Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Αναλογία ατόμων ανά κύρια χρήση δαπέδου: στο άρθρο 4 του Κτιριοδομικού Κανονισμού δίνονται οι πληθυσμιακές αναλογίες (1 άτομο ανά επιφάνεια Χ σε τμ) ανάλογα με την κύρια χρήση του δαπέδου του κτιρίου, οι αναλογίες αυτές σε συνδυασμό με άλλες ισχύουσες διατάξεις είναι χρήσιμος μπούσουλας για τον σχεδιασμό της διαμερισμάτωσης των κτιρίων και της χωροθέτησης εξοπλισμού.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

Κατηγορία Χρήση

Αναλογία

(1 άτομο ανά Χ τμ)

Παρατηρήσεις
Α Κατοικία (Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους ενοίκους τους χώρους κατάλληλους τουλάχιστο για ύπνο και σωματική υγιεινή και καθαριότητα, όπου οι ένοικοί τους διαμένουν μόνιμα ή εποχιακά. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: - Τα κτίρια τριών ή περισσότερων διαμερισμάτων. - Οι μονοκατοικίες. - Οι διπλοκατοικίες. - Τα κοινόβια.) 18.00 Μικτή επιφάνεια
Β Προσωρινή διαμονή (Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους ενοίκους τους κατάλληλους χώρους για ύπνο και σωματική υγιεινή και καθαριότητα, εφ' όσον δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες κατοικίας, υγείας και κοινωνικής προνοίας και σωφρονισμού. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και: - Τα ξενοδοχεία. - Οι ξενώνες. - Τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας έξι ετών ή μεγαλύτερης.) 18.00 Μικτή επιφάνεια
Γ Συνάθροιση κοινού - χωρίς σταθερά καθίσματα (αίθουσες συνεδριάσεων, χώρους εκθέσεων, μουσεία, γυμναστήρια, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και σε συναφείς προς τα προηγούμενα χώρους) 1.40 Καθαρή επιφάνεια
Γ Συνάθροιση κοινού - χωρίς σταθερά καθίσματα (αίθουσες αμφιθεάτρων, συναυλιών, αθλητικών συγκεντρώσεων, σε αίθουσες διδασκαλίας, σε θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες δικαστηρίων, ναούς, κέντρα διασκεδάσεων και σε συναφείς προς τα προηγούμενα χώρους) 0.65 Καθαρή επιφάνεια
Γ Συνάθροιση κοινού - χωρίς σταθερά καθίσματα (αίθουσες αναμονής και γενικότερα σε χώρους συνάθροισης όρθιων ατόμων) 0.30 Καθαρή επιφάνεια
Γ Συνάθροιση κοινού - με σταθερά καθίσματα (με ατομικά καθίσματα) 1.00 κάθισμα
Γ Συνάθροιση κοινού - με σταθερά καθίσματα (με συνεχή καθίσματα, όπως σταθεροί πάγκοι, κερκίδες) 0.45 μέτρα μήκους καθίσματος
Γ Συνάθροιση κοινού - Στις περιπτώσεις που από άλλες διατάξεις επιτρέπεται η συνάθροιση σε ένα χώρο μεγαλύτερου αριθμού ατόμων από τον αριθμό που προκύπτει από τις πιο πάνω παραγράφους, ο πληθυσμός είναι ίσος με το μεγαλύτερο αυτό αριθμό ατόμων. Σε θέατρα, κινηματογράφους, κέντρα διασκέδασης και συναφείς χώρους συνάθροισης κοινού, όπου εισέρχονται άτομα στο κτίριο σε χρόνο που δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για αυτά, αλλά τους επιτρέπεται να περιμένουν σε προθαλάμους ή άλλους χώρους αναμονής μέχρι να υπάρξουν θέσεις, υπολογίζεται το άθροισμα του πληθυσμού των αιθουσών συνάθροισης και των χώρων αναμονής.
Δ Εκπαίδευση - αίθουσες διδασκαλίας 1.50 επιφάνεια δαπέδου αίθουσας
Δ Εκπαίδευση - αίθουσες διδασκαλίας με σταθερά καθίσματα ο πληθυσμός είναι ίσος προς τον αριθμό των καθισμάτων, αλλά πάντως σε καμία περίπτωση μικρότερος από αυτόν που προκύπτει με βάση την αναλογία ενός ατόμου ανά 1,5 τετραγωνικό μέτρο εμβαδού δαπέδου αίθουσας.
Δ Εκπαίδευση - εργαστήρια, συνεργεία και παρόμοιους χώρους εκπαίδευσης ο πληθυσμός είναι ίσος με τις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας, αλλά πάντως σε καμία περίπτωση μικρότερος από αυτόν που προκύπτει με βάση την αναλογία ενός ατόμου ανά 4,50 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού δαπέδου αίθουσας.
Δ Εκπαίδευση - υπόλοιποι χώροι 6.00 επιφάνεια δαπέδου αίθουσας
Δ Εκπαίδευση - περίπτωση μεμονωμένων αιθουσών διδασκαλίας, γυμναστηρίων ή εστιατορίων, που χρησιμοποιούνται για συνάθροιση 50 ή περισσοτέρων ατόμων Υπολογισμός με βάση την κατηγορία Γ Συνάθροισης κοινού
Ε Υγεία - Κοινωνική Πρόνοια - νοσηλευτικές μονάδες και μονάδες διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων 11.00 Μικτή επιφάνεια
Ε Υγεία - Κοινωνική Πρόνοια - υπόλοιπα τμήματα 22.00 Μικτή επιφάνεια
Ζ Σωφρονισμός - Ο πληθυσμός είναι ίσος με το άθροισμα του μέγιστου προβλεπόμενου αριθμού κρατουμένων, του μέγιστου αριθμού εργαζομένων, που προβλέπεται να βρίσκονται σε κανονικές συνθήκες οποιαδήποτε ώρα και ημέρα στο κτίριο ή τμήμα του κτιρίου και του μέγιστου αριθμού επισκεπτών που προβλέπεται από τον κανονισμό κάθε κτιρίου ή τμήματος κτιρίου με χρήση σωφρονισμού.
Η Εμπόριο - στους χώρους πωλήσεων που βρίσκονται στο ισόγειο 3.00 Μικτή επιφάνεια
Η Εμπόριο - στους χώρους πωλήσεων που βρίσκονται σε οποιοδήποτε όροφο άνω του ισογείου 6.00 Μικτή επιφάνεια
Η Εμπόριο - στους χώρους εμπορίου που χρησιμοποιούνται για γραφεία 10.00 Μικτή επιφάνεια
Η Εμπόριο - στους χώρους εμπορίου που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση, παραλαβή και αποστολή εμπορευμάτων, όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κοινού 30.00 Μικτή επιφάνεια
Θ Γραφεία 9.00 Μικτή επιφάνεια
Ι Βιομηχανία - Βιοτεχνία 10.00 Μικτή επιφάνεια
Ι Βιομηχανία - Βιοτεχνία - Κατ' εξαίρεση, σε κτίρια και δομικά έργα που από το σχεδιασμό τους είναι κατάλληλα μόνο για συγκεκριμένες προκαθορισμένες λειτουργίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μικρή αναλογία πληθυσμού προς το εμβαδόν τους, ενώ μεγάλο μέρος του εμβαδού τους καταλαμβάνεται από εξοπλισμό ως πληθυσμός υπολογίζεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων, που χρησιμοποιούν το χώρο σε οποιεσδήποτε πιθανές συνθήκες λειτουργίας.
Κ Αποθήκευση 50.00 Μικτή επιφάνεια
Λ Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατηρίων υγρών καυσίμων 50.00 Μικτή επιφάνεια

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter