Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Δύο νέες αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές εξέδωσε το ΥΠΕΝ, με την υπογραφή των κ.κ. Σταθάκη και Φάμελλου, έξι μέρες πριν το Πάσχα. Αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις, επιβάλλονται τα παρακάτω:

prostimo

1η περίπτωση: χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων είκοσι επτά Ευρώ (1.027,00 €), για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων:

 1. Παράβαση 1η: ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).
 2. Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του ιδίου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136)
 3. Παράβαση 3η: εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά του καθήκοντα υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε, αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά την έκδοση του υπ' αριθ. 173977/2016 Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου.
 4. Παράβαση 4η: προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν 4409/2016 καθώς διενήργησε ενεργειακή επιθεώρηση και εξέδωσε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για κτίσμα που δεν είχε πλήρως διαμορφωμένο κέλυφος και κατά συνέπεια δεν πληρούσε την έννοια του όρου «κτήριο/κτιριακή μονάδα», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν 4122/2013(Φ.Ε.Κ. Α΄ 42), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1 εδάφιο ζ) του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

 1. Για την 1η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 2. Για την 2η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 3. Για την 3η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).
 4. Για την 4η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων είκοσι επτά Ευρώ (527,00 €).

2η περίπτωση: χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων επτά Ευρώ (1.007,00 €), για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων:

 1. Παράβαση 1η: ανέγραφε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί τριών Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).
 2. Παράβαση 2η: υπέβαλε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί των τριών ανωτέρω Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων, υποπίπτοντας στις παραβάσεις του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο β του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).
 3. Παράβαση 3η: εκπλήρωνε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθήκοντα υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ε, του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136), καθώς δεν εφάρμοσε τα όσα προβλέπονται στις Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε., αλλά και των εν ισχύ νομικών διατάξεων κατά την έκδοση των ανωτέρω Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 4. Παράβαση 4η: προέβη στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Επιθεώρησης σε κτήρια με χρήση «Αποθήκες» και όχι «Μονοκατοικία» και για τα οποία δεν ήταν τεχνικά εφικτή η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και αποτύπωσης, αφού εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α., σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.5 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2010 (3η έκδοση), το άρθρο 12, παρ. 6 και το άρθρο 4, παρ. 7 (περίπτωση ε΄) του Ν.4122/2013, όπως ισχύει, υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ. 1, εδάφιο ζ, του Ν. 4409/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136).

Η επιβαλλόμενη κύρωση επιμερίζεται ανά παράβαση ως ακολούθως :

 1. Για την 1η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 2. Για την 2η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν εικοσιπέντε Ευρώ (125 Ευρώ).
 3. Για την 3η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους διακοσίων πενήντα Ευρώ (250 Ευρώ).
 4. Για την 4η παράβαση: Χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων επτά Ευρώ (507,00 €).

Στην κάθε μία από τις δύο αποφάσεις επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση τους.

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter