της εταιρείας με την επωνυμία «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Πιθάρι- Βοτάνι- Μαυροβούνι» στο Δήμο Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου., ΒΛΩΤΟΡ1Γ-ΔΩΧ
21_08_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού , ΒΛΩΕΟΡ1Γ-ΝΓΣ
21_08_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού , ΒΛΩΕΟΡ1Γ-615
21_08_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού , ΒΛΩΕΟΡ1Γ-ΜΨ2
21_08_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού , ΒΛΩΕΟΡ1Γ-ΝΨΑ
21_08_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 3 MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 300, 301 και 302 κτηματικής περιφέρειας Χάλκης, στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΒΛΩ3ΟΡ10-4ΦΓ
20_08_13, Ανανέωση - Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους με την προσθήκη μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 300 kwe» στην θέση Τσάικας Μεγάλης Χώρας Δ.Ε. Νεάπολης Δ. Αγρινίου Ν. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΜΑΚΗ Α.Ε., ΒΛΩΗΟΡ1Φ-ΜΥ7
19_08_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικό Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 18,00 ΜW», της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΝΑΝΟΣ» με δ.τ. «Α/Π ΛΑΒΑΡΟ» και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας – διασύνδεσης) στη θέση “Λάβαρο” (εκτός σχεδίου), στα διοικητικά όρια των Δήμων Αμυνταίου & Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας., ΒΛΩΕΟΡ1Γ-0ΚΝ
19_08_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικό Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 18,00 ΜW», της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΝΑΝΟΣ» με δ.τ. «Α/Π ΛΑΒΑΡΟ» και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας – διασύνδεσης) στη θέση “Λάβαρο” (εκτός σχεδίου), στα διοικητικά όρια των Δήμων Αμυνταίου & Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας., ΒΛΩΕΟΡ1Γ-0ΚΝ
19_08_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του , ΒΛΩΕΟΡ1Γ-9ΩΘ
14_08_13, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της «Μονάδας Βιοαερίου Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 1 ΜW, Θερμικής Ενέργειας από Βιοαέριο και παραγωγής εδαφοβελτιωτικού “compost”» της εταιρείας µε την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στην θέση “Άγιος Δημήτριος” της Τ.Κ. Κουταλά της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας., ΒΛΩΡΟΡ1Φ-ΕΑ0
14_08_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 11,9632 ΜWe (45.144 Φ/Β πλαίσια X 265 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της επιχείρησης «ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΕ», στην θέση «Σκοπελάκια» της Τ.Κ. Κυνηγού της Δημοτικής Ενότητας Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας., ΒΛ4ΣΟΡ1Φ-71Ρ
12_08_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία της δραστηριότητας «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιομάζας, ισχύος 1,00MW», με τη μέθοδο της αεριοποίησης, στο Ο.Τ. 25, της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας, εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Δράμας, Νομού Δράμας, από την εταιρεία «Δ. ΦΡΑΓΚΑΛΙΩΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.»., ΒΛΩ1ΟΡ1Υ-0Ι2
12_08_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (τροποποίηση αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά έργου λόγω επέκτασης και αλλαγής ως προς τον φορέα του έργου και αναδιατύπωση των προηγούμενων ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 39,1MW μετά την επέκταση με την προσθήκη επτά (7) νέων ανεμογεννητριών εντός του ήδη εγκεκριμένου πολυγώνου και την αύξηση της αποδιδόμενης ισχύος από τις δέκα (10) υφιστάμενες Α/Γ, και συνοδών έργων αυτού, στην θέση «Μαγούλα – Καζάκου – Διπλόν» της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου», της εταιρείας με διακριτικό τίτλο ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., ΒΛΩ1ΟΡ1Υ-ΧΜΙ
09_08_13, Μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. οικ. 197940/02-05-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW, στη θέση Χιονοβούνι, των Δήμων Ευρώτα και Μονεμβασιάς του Νομού Λακωνίας» της εταιρείας ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.» και της ορθής επανάληψης αυτής, ως προς την κατάργηση τριών (3) ανεμογεννητριών (Α/Γ) (των Α1, Α2 και Α3) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού οικισμού Χάρακας μειώνοντας την ισχύ κατά 6 MW (3 Α/Γ των 2MW) και την συνολική ισχύ του έργου από 24 MW σε 18 MW (από 12 Α/Γ σε 9 Α/Γ)., ΒΛΩΡ0-4ΩΧ
08_08_13, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 10438/147113/14-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι., η οποία έχει τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. 4401/119134/19/12-2012 Α.Ε.Π.Ο. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΡΑΓΚΟΒΡΥΣΟ) ισχύος 3 MW ιδιοκτησίας «ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», στη θέση «ΦΡΑΓΚΟΒΡΥΣΟ» του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας», λόγω αλλαγής του τρόπου όδευσης του εναερίου δικτύου μέσης τάσης προς τον υποσταθμό ανύψωσης τάσης., ΒΛΩΕΟΡ1Φ-ΒΘΧ
05_08_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 8480/11/21-10-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 8 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Ι Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Μαρίνας, του Δήμου Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 2 και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης). Η τροποποίηση αφορά στην αλλαγή της όδευσης των έργων σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας Μέσης Τάσης (Μ.Τ.)., ΒΛΩΨΟΡ1Υ-ΦΡ3
02_08_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,304MW, επί του ρέματος Τσάι, του Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης» και συνοδά έργα αυτού, από την εταιρεία Κόκκινος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΚΗΣ»., ΒΛΩ7ΟΡ1Υ-1ΘΙ
02_08_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 4601/26-11-2012 Απόφασης του Γεν Γραμ. Αποκ. Διοίκησης Μακ.-Θράκης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0,99ΜW, της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «FOSTA Α.Ε.», στην περιοχή αγροκτήματος Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, Π.Ε. Καβάλας»., ΒΛΩ7ΟΡ1Υ-2ΧΡ
01_08_13, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 2,5074 MW ΤΗΣ ΕΡΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΤΗΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΒΛ4ΙΟΡ10-ΓΘΡ
01_08_13, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΥΟ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ 9,702 ΕΚΑΣΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT, ΒΛ45ΟΡ10-Α5Ρ
30_07_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 7,539 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», στη θέση «Κασάνη», του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., ΒΛΒΠΟΡ10-Ο31
30_07_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 0,756 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και δ.τ. , ΒΛ4ΝΟΡ1Υ-ΩΡΣ
25_07_13, Τροποποίηση της 8221/114125/06-10-2010 Α.Ε.Π.Ο., όπως τροποποιήθηκε, , του έργου «Φ-Β σταθμός ισχύος 4,9 MWp, στη θέση Καβάσιλα, Δήμου Πηνειού, Π.Ε. Ηλείας» της εταιρείας Διεθνής Αιολική Αχαϊας Α.Ε., ΒΛ45ΟΡ1Φ-Υ9Θ
23_07_13, α) Άρση της αναστολής της αρ. πρωτ. 3673/15-12-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6.8 MW αιολικό, 6.8 MW αντλητικό – υδροηλεκτρικό, εγγυημένης ισχύος 5.1 MW, με τα συνοδά του έργα» στη θέση «Προφήτης Ηλίας», Δήμου Κισσάμου, Ν. Χανίων της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ Α.Ε.». , ΒΛ4ΣΟΡ1Θ-Η8Κ
23_07_13, Τροποποίηση της 3513/54764/05-07-2011 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 4ΑΣΟΟΡ1Φ-Θ7Ν), όπως τροποποιήθηκε, του έργου «Φ-Β σταθμός ισχύος 6,5 MWp, στη θέση Αγκινάρα-Βέλη Στρουσίου, Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Π.Ε. Ηλείας»., ΒΛ4ΑΟΡ1Φ-ΟΑΚ
23_07_13, Τροποποίηση της αρ.27956/4253/30-6-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’Protergia A.E.’’ στη θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, με μείωση της συνολικής ισχύος από 13,8 MW σε 12 MW., ΒΛ4ΑΟΡ10-97Σ
22_07_13, Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 3391/11/27-05-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 6,25 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια στη θέση «Αξιοχώρι», στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΛ4ΣΟΡ1Υ-ΓΚΞ
22_07_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 13990/10/31-01-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 6 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.» (πρώην «ΗΛΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.»), που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 1575, 1576, 1577 και 1578 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου, στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΛ4ΣΟΡ1Υ-1Α4
22_07_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμό οικ. 166804/11-3-2013 Απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε./Υ.ΠΕ.Κ.Α. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,7MW στη θέση «Μικρό Δερβένι – Σλίβα» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., ΒΛ43ΟΡ1Υ-Μ2Ξ
22_07_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμό οικ. 200417/9-7-2012 Απόφασης της Ε.Υ.Π.Ε./Υ.ΠΕ.Κ.Α. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,3MW στη θέση «Ξηροβούνι» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου» της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε., ΒΛ43ΟΡ1Υ-8ΑΨ
18_07_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 34.40MW, της εταιρείας με την επωνυμία «RENEX ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στις θέσεις «ΚΟΥΡΤΑ», «ΣΚΛΑΒΙ», «ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ» και «ΚΑΚΟΔΙΑΒΑΤΟ» στα όρια των Δήμων Ζηρού, Άρτης και Ιωαννίνων, στην Περιφέρεια Ηπείρου., ΒΛ4ΤΟΡ1Γ-ΝΓΛ
18_07_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 30.00MW, της εταιρείας με την επωνυμία «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ- ΠΟΡΤΑ- ΠΑΛΙΟΥΡΙ- ΒΟΥΝΟΣΠΗΛΙΑ» στους Δήμους Ηγουμενίτσας & Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου., ΒΛ4ΤΟΡ1Γ-Ρ2Χ
16_07_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 8480/11/21-10-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 8 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Ι Α.Ε.» (πρώην «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.»), που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Μαρίνας, του Δήμου Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΛ4ΘΟΡ1Υ-Ο4Κ
15_07_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 24 MW» στη θέση Λιθαρόσερμα – Μακρυλάκωμα – Παλιόσταλος – Παλιοήμερο – Τριμνήστρα – Πύργος – Παλαρράχη Δήμου Ναυπακτίας Ν. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε., ΒΛ40ΟΡ1Φ-ΚΞΝ
11_07_13, Τροποποίηση της 3513/54764/05-07-2011 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 4ΑΣΟΟΡ1Φ-Θ7Ν), όπως τροποποιήθηκε, του έργου «Φ-Β σταθμός ισχύος 6,5 MWp, στη θέση Αγκινάρα-Βέλη Στρουσίου, Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Π.Ε. Ηλείας»., ΒΛ4ΗΟΡ1Φ-Γ7Μ
03_07_13, ΘΕΜΑ:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 105743/14.11.2000 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΑΣΠΗΕ, ισχύος 24,65 MW, στη θέση ΠΟΡΤΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ-ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ-ΠΛΑΚΩΤΑ, Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Εύβοιας, ΒΛ460-6Ω6
03_07_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία 91.590 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 2,633 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «BIOGAS ENERGY Α.Β.Ε.Ε.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 13, 14 και 15 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Πενταλόφου, στη Δημοτική Κοινότητα Πενταλόφου του Δήμου Ωραικοάστρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΛ4ΨΟΡ1Υ-3Β6
28_06_13, Επαναφορά σε ισχύ της 3231/74137/21-09-2012 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ:Β4ΘΓΟΡ1Φ-ΥΟ7) του έργου «ΜΥΗΕ ισχύος 2,22 MW, στη θέση Ποταμιά του ποταμού Κράθι, Δ.Ε. Ακράτας, Δ. Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαϊας», της εταιρείας Κωνσταντόπουλος Ι. & Σία Ε.Ε., ΒΛΠΠΟΡ1Φ-ΨΤΣ
26_06_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου : «Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο της «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.» ισχύος 0,99MW η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο με αρ. διανομής 1039 της Τ.Κ. Βίγλας Δ.Ε. Αμβρακικού του Δ. Αρταίων Π.Ε. Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου., ΒΕΖ8ΟΡ1Γ-7ΜΔ
26_06_13, Τροποποίηση της 6517/100573/01-09-2010 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε, του έργου «Φ-Β σταθμός ισχύος 4,9 MWp, στη θέση Κουρτέσι ΙΙ ή Χαμολιό, Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Π.Ε. Ηλείας» της εταιρείας Διεθνής Αιολική Αχαϊας Α.Ε.., ΒΕΖ8ΟΡ1Φ-07Ε
19_06_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία 99.969 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,999 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» και Διακριτικό Τίτλο «BIOENERGY NORTH ΑΒΕΕ», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 114Β και 120 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΕΖ2ΟΡ1Υ-5ΞΟ
19_06_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση βιοκαυσίμου (ισχύος 1 MWe), της Αποστολίδου Αλεξάνδρας του Βασιλείου, που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1091 εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΕΖ2ΟΡ1Υ-Ο17
19_06_13, Απόφαση περί μη τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 803/10074/10-02-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,00 MW ιδιοκτησίας «ΗΛΙΑΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 118.221,00 τ.μ. (άθροισμα τριών οικοπεδικών εκτάσεων) στη θέση «Φοινικιά-Βάλτος» του Δήμου Μεσολογγίου Ν. Αιτωλ/νίας»., ΒΕΖ2ΟΡ1Φ-ΘΟΖ
19_06_13, Τροποποίηση της 4003/64319/02-08-2011 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 4Α5ΧΟΡ1Φ-Ξ34) του έργου «ΑΣΠΗΕ ισχύος 28 MW, στη θέση Ρούσκιο, Δήμου Καλαβρύτων, Ν. Αχαϊας» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε., ΒΕΖ2ΟΡ1Φ-ΦΨΑ
17_06_13, Θέμα :Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5MW (2Α/Γ των 2.5MW) στη θέση ‘Καστρί Πλατανιστού’ και των συνοδών του έργων, του Δήμου Καρύστου, Νομού Ευβοίας της εταιρείας ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.»., ΒΕΖ30-ΜΡ1
17_06_13, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 9,702 MW ΤΗΣ SPES SOLARIS SOLAR CONCEPT. A.E. ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ, ΒΕΖ3ΟΡ10-ΙΘΩ
13_06_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 22 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’C.N.I. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’ στη θέση «Κορφή» των Δήμων Θηβαίων και Αλιάρτου στο Ν. Βοιωτίας., ΒΕΖΙΟΡ10-4ΑΚ
11_06_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του έργου «Αιολικό πάρκο ισχύος 14,0 MW, στη θέση Εννιά Αδέλφια, Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ-νίας» της εταιρείας ENSOL Κεκροπίας Α.Ε., ΒΕΖΓΟΡ1Φ-ΝΩΧ
11_06_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με πρώτη ύλη απόβλητα ελαιοτριβείων και άλλα γεωργικά υπολείμματα, ισχύος 0,5 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.’’, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο 2ο χλμ. Αλμυρού-Σούρπης, στο Δήμο Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΒΕΖΕΟΡ10-Ω5Λ
07_06_13, Θέμα :Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: , ΒΕΖΞ0-ΣΟΕ
07_06_13, Τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5,33324 ΜWp» της εταιρείας SPES SOLARIS A.E. στη θέση Άνω Κάτω Τρανό Ίσωμα – Λουφάτια – Κουτσουπόλακα Δ. Δυτ. Αχαΐας Π.Δ.Ε. ως προς την αλλαγή επωνυμίας σε SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT A.E., ΒΕΧ7ΟΡ1Φ-Λ0Γ
06_06_13, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 1,185 ΜW, στο ρέμα Διαβολόρεμα, στη θέση Κριάρι του Δήμου Παρανεστίου του Νομού Δράμας» της εταιρείας ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. Α.Ε. – Συστήματα Εκμεταλλεύσεως Ήπιων Μορφών Ενέργειας και διακριτικό τίτλο ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ., ΒΕΖΚ0-ΟΘΖ
05_06_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 9834/11/05-12-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 5,016 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΕΡΣΟΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «ΣΕΡΣΟΛ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο της θέσης «Πέλλα – Καπανίτσα» του μοναστηριακού δάσους Ιεράς Μονής Οσίου Διονυσίου, στο Δήμο Δίου - Ολύμπου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΕΖΛΟΡ1Υ-6ΝΕ
04_06_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιομάζας (πυρόλυση) και την καύση του αερίου που παράγεται (ισχύος 999 kWe), της εταιρίας με την επωνυμία «Γεώργιος Νικέζης & Σία Ο.Ε.» που θα εγκατασταθεί στα με αριθμούς 1446 και 1447 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Γιαννιτσών, του Δήμου Πέλλας, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΕΖΕΟΡ1Υ-ΩΕ7
03_06_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14110/879/29-3-2013 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 11,9632 ΜWp (47.840 Φ/Β πλαίσια X 250 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Σκοπελάκια” της Τ.Κ. Κυνηγού της Δ.Ε. Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας., ΒΕΧΒΟΡ1Φ-Δ1Β
29_05_13, Τροποποίηση της 251/5468/11-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΑΟΡ1Φ-ΒΞ2) Α.Ε.Π.Ο., του έργου «Φ-Β σταθμός ισχύος 4,9815 MWp, στη θέση Παπασάββα,Δ.Δ. Αετού, Δ.Ε. Μεδεώνος, Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ-νίας» της εταιρείας EVIVA ΜΕΠΕ., ΒΕΧΒΟΡ1Φ-33Ξ
28_05_13, Ανανέωση - τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που καθορίστηκαν με τις αρ.5853/443/15-7-97, 2214/329/22-6-99 αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας (όπως αυτές ανανεώθηκαν με τις αρ.1090/23-6-05 και αρ.6019/16-10-06 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,2 MW της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ’’ στη θέση «Τσιλικόκα» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας., ΒΕΝΧΟΡ10-ΗΦ0
28_05_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39,95 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.’’ στη θέση «Κέδρος - Χονδρή Ράχη» του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στο Ν. Ευβοίας., ΒΕΝΧΟΡ10-ΩΧΧ
24_05_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αντικατάσταση 20 υφισταμένων ανεμογεννητριών Αιολικού Πάρκου στη θέση Παλαιόπυργος –Περδικιες Μονής Τοπλού Δ.Δ. Παλαίκαστρο Δ. Σητείας με τρεις νέες ανεμογεννήτριες με αποδιδομένη Ισχύ 6,6 MW και ονομαστικής ισχύος 9 MW»της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ», ΒΕΝ8ΟΡ1Θ-ΥΦΒ
14_05_13, Θέμα :Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΒΣΠΗΕ), ισχύος 2,929 ΜW στη θέση «ΠΑΤΩΣΙΑ», Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας», ΒΕΝΤ0-06Π
13_05_13, Θέμα :Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 107688/30.10.2001 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 5,95MW στη θέση ΄΄Βοσκερό΄΄ του Δήμου Μαλεβιζίου, του Νομού Ηρακλείου, Κρήτης » ως προς την χρονική ισχύ της Απόφασης και ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του έργου., ΒΕΝΥ0-ΖΡΕ
07_05_13, Τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 13.054 ΚWp λόγω αλλαγής των συντεταγμένων του γηπέδου εγκατάστασης του Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150 kv», στη θέση Μακρυχώρια Δ. Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλ/νίας, της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΒΕΝΕΟΡ1Φ-Χ0Σ
07_05_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 444/28-3-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2192/12-9-2005, 8/19-1-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/4/2010), 5234/30-11-2010, 5830/21-12-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 28/12/2010), 1607/25-5-2011, 2111/7-7-2011, 780/6-6-2012 και 17216/160/3-10-2012 αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18 ΜW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ» & φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 1.912,24 ΚW της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ», στη θέση «Λογγαράκια» της Τ.Κ. Ηλιοκάστρου της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος., ΒΕΝΗΟΡ1Φ-3ΡΕ
07_05_13, Τροποποίηση Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5,04 ΜWp (έργο 2), ως προς την αύξηση ισχύος σε 5,50 ΜWp» της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στη θέση Μακρυχώρια Δ. Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλ/νίας., ΒΕΝΕΟΡ1Φ-ΕΟΤ
07_05_13, Τροποποίηση Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5,04 ΜWp (έργο 1), ως προς την αύξηση ισχύος σε 5,54 ΜWp» της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στη θέση Μακρυχώρια Δ. Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλ/νίας., ΒΕΝΕΟΡ1Φ-ΗΓΩ
02_05_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 10 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της ”SOLARFIN HELLAS EKΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Α.Π.Ε.” Ε.Π.Ε., που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Παλάντζα’’ της Τ.Κ. Μαγούλας, της Δ.Ε. Ποταμιάς, του Δήμου Ελασσόνας, στην Π. Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΒΕ5ΩΟΡ10-Γ0Φ
30_04_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 2,48248 MWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Βαθιές Λάκκες’’ Γεφυρίων, στο Δήμο Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΒΕΑ2ΟΡ10-ΜΜΑ
30_04_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 2,20133 MWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 11, 12 και 13 κτηματικής περιφέρειας Μικρού Βουνού, στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΒΕ56ΟΡ10-5ΤΕ
30_04_13, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3140/70530/13-08-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,8512 ΜW ιδιοκτησίας «SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT Α.Ε.» (πρώην «SOLAR CONCEPT Α.Ε.»), σε γήπεδο εμβαδού 101.868,87 τ.μ. στη θέση «Βελαώρα» εκτός σχεδίου Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτ/νίας», λόγω μεταβίβασης της άδειας παραγωγής., ΒΕ56ΟΡ1Φ-25Φ
26_04_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 14923/10/31-01-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 3,996 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «SUN PARTNRERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΤΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «SUN PARTNERS EN Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαφιοχωρίου του Δήμου Παιονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των έργων σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, ΒΕ54ΟΡ1Υ-25Ψ
26_04_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 4974/11/29-06-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 3 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ECOJOULE SOLAR Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ Ε.Ε.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 51Α (287) και 58 (321) εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Ηλιούλοστου του Δήμου Κιλκίς, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς τα έργα σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, ΒΕ54ΟΡ1Υ-7Ι2
26_04_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 3393/11/27-03-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 7,022 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «PV TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και Διακριτικό Τίτλο «PV TRUST Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς τα έργα σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, ΒΕ54ΟΡ1Υ-Π67
26_04_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 14923/10/31-01-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 3,996 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «SUN PARTNRERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΤΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «SUN PARTNERS EN Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαφιοχωρίου του Δήμου Παιονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των έργων σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, ΒΕ54ΟΡ1Υ-ΖΞΤ
26_04_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 4660/12/10-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 10,00 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1δ εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πολυπλατάνου, στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς το χαρακτηρισμό της παραγωγικότητας και της έκτασης της θέσης εγκατάστασης του, ΒΕ54ΟΡ1Υ-ΤΡ6
26_04_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 4659/10-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 10,00 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1γ εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πολυπλατάνου, στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς το χαρακτηρισμό της παραγωγικότητας και της έκτασης της θέσης εγκατάστασης του, ΒΕ54ΟΡ1Υ-ΡΜ8
26_04_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 4661/12/10-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 10,00 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1β εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πολυπλατάνου, στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς το χαρακτηρισμό της παραγωγικότητας και της έκτασης της θέσης εγκατάστασης του, ΒΕ54ΟΡ1Υ-ΞΕΘ
26_04_13, Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 4658/10-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 10,00 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 1α εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πολυπλατάνου, στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς το χαρακτηρισμό της παραγωγικότητας και της έκτασης της θέσης εγκατάστασης του, ΒΕ54ΟΡ1Υ-0Σ6
26_04_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 26 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ENERFARM 3 A.E. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και Διακριτικό Τίτλο «ENERFARM 3 A.E.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μαύρα Λιθάρια» στο Δήμο Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΕ54ΟΡ1Υ-ΡΓΞ
26_04_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 9 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Κορφοβούνι» στους Δήμους Κιλκίς και Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΕ54ΟΡ1Υ-Τ3Λ
25_04_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού , ΒΕ2ΠΟΡ1Γ-3Ν5
23_04_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,998 MWp, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο (με τα στοιχεία A-B-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-A του τοπογραφικού που συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), στη θέση «ΕΛΠΕ – Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης» στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου - Κορδελιού, του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 2 και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης)., ΒΕΑΖΟΡ1Υ-ΕΥ0
16_04_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 0,498 MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε.’’, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση ‘’Καμπύλαγα’’, στην Τ.Κ. Αργυροπουλίου, στο Δήμο Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΒΕΑ2ΟΡ10-ΕΩΕ
15_04_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 870/23-3-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 16877/123/16-10-2012 & 25761/682/22-11-2012 αποφάσεις του Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 4,403 ΜWp (23.800 Φ/Β πλαίσια X 185 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «SPES SOLARIS ΔΥΟ (2) ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Παλαιονάζηρο” της Τ.Κ. Λουτρών Ηραίας της Δ.Ε. Ηραίας του Δήμου Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., ΒΕΑΤΟΡ1Φ-433
15_04_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση βιομάζας (ισχύος 4,684 MWe), της εταιρίας με δ.τ. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Πλάτανος», της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας., ΒΕΑ2ΟΡ1Φ-6ΟΡ
15_04_13, Τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 13.054 ΚWp λόγω ενσωμάτωσης του Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150 kv», στη θέση Μακρυχώρια Δ. Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλ/νίας, της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΒΕΑΥΟΡ1Φ-8ΧΕ
11_04_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 8,428 MWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 1114, 1115 και 1116 κτηματικής περιφέρειας Ζαππείου, στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΒΕΑΥΟΡ10-Σ06
05_04_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17254/166/24-9-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 1,771 ΜWp (7.536 Φ/Β πλαίσια Χ 235 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «SOLAR ΜΩΡΕΑ ΕΠΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Χελιωτέϊκα - Τσούμος” στον οικισμό Πυργούδι της Τ.Κ. Πελετών της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., ΒΕΑ1ΟΡ1Φ-ΗΝΕ
05_04_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2593/σχετ.1630/10-7-2006 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 731/3-3-2008, 4311/20-10-2008 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11/11/2008), 1092/2-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 7/5/2009), 4226/30-9-2010 & 1624/7-6-2011 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία (α) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5,4 ΜW (3 Χ 1.800 MW) με τα συνοδά έργα υποδομής (υποσταθμός, έργα οδοποιίας και γραμμή μεταφοράς) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΑΕ» και (β) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,91 MW με τα συνοδά έργα υποδομής της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΕ», στη θέση “Δραγούνι (Μπαστούνα)” της Τ.Κ. Μεσορράχης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., ΒΕΑ1ΟΡ1Φ-7ΘΝ
04_04_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,68 ΜWp ιδιοκτησίας «EDF EN GREECE Α.Ε. & ΣΙΑ – ΗΛΕΙΑ 1 Ε.Ε.» σε δύο γήπεδα συνολικής έκτασης 330 στρεμμάτων περίπου στη θέση «Σίμος» του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων της Π.Ε. Ηλείας»., ΒΕΑ1ΟΡ1Φ-32Κ
04_04_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 11,9632 ΜWe (45.144 Φ/Β πλαίσια X 265 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της επιχείρησης «ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΕ», στην θέση «Σκοπελάκια» της Τ.Κ. Κυνηγού της Δημοτικής Ενότητας Πύλου του Δήμου Πύλου - Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας., ΒΕ2ΨΟΡ1Φ-Δ69
01_04_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 20,00 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ENERFARM 4 A.E. ANANΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και Διακριτικό Τίτλο «ENERFARM 4 A.E.», που θα εγκατασταθεί στο Τ.Δ. Προμαχώνα του Δήμου Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης), ΒΕ2ΨΟΡ1Υ-ΧΦΣ
01_04_13, Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ: ΠΕΧΩΦ369/2553/2011 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα , ΒΕ2ΨΟΡ1Κ-Π7Η
28_03_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 4,8 ΜW και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας – διασύνδεσης), της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», στη θέση “ΘΑΝΑΣΑΚΗ-ΣΤΑΥΡΩΤΟ ” των ΤΚ Μετσόβου και Μηλέας του Δήμου Μετσόβου της Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου., ΒΕ2ΩΟΡ1Γ-0ΥΙ
28_03_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 12 MW και τα συνοδά του έργα (οδοποιία – διασύνδεση), της εταιρίας ‘UNIGEA – ΑΙΟΛΙΚΗ 23 Ε.Π.Ε.’, στη θέση ‘ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ’ των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»., ΒΕ2ΩΟΡ1Γ-ΞΕΕ
21_03_13, Τροποποίηση της αριθμ. 68994/4719/17-12-10 Απόφασης ΓΓΑΔΗΔΜ με θέμα: Έγκριση Περιβαλοντικών Όρων του υπό εγκατάσταση έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1974,72 kWp της εταιρείας «ECOJOULE SOLAR ΕΠΕ» σε τμήμα του αγροτεμαχίου με αρ. διανομής 1548, στη θέση «Κούλια», στο Τ.Δ. Μαργαριτίου, του Δήμου Μαργαριτίου, Ν. Θεσπρωτίας», ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και τη μετατροπή της εταιρείας από Ε.Π.Ε σε Α.Ε., ΒΕΔΖΟΡ1Γ-Γ6Φ
20_03_13, Τροποποίηση της με αρ 2356/126773/03-07-2012 (ΑΔΑ:Β417ΟΡ10-Ψ6Α) ΑΕΠΟ Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ως προς τη βεβαίωση κατάταξης του αγροτεμαχίου., ΒΕΔΔΟΡ10-ΚΛΩ
20_03_13, Τροποποίηση της με αρ 2598/130123/12-07-2012 (ΑΔΑ:Β41ΚΟΡ10-ΞΕΖ) ΑΕΠΟ Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ως προς τη βεβαίωση κατάταξης του αγροτεμαχίου., ΒΕΔΔΟΡ10-Β8Ω
20_03_13, Τροποποίηση της με αρ 3309/183326/28-09-2012 (ΑΔΑ:Β4TNΟΡ10-5ΦΞ) ΑΕΠΟ Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ως προς τη βεβαίωση κατάταξης του αγροτεμαχίου., ΒΕΔΔΟΡ10-ΑΚ5
20_03_13, Τροποποίηση της με αρ 2597/130114/12-07-2012 (ΑΔΑ:Β41ΚΟΡ10-ΔΔΔ) ΑΕΠΟ Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ως προς τη βεβαίωση κατάταξης του αγροτεμαχίου., ΒΕΔΔΟΡ10-Π01
20_03_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 24,00 ΜW και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας – διασύνδεσης) και κατασκευή Υποσταθμού (Υ/Σ) ανύψωσης τάσης 20/150kV, της εταιρίας «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 26 Ε.Π.Ε.» στη θέση “Γιδοβοσκή”, στα διοικητικά όρια των Δήμων Αμυνταίου & Φλώρινας (Δ.Ε. Μελίτης) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας., ΒΕΔΑΟΡ1Γ-ΔΣΟ
20_03_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2.989,08 ΚWe (12.966 Φ/Β πλαίσια X 230 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΕΠΕ», στην θέση «Σταυρί Τ4» της Τ.Κ. Αγιωργίτικων της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., ΒΕΔΧΟΡ1Φ-8ΕΘ
20_03_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2.989,08 ΚWe (12.966 Φ/Β πλαίσια X 230 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 ΕΠΕ», στην θέση «Σταυρί Τ7» της Τ.Κ. Αγιωργίτικων της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., ΒΕΔΧΟΡ1Φ-Ν56
14_03_13, Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 14090/10/31-01-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΡΩΟΡ1Υ-Ν) Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για τηνγια την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 4,04 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «BANKSIA LIMITED & SIA E.E.» και διακριτικό τίτλο «SOL INVICTUS E.E.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 166, 167, 171, 172, 173 και 174 του αγροκτήματος Νέου Γυναικόκαστρου, στο Δήμο Κιλκίς, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΒΕΔΣΟΡ1Υ-ΟΒΖ
14_03_13, «Ανάκληση της υπ. αριθ. Πρωτ. 4476/140965/2011/9-2-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 70 MW και ηλεκτρική διασύνδεση μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης 20/150 KV, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.», που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση Λυκοφωλιά, του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»., ΒΕΔΔΟΡ10-Μ6Ο
14_03_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2677/23-9-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2787/7-10-2011, 3050/4-11-2011 & 325/21-2-2012 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 2,8 ΜWp και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Περθόρι – Μπογδάνι - Οξύ” της Δ.Κ. Αθικίων της Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας., ΒΕΔ2ΟΡ1Φ-7ΡΚ
13_03_13, Θέμα :Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τον ΑΣΠΗΕ, ισχύος 23 MW, στη θέση ΤΣΙΤΟΜΗ-ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ, Δήμου Δελφών (πρώην Δήμου Γαλαξιδίου) για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΒΣΠΗΕ), ισχύος 2,7 ΜW, στη θέση ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ, Δήμου Δελφών, Ν. Φωκίδας, ΒΕΔΔ0-ΧΗΠ
13_03_13, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 29,7MW στη θέση ‘Μικρό Δερβένι - Σλίβα’ και των συνοδών σε αυτό έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.., ΒΕΔΔ0-Θ0Η
07_03_13, Δεύτερη Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 5701/11/20-07-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 4,9 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «PΟURNARI AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω εγκατάστασης διαφορετικών φωτοβολταϊκών πλαισίων, ΒΕΔΙΟΡ1Υ-ΒΙΛ
05_03_13, Δεύτερη Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 5701/11/20-07-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 4,9 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «PΟURNARI AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω εγκατάστασης διαφορετικών φωτοβολταϊκών πλαισίων, ΒΕΔΓΟΡ1Υ-ΦΧΣ
05_03_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ο.Ε.’’ στη θέση «Ταράτσα» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας., ΒΕΔΓΟΡ10-ΙΣΒ
04_03_13, Τροποποίηση της με Α.Π. 19590/908 (σχετ.: 17338/819, 15101/715, 10223/455, 10320/471, 10139/447, 7045/264, 4815/171, 4503/164.) /24.04.2012 Απόφασης της Γενικής Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο (Φ/Π) ισχύος 52,67 MWp, και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης και διασύνδεσης) στη θέση «Κολχική», στο Δήμο Φλώρινας στo Nομό Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.Ε. (πρώην «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 1 Ε.Ε.)» λόγω τροποποίησης των στοιχείων: της θέσης του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) και της υπόγειας σύνδεσης του Φ/Π με το νέο Υ/Σ συνολικού μήκους 10.100μ, κατόπιν τροποποίησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)., ΒΕΔΞΟΡ1Γ-ΝΝΡ
28_02_13, Τροποποίηση της με Α.Π. 55811/2342/02-11-2011 ΑΕΠΟ (Α.Δ.Α.: 45Β2ΟΡ1Γ-Φ7Ι) του έργου «Εγκατάσταση διασυνδεμένου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14,99 MWp ιδιοκτησίας ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε., στη θέση “Παλιάμπελα” της Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου, του Δήμου Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» - Τροποποίηση ως προς τον υποσταθμό σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο και ως προς την όδευση της διασύνδεσης και κατάργηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του συνοδού έργου (υποσταθμός ανύψωσης τάσης)., ΒΕΤΨΟΡ1Γ-ΞΩΕ
26_02_13, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 4,761MW ΤΗΣ SPES SOLARIS 2 A.E. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ, ΒΕΥ8ΟΡ10-ΒΨ6
25_02_13, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 10MW στη θέση ‘’Σιδηροβούνι’’ και των συνοδών σε αυτό έργων του Δήμου Αρριανών, Νομού Ροδόπης της εταιρείας Όστρια Ενεργειακή Α.Ε.»., ΒΕΤ40-ΧΝΧ
25_02_13, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24MW στη θέση ‘Γάβροβο’ των Δήμων Γ. Καραϊσκάκης & Αμφιλοχίας των Νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα της εταιρείας ‘Business Energy A.E.»., ΒΕΤ40-0ΔΝ
25_02_13, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24MW στη θέση ‘Γεραμπή’ των Δήμων Γ. Καραϊσκάκης & Αμφιλοχίας των Νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα» της εταιρείας ‘Business Energy A.E.’., ΒΕΤ40-Θ3Π
22_02_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31/25-1-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 6 ΜWp (12.312 Φ/Β πλαίσια X 235 Wp/ Φ/Β πλαίσιο & 12.672 Φ/Β πλαίσια X 245 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση «Λυκόραχη» της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας., ΒΕΤ4ΟΡ1Φ-9ΦΖ
21_02_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μικρό , ΒΕΥ8ΟΡ1Υ-1Ε5
21_02_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 2,20133 MWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 2 και 3 κτηματικής περιφέρειας Μικρού Βουνού, στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΒΕΤΟΟΡ10-1ΕΕ
13_02_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του έργου «Φ-Β σταθμός ισχύος 4,9815 MWp, στη θέση Παπασάββα, Δ.Δ. Αετού, Δ.Ε. Μεδεώνος, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ-νίας»της εταιρείας EVIVA ΜΕΠΕ., ΒΕΥΑΟΡ1Φ-ΒΞ2
12_02_13, Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 12,6MW, της εταιρείας " ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ" στη Θέση " ΑΣΠΡΗ ΡΑΧΗ - ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ" (ΑΝΤΙΑ Β), του Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας., ΒΕΥΣΟΡ10-ΒΒΘ
12_02_13, Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 12,6MW, της εταιρείας " ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ" στη Θέση " ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ" (ΑΝΤΙΑ Α), του Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας., ΒΕΥΣΟΡ10-ΔΒΗ
06_02_13, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας , ΒΕΥΙΟΡ1Υ-615
04_02_13, Τροποποίηση της με αριθ. πρ. 110/15-3-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 34/12-01-2012 Α.Ε.Π.Ο. της υπηρεσίας μας για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 3,3 MW», της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Καρυδιά» σε έκταση 107.731 τ.μ., στο Δήμο Αβδήρων, της Π.Ε. Ξάνθης - ως προς τον εξοπλισμό της εγκατάστασης., Β4ΜΨΟΡ1Υ-ΥΤΞ
04_02_13, Τροποποίηση της με αριθ. πρ. 69809/7293/2010/15-3-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5099/12-01-2012 Α.Ε.Π.Ο. της υπηρεσίας μας για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 3,5 MW», της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Πεζουλιώτικα» σε έκταση 116.642 τ.μ., στο Δήμο Αβδήρων, της Π.Ε. Ξάνθης - ως προς τον εξοπλισμό της εγκατάστασης., Β4ΜΨΟΡ1Υ-ΧΥ2
04_02_13, Τροποποίηση της με αριθ. πρ. 69802/7292/03-3-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5163/12-01-2012 Α.Ε.Π.Ο. της υπηρεσίας μας για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,8 MW», της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Άβδηρα - Πεζούλα» σε έκταση 103.729,56 τ.μ., στο Δήμο Αβδήρων, της Π.Ε. Ξάνθης - ως προς τον εξοπλισμό της εγκατάστασης., Β4Μ7ΟΡ1Υ-Ν3Φ
04_02_13, Τροποποίηση της με αριθ. πρ. 109/15-3-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5161/12-01-2012 Α.Ε.Π.Ο. της υπηρεσίας μας για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 4 MW», της εταιρείας «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Χοιρόδασος» σε έκταση 142.331,45 τ.μ., στο Δήμο Αβδήρων, της Π.Ε. Ξάνθης - ως προς τον εξοπλισμό της εγκατάστασης., Β4ΜΡΟΡ1Υ-ΞΞΦ
04_02_13, Τροποποίηση της με αριθ. πρ. 4428/24-11-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υπηρεσίας μας για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,978 MWp», της εταιρείας «ΓΕΝΙΣΕΑ Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «ΣΥΔΙΝΗ» στα με αριθ. 135 και 136 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 163 στρεμμάτων, στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Συδινής, εντός της Γ1-4 ζώνης του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.-Θ., του Δήμου Αβδήρων, της Π.Ε. Ξάνθης – ως προς τον εξοπλισμό της εγκατάστασης ως προς την μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης και του νόμιμου εκπροσώπου του ιδιοκτήτη και ως προς την αλλαγή της έδρας της εταιρείας., Β4Μ4ΟΡ1Υ-ΘΓ3
04_02_13, Τροποποίηση της με αριθ. πρ. 69824/7296/17-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5100/12-01-2012 Α.Ε.Π.Ο. της υπηρεσίας μας για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,35 MW», της εταιρείας «SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «ΑΒΔΗΡΑ Ι» σε γήπεδο έκτασης 84,7 στρ., του Δήμου Αβδήρων, της Π.Ε. Ξάνθης – ως προς την μεταβολή του ιδιοκτήτη και ως προς τον εξοπλισμό της εγκατάστασης., Β4Μ4ΟΡ1Υ-ΤΑΔ
04_02_13, Τροποποίηση της με αριθ. πρ. 70827/7353/15-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 33/12-01-2012 Α.Ε.Π.Ο. της υπηρεσίας μας για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,002 MW», της εταιρείας «SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «ΒΕΛΟΝΙ Ι» σε γήπεδο έκτασης 73,2 στρ., στην εντός της Γ1-4 Ζώνης του εθνικού πάρκου ΑΜ-Θ, του Δήμου Αβδήρων, της Π.Ε. Ξάνθης – ως προς την μεταβολή του ιδιοκτήτη και ως προς τον εξοπλισμό της εγκατάστασης., Β4Μ4ΟΡ1Υ-Π8Κ
04_02_13, Τροποποίηση της με αριθ. πρ. 2771/21-7-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 4994/12-01-2012 Α.Ε.Π.Ο. της υπηρεσίας μας για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 3,3 MW», της εταιρείας «SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «ΓΚΙΩΝΑ Ι» στα με αριθ. 223,224, και 227 τεμάχια συνολικής έκτασης 113,99 στρ., στην εκτός σχεδίου περιοχή του αναδασμού Γκιώνας, του Δήμου Αβδήρων, της Π.Ε. Ξάνθης – ως προς την μεταβολή του ιδιοκτήτη και ως προς τον εξοπλισμό της εγκατάστασης., Β4Μ4ΟΡ1Υ-4ΩΧ
31_01_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5380/23-11-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 97/31-1-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Αλογομάντρα” της Δ.Κ. Κροκεών της Δ.Ε. Κροκεών του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας., ΒΕΙΚΟΡ1Φ-ΖΓΦ
31_01_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/25-1-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Παλαιοχώρα” της Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας., ΒΕΙΚΟΡ1Φ-Γ5Ρ
30_01_13, Τροποποίηση της με αριθ. πρ. 107/15-3-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5102/2011/12-01-2012 Α.Ε.Π.Ο. της υπηρεσίας μας για την εγκατάσταση του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 3 MW», της εταιρείας «SOL SUN ΛΙΤΟΧΩΡΟ Α.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «ΜΑΓΓΑΝΙΩΤΙΚΑ» σε 2 γήπεδα συνολικής έκτασης 93,124 στρ., στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Γκιώνας, του Δήμου Αβδήρων, της Π.Ε. Ξάνθης – ως προς την μεταβολή του ιδιοκτήτη και ως προς τον εξοπλισμό της εγκατάστασης., Β4Μ4ΟΡ1Υ-ΜΘΕ
28_01_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 0,575 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΣΚΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη Περιφερειακή Ενότητα θέση «Τίσσα & Ντάμφορ» στο διαμέρισμα Ροδοχωρίου του Δήμου Νάουσας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα)., ΒΕΙ6ΟΡ1Υ-ΣΑ9
28_01_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5679/16-12-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 5 ΜWp (25.088 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Κρεββατάς” της Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας., ΒΕΙ9ΟΡ1Φ-Ψ0Σ
28_01_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31/25-1-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 6 ΜWp (12.312 Φ/Β πλαίσια X 235 Wp/ Φ/Β πλαίσιο & 12.672 Φ/Β πλαίσια X 245 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση «Λυκόραχη» της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας., ΒΕΙ9ΟΡ1Φ-ΛΦΓ
26_01_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,4 ΜW (3 X 0,80 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟN ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ», στην θέση “Τσούμος” της Τ.Κ. Πούληθρων της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (Ενσωματώνει και την έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση)., ΒΕΙ9ΟΡ1Φ-ΘΓΧ
24_01_13, Απόφαση Έγκρισης Περιβολλοντικών Όρων, ΒΕΙ6ΟΡ10-8ΦΩ
22_01_13, Τροποποίηση της αριθμ. 14483/1155/31-05-11 Απόφασης ΓΓΑΔΗΔΜ με θέμα: Έγκριση Περιβαλοντικών Όρων του υπό εγκατάσταση έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγω΄γης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5.341,00kWp της εταιρείας «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε αγρόκτημα με αρ. Διανομής 1099, στη θέση «Λάμπρα», στην Τοπική Ενότητα Σελλάδων, της Δημοτικής Ενότητας Κομποτίου, του Δήμου Νικολάου Σκουφά, Νομού Άρτας, ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης., ΒΕΙΒΟΡ1Γ-3Φ9
17_01_13, Τροποποίηση της αρ.15742/1448/09/21-1-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,4 MW της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ’’ στη θέση «Τσούκα» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, ως προς την υπογειοποίηση του εσωτερικού ηλεκτρικού δικτύου μέσης τάσης., ΒΕΦΖΟΡ10-ΔΧΛ
17_01_13, Τροποποίηση της αρ.16051/1929/2-3-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ. 65981/7220/2-9-2010, 91298/10936/16-11-2010 και 10199/1726/8-4-2011 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.’’ στη θέση «Κρέκεζα» του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας, ως προς την ονομασία της θέσης του Υ/Σ ανύψωσης τάσης (από «Παλιά Αμπέλια – Γκρόπεζα» σε «Σκούρτα»)., ΒΕΦΖΟΡ10-ΣΧΥ
14_01_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 21,60 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «Παυλίδης Α.Ε. Μαρμαρα Γρανίτες», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μαύρη Πέτρα-Συνοικία» στο Δήμο Κιλκίς Τ.Δ. Μεγάλης Στέρνας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης)., Β4Μ9ΟΡ1Υ-Υ6Τ
12_01_13, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,8 ΜW (8 X 0,85 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», στην θέση “Λουπουνάρια” των Δ.Ε. Γερονθρών και Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας (Ενσωματώνει και την έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση)., ΒΕΦ5ΟΡ1Φ-23Ρ
09_01_13, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3747/214961/16-10-2012 Απόφασης τροποποίησης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,5227 MWp, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Ζουρνάδια’’ Ζαππείου, στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω μεταβίβασης της φερόμενης κυριότητας του έργου στην εταιρεία ‘‘ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΖΟΥΡΝΑΔΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.’’., ΒΕΦΔΟΡ10-ΨΝΘ
07_01_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ονομαστικής ισχύος 8,8 MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ‘‘ QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.’’ που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Ανω Αργιλοχώρι’’ του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας., ΒΕΦ3ΟΡ10-ΜΛ0
07_01_13, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ονομαστικής ισχύος 3,2 MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ‘‘ QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.’’ που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Ανω Αργιλοχώρι-Mεριά’’ του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας., ΒΕΦ3ΟΡ10-32Ι
04_01_13, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ SPES SOLARIS -SOLAR CONCEPT 28,19 MW ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΘΗΒΑΣ, ΒΕΦΘΟΡ10-646
03_01_13, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ), ισχύος 1,43 ΜW, επί του ποταμού Μεγανείτη, του Δήμου Συμπολιτείας, του Νομού Αχαΐας» της εταιρείας ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε., ΒΕΦΙ0-Δ64
24_12_12, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση βιομάζας (ισχύος 5 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 577 εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Καλυβίων (θέση «Αχλαδοχώρι») στο Δήμο Σκύδρας, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Β4Μ1ΟΡ1Υ-ΖΘ9
21_12_12, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 32MW, στη θέση ‘Μεγάλη Πέτρα’, των Δήμων Παιονίας και Κιλκίς, του Νομού Κιλκίς της εταιρείας EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΚΙΛΚΙΣ 1 Ε.Ε.», Β4ΜΛ0-8ΦΟ
21_12_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 28,00 ΜW και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας – διασύνδεσης), της εταιρίας «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑ – Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑ», στη θέση “Ανατολικό Άσκιο - Μαγούλα” στο Δήμο Εορδαίας / Τ.Κ. Βλάστης και Δ. Βοίου (Τ.Κ. Εράτυρας) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας., Β4ΜΕΟΡ1Γ-ΡΛΡ
21_12_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3751/27-10-2011 Απόφασης Έγκρισης , Β4ΓΛΟΡ1Υ-ΜΝΓ
21_12_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5380/23-11-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 97/31-1-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Αλογομάντρα” της Δ.Κ. Κροκεών της Δ.Ε. Κροκεών του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας., Β4ΜΛΟΡ1Φ-ΟΩΑ
21_12_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/25-1-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Παλαιοχώρα” της Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας., Β4ΜΛΟΡ1Φ-7ΒΘ
21_12_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5679/16-12-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 5 ΜWp (25.088 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Κρεββατάς” της Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας., Β4ΜΛΟΡ1Φ-ΣΟΥ
21_12_12, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 35MW (17,5+17,5 MW), στις θέσεις ‘Μέγας Λάκκος’ και ‘Πήλιουρας’, των Δήμων Αλμυρού και Στυλίδας, των Νομών Μαγνησίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα της εταιρείας Μελτέμι Καστρί ΑΒΕΤΕ»., Β4ΜΛ0-17Δ
20_12_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 16,00 ΜW και τα συνοδά του έργα (οδοποιίας – διασύνδεσης), της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ Ε.Ε.», στη θέση “Ορόσημο” στο Δήμο Ορεστίδος / Τ.Κ. Καστανόφυτου (της Περιφ. Ενότητας Καστοριάς) και στο Δ. Βοϊου / Δ.Ε. Τσοτυλίου / Τ.Κ. Δραγασιάς & Δαμασκηνιάς (της Περιφ. Ενότητας Κοζάνης), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας., Β4ΜΒΟΡ1Γ-99Μ
19_12_12, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 10438/147113/14-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΡΑΓΚΟΒΡΥΣΟ) ισχύος 3 MW ιδιοκτησίας «ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», στη θέση «ΦΡΑΓΚΟΒΡΥΣΟ» του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας», λόγω προσθήκης υποσταθμού ανύψωσης τάσης και εναερίου δικτύου μέσης τάσης., Β4ΜΡΟΡ1Φ-ΝΕΒ
19_12_12, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 2761/39529/26-05-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ Ι) ισχύος 3 MW ιδιοκτησίας «ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ Ι Α.Β.Ε.Ε.», στη θέση «ΚΑΚΑΒΟΣ» του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας», λόγω προσθήκης υποσταθμού ανύψωσης τάσης και εναερίου δικτύου μέσης τάσης., Β4ΜΡΟΡ1Φ-16Η
18_12_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,84 kW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «Κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.», στη θέση «Πεύκος 1», στο Δήμο Αλοννήσου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Β4Σ6ΟΡ10-3Ψ8
18_12_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,84 kW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «Κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.», στη θέση «Πεύκος 2», στο Δήμο Αλοννήσου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Β4ΣΦΟΡ10-ΥΟΟ
18_12_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,84 kW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «Κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΣΤΡΟΥΒΑ», στο Δήμο Αλοννήσου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Β45ΧΟΡ10-ΜΗΨ
18_12_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,84 kW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «Κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΑΝΗΦΟΡΑΚΙ», στο Δήμο Αλοννήσου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Β45ΧΟΡ10-ΨΟΔ
18_12_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,84 kW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «Κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.», στη θέση «Ράχες», στο Δήμο Αλοννήσου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Β4ΣΦΟΡ10-83Ε
18_12_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,84 kW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «Κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.», στη θέση «ΧΟΥΝΗ», στο Δήμο Αλοννήσου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Β4ΣΠΟΡ10-0Χ7
18_12_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,84 kW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «Κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.», στη θέση «Κοτσικάκια», στο Δήμο Αλοννήσου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Β43ΔΟΡ10-ΓΨΗ
13_12_12, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0,99ΜW, της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «Euroenergy Biogas Xanthi Ltd», στην εκτός σχεδίου περιοχή αναδασμού Μαγικού, θέση «Αγκαθότοπος-Γκιρένια» Δήμου Αβδήρων, Π.Ε. Ξάνθης., Β4ΜΟΟΡ1Υ-ΜΛ0
11_12_12, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,984 MW ιδιοκτησίας «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σε μισθωμένο αγροτεμάχιο εμβαδού 240.012,18 τ.μ. στη θέση «ΚΑΠΟΝΕΪΚΑ» της Τ.Κ. Κουρτεσίου, της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας»., Β4ΜΟΟΡ1Φ-ΦΛΟ
07_12_12, Θέμα :Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 198020/04.05.2012 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 34MW της ετ. ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΡΤΑ Α.Ε.¨ στη θέση ΄΄Ξέρακας – Περδικόβρυση΄΄ (πρώην δήμου Αθαμανίας & κοινότητας Θεοδώριανων) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας» ως προς την ισχύ κατά επιπλέον 2MW αυξάνοντας την τελική ισχύ του έργου από 34MW σε 36MW., Β45Ν0-Η7Μ
03_12_12, Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0,99ΜW, της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «FOSTA Α.Ε.», στην περιοχή αγροκτήματος Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, Π.Ε. Καβάλας., Β4ΣΙΟΡ1Υ-ΥΧΑ
29_11_12, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 1,953 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «Ansorge – Beck – Neussner Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και Διακριτικό Τίτλο «ABN SOLAR Ε.Π.Ε.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμούς 189, 190, 191, 192, 194 και 195 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Ν. Σκοπού, στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Β4ΣΥΟΡ1Υ-ΞΛΜ
29_11_12, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 6,196 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας “ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.”, στα αρ. τεμ. 254&255 αναδασμού “Νάματα 1983” του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Β4ΣΙΟΡ10-Τ42
28_11_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 870/23-3-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16877/123/16-10-2012 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 4,403 ΜWp (23.800 Φ/Β πλαίσια X 185 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «SPES SOLARIS ΔΥΟ (2) ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Παλαιονάζηρο” της Τ.Κ. Λουτρών Ηραίας της Δ.Ε. Ηραίας του Δήμου Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., Β4ΣΘΟΡ1Φ-Κ0Ο
26_11_12, Θέμα :Τροποποίηση και ανανέωση της χρονικής ισχύος της υπ’ αρ. οικ. 130683/31.1.2003 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 2,6 MW, επί του ποταμού Κερυνίτη, στην θέση Βάλτος – Κακό Γεφύρι, στον οικισμό Μπουφούσκια, του Δήμου Αιγίου, Ν. Αχαΐας», της εταιρείας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3680/16.5.2005 απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας., Β4ΣΠ0-ΦΛ2
23_11_12, Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ: ΠΕΧΩ 3345/Φπερ-10/2003 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ως εξής: , Β4ΣΗΟΡ1Κ-ΔΑ2
23_11_12, Τροποποίηση της με Α.Π. 119283/4530/10 (Σχετ.:108886/4167/10, 99487/3790/10,95180/3603/10) /25.05.2011 Απόφαση της Γενικής Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 3,6 MW της εταιρείας “ΖΙΤΣΑ SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (με διακριτό τίτλο ΖΙΤΣΑ SOLAR Α.Ε.). στη θέση ‘Κρυονέρι’ της Τοπικής Κοινότητας Ασπρούλας, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» λόγω τροποποίησης των στοιχείων: α) τεχνικά στοιχεία Η/Μ εξοπλισμού β) μείωση του γηπέδου εγκατάστασης σε 116.061,42τ.μ. χωρίς μεταβολή της συνολικής ισχύς του έργου,(αρχική έκταση 130.325,82 τ.μ.)., Β4Σ1ΟΡ1Γ-8Φ3
22_11_12, Τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου: «Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) δυναμικότητας 20 ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος 2,0 MW (συνολική ισχύς ΑΣΠΗΕ 40 MW) και γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης για την διασύνδεση του Α/Π», της εταιρείας ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε., στη θέση Περγαντή Δήμων Κεκροπίας, Ανακτορίου και Μεδεώνος Ν. Αιτωλ/νίας, Β4ΣΛΟΡ1Φ-ΝΣΑ
22_11_12, Ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου: «ΜΥΗΣ ισχύος 1,015 MW», στον ποταμό Κερυνίτη Δ. Αιγιαλείας ιδιοκτησίας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε., Β4ΣΛΟΡ1Φ-ΗΡ2
20_11_12, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της «Μονάδας Βιοαερίου, ισχύος 1 ΜW» της εταιρείας µε την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στην θέση “Άγιος Δημήτριος” της Τ.Κ. Κουταλά της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας., Β4ΣΚΟΡ1Φ-ΜΤΦ
20_11_12, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 4,763 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας “ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.”, στη θέση “Σιμσιρέϊκα” της Τ.Κ. Συκεών της Δ.Ε. Φύλλου του Δήμου Παλαμά, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας., Β4ΣΨΟΡ10-ΙΤΧ
19_11_12, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Φ/Β 12,688 MW SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ, Β4ΣΛΟΡ10-ΗΘΚ
14_11_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 99,84 kWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘Κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Παγγίρι’’ Αλοννήσου, στο Δήμο Αλοννήσου της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Β4Σ6ΟΡ10-592
09_11_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΓΡΑΙΓΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.’’ στη θέση «Σάρρες - Κορυφή» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας., Β4ΣΟΟΡ10-9ΧΠ
09_11_12, Ανάκληση της αρ.3664/150909/3-8-2012 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.’’ στη θέση «Μαυροβούνι – Μαυροπλαγιά – Πανόραμα» του Δήμου Τανάγρας (πρώην Δήμου Δερβενοχωρίων) στο Ν. Βοιωτίας., Β4ΣΟΟΡ10-9ΤΦ
09_11_12, Θέμα :Τροποποίηση και Ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της υπ. αρ. 109014/27.9.2001 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ως προς το τμήμα από Νέα Λάμψακο εως Ψαχνά Εύβοιας, Β4ΣΠ0-ΚΔΛ
08_11_12, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο” (MYHE) ισχύος 1,68 MWe, της εταιρίας ‘‘ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.” στο ρέμα Κακόρρεμα, στην Τ.Κ. Δρακότρυπας, του Δήμου Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Β4ΣΠΟΡ10-ΗΚΠ
08_11_12, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία 37.520 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,950 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στο με αριθμό 363 εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ακρολίμνης, στο Δήμο Πέλλας, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Β42ΖΟΡ1Υ-9ΝΥ
07_11_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,64 ΜWp» της εταιρείας Α. ΣΒΩΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., στη θέση Φτερούση Δ. Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλ/νίας., Β42ΧΟΡ1Φ-ΖΒΥ
07_11_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2531/66163/20-06-2011 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 5,4966 MWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘AERINO POWER ONE Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 206, 207 και 208 κτηματικής περιφέρειας Αερινού, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Β42ΖΟΡ10-Ψ24
07_11_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2593/σχετ.1630/10-7-2006 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 731/3-3-2008, 4311/20-10-2008 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11/11/2008), 1092/2-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 7/5/2009), 4226/30-9-2010 & 1624/7-6-2011 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία (α) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5,4 ΜW (3 Χ 1.800 MW) με τα συνοδά έργα υποδομής (υποσταθμός, έργα οδοποιίας και γραμμή μεταφοράς) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΑΕ» και (β) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,91 MW με τα συνοδά έργα υποδομής της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΕ», στη θέση “Δραγούνι (Μπαστούνα)” της Τ.Κ. Μεσορράχης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., Β42ΑΟΡ1Φ-ΗΦ0
06_11_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 99,84 kWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘Κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί εντός ορίων οικισμού Στενής Βάλας Δήμου Αλοννήσου, στην Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας., Β428ΟΡ10-98Ω
06_11_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 99,84 kWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘Κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Ισώματα 2’’ Αλοννήσου, στο Δήμο Αλοννήσου της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Β42ΧΟΡ10-ΣΨΧ
06_11_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 99,84 kWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘Κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Ισώματα 1’’ Αλοννήσου, στο Δήμο Αλοννήσου της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Β42ΧΟΡ10-Ι5Φ
05_11_12, Θέμα :Ανανέωση και Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την υπ’ αρ. 5208/26.10.1999 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Φθιώτιδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1068/26.4.2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για το έργο: «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,85MW στη θέση Πουγκάκια, του Δήμου Σπερχιάδας (νυν Δ. Μακρακώμης), Ν. Φθιώτιδας», της εταιρείας “Οικολογική Ενεργειακή ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε. με δ.τ. ΜΥΗΣ Πουγκάκια Α.Ε.”, Β42Χ0-ΗΚ7
05_11_12, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 18,9 MW, στις θέσεις ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ & ΣΠΑΡΤΙΛΑ-ΚΑΡΚΑΝΟ, Δήμου Μονεμβασιάς, Νομού Λακωνίας»., Β42Χ0-ΙΨΠ
05_11_12, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 22,95 MW, στη θέση ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ, του Δήμου Μονεμβασιάς του Νομού Λακωνίας»., Β42Χ0-Α3Φ
05_11_12, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,53 ΜW, στο ρέμα Μέγα Ρέμα, στον οικισμό Φλαμουριάς του Δήμου Έδεσσας του Νομού Πέλλας» της εταιρείας ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε., με δ.τ. ΑΚΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε., Β42Χ0-4ΣΜ
02_11_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/25-1-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Παλαιοχώρα” της Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας., Β42ΑΟΡ1Φ-Π6Ω
02_11_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5380/23-11-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 97/31-1-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9 ΜWp (45.024 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Αλογομάντρα” της Δ.Κ. Κροκεών της Δ.Ε. Κροκεών του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας., Β42ΑΟΡ1Φ-ΧΝΑ
01_11_12, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 99,66 ΚWe (453 Φ/Β πλαίσια X 220 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της επιχείρησης «ΣΟΥΡΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», στην θέση «Σίνα» της Τ.Κ. Πραστού της Δ.Κ. Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., Β432ΟΡ1Φ-ΞΦΕ
01_11_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5679/16-12-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 5 ΜWp (25.088 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Κρεββατάς” της Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας., Β42ΑΟΡ1Φ-ΛΕΔ
31_10_12, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 3,266 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας UNIGEA ΗΛΙΑΚΗ 1 Ε.Π.Ε., στη θέση “Αγ. Θεόδωροι” της Τ.Κ. Αερινού του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας., Β43ΘΟΡ10-8Ψ9
30_10_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 38 MW της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΕ’’ στη θέση «Καλογριά – Μύτικας (ΧΛΩΜΟ Ι)» των Δήμων Λοκρών Ν. Φθιώτιδας και Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας., Β43ΔΟΡ10-73Λ
30_10_12, Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 3391/11/27-05-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 6,25 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια στη θέση «Αξιοχώρι», στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Β43ΔΟΡ1Υ-ΝΕΦ
30_10_12, Τροποποίηση της με Αρ.Πρωτ. 5822/11/27-07-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 3,5 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 21 και 25 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Πικρολίμνης, στο Δήμο Κιλκίς, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Β43ΔΟΡ1Υ-2Θ0
30_10_12, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου : «Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο της «Γ .ΚΑΙ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε» με τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΓΚΑΖ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», ισχύος 0,9995MW η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο με αρ. διανομής 357 στην κτηματική περιοχή αναδασμού 2006 της Τ.Κ. Ξηρόλοφου ,Δ.Ε. Παραμυθιάς του Δ. Σουλίου ,Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου., Β433ΟΡ1Γ-ΡΣ0
29_10_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 870/23-3-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 4,403 ΜWp (23.800 Φ/Β πλαίσια X 185 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΗΡΑΙΑ SOLAR ENERGY ΕΠΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Παλαιονάζηρο” της Τ.Κ. Λουτρών Ηραίας της Δ.Ε. Ηραίας του Δήμου Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., Β433ΟΡ1Φ-Α1Τ
24_10_12, Θέμα :Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 156MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 21ΜW, 21MW, 30MW, 30MW, 12MW και 27MW στις θέσεις ‘’Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι’’ αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 15MW στη θέση ‘’Αηδόνι’’ του Δήμου Καρυστίας, Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής»., Β4300-ΙΡ4
23_10_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 444/28-3-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2192/12-9-2005, 8/19-1-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/4/2010), 5234/30-11-2010, 5830/21-12-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 28/12/2010), 1607/25-5-2011, 2111/7-7-2011 και 780/6-6-2012 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18 ΜW & φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 1.912,24 ΚW της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ”, στη θέση «Λογγαράκια» της Τ.Κ. Ηλιοκάστρου της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος., Β43ΓΟΡ1Φ-ΜΡΧ
23_10_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2810/16-7-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5214/15-12-2009 όμοια απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 12,4 ΜW (5Χ2.000 KW + 3X800 KW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΕ”, στη θέση «Τσεμπερού» της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης και της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ
19_10_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53/7-2-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 4,4982 ΜWp (7.236 Φ/Β πλαίσια X 205 Wp/ Φ/Β πλαίσιο, 6.834 Φ/Β πλαίσια X 210 Wp/ Φ/Β πλαίσιο & 7.236 Φ/Β πλαίσια X 220 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Πύργος” του Δ.Δ. Κροκεών της Δ.Ε. Κροκεών του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας., Β43ΡΟΡ1Φ-Η4Δ
19_10_12, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 2817/61146/26-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,415 MW ιδιοκτησίας «SOLAR CONCEPT Α.Ε.», στη θέση «ΜΠΑΛΤΑΧΕΡΣΑ» της Δ.Κ. Λεχαινών της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας», λόγω μεταβίβασης της άδειας παραγωγής., Β43ΞΟΡ1Φ-ΗΜΦ
19_10_12, Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 2819/61180/26-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8,9424 MW ιδιοκτησίας «SOLAR CONCEPT Α.Ε.», στη θέση «ΜΠΑΛΤΑΧΕΡΣΑ» της Δ.Κ. Λεχαινών της Δ.Ε. Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας», λόγω μεταβίβασης της άδειας παραγωγής., Β43ΞΟΡ1Φ-ΜΟΓ
19_10_12, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 11,9632 ΜWp (45.144 Φ/Β πλαίσια X 265 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση «Σκοπελάκια» του Δ.Δ. Κυνηγού του Δήμου Πύλου - Νέστορος (πρώην Δήμου Πύλου) του Νομού Μεσσηνίας., Β4ΘΗΟΡ1Φ-4ΝΛ
19_10_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 202330/10-08-2011 Υπουργικής Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,5227 MWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘JASPER ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - PV1 Α.Ε.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Ζουρνάδια’’ Ζαππείου, στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας., Β43ΞΟΡ10-ΛΓΑ
18_10_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4665/13-10-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3446/30-11-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 4,9 ΜWp (29.920 Φ/Β πλαίσια X 165 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΒΕ ΠΕ ΝΤΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Αγριλιά - Μπάκα” της Δ.Ε. Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας., Β4Γ1ΟΡ1Φ-ΝΛΦ
18_10_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1662/28-7-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5860/23-12-2010 όμοια απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 16 ΜW (6Χ2,66 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ”, στη θέση «Σαμπάλες» της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος και του υποσταθμού «ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ – Τμήμα Α΄», Β4Γ1ΟΡ1Φ-ΨΥΧ
18_10_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2824/28-7-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8 ΜW (3Χ2,66 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ”, στη θέση «Αστραπή» της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος., Β4Γ1ΟΡ1Φ-9Κ1
18_10_12, Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2792/28-7-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 30/5/2011) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 9 ΜW (3Χ3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ”, στη θέση «Σωρός» της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος., Β4Γ1ΟΡ1Φ-2ΞΩ
17_10_12, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 6,89724 ΜWe (29.989 Φ/Β πλαίσια X 230 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «SPES SOLARIS A.E.», στην θέση «Παληογάλαρα» της Τ.Κ. Στεφανίου της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας., Β40ΖΟΡ1Φ-Κ1Υ
17_10_12, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 1.771 ΚWe (7.536 Φ/Β πλαίσια X 235 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της επιχείρησης «SOLAR ΜΩΡΕΑ Ε.Π.Ε.», στην θέση «Χελιωτέϊκα – Τσούμος» στον οικισμό Πυργούδι της Τ.Κ. Πελετών της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., Β4ΤΜΟΡ1Φ-0ΕΤ
17_10_12, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 99,66 ΚWe (453 Φ/Β πλαίσια X 220 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της επιχείρησης «ΣΟΥΡΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», στην θέση «Σίνα» της Τ.Κ. Πραστού της Δ.Κ. Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας., Β4ΘΞΟΡ1Φ-ΩΒ5

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter