Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, δίνονται οι κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση των υγρών αποβλήτων (κατσίγαρος) από την λειτουργία των ελαιοτριβείων.

katsigaros

Ο κατσίγαρος αποτέλεσε για πολλά χρόνια περιβαλλοντικό πρόβλημα σε πολλές περιοχές της χώρας μας, λόγω έλλειψης βούλησης της ορθής διαχείρισής του, προκαλώντας σοβαρές οχλήσεις στο περιβάλλον (καταστροφή εδαφών και χλωρίδας) και την δημόσια υγεία (έντονη δυσοσμία). Και όλα αυτά ενώ ήταν γνωστό από την διεθνή πρακτική ότι ο κατσίγαρος μπορεί να καταστεί χρήσιμος με ελάχιστη φυσικοχημική επεξεργασία. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν τα ελαιοτριβεία προκειμένου να οφεληθούν και να μειώσουν στο ελάχιστο αυτές τις επιπτώσεις από τον κατσίγαρο;

Νομοθετικές απαιτήσεις για τα ελαιοτριβεία

 • Συλλογή των επιπλεόντων ελαίων
 • Συλλογή των αιωρουμένων στερεών
 • Κατασκευή στεγανής δεξαμενής με προδιαγραφές (κλειστή για προσωρινή αποθήκευση ή εδαφοδεξαμενή για εξάτμιση)
 • Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από κατοικίες, δρόμους, γεωτρήσεις και ρέματα
 • Συγκέντρωση κατσίγαρου στην στεγανή δεξαμενή
 • Φυσικοχημική επεξεργασία κατσίγαρου
 • Έλεγχος και εξάλειψη δυσάρεστων οσμών
 • Αναλύσεις νερών από γειτονικές υδροληψίες, 2 φορές το έτος
 • Φυσικοχημική ανάλυση κατσίγαρου
 • Επιλογή αγροτεμαχίων με κριτήρια καταλληλότητας για εφαρμογή υδρολίπανσης
 • Εδαφολογικές αναλύσεις αγροτεμαχίων
 • Εφαρμογή ελεγχόμενης ετήσιας υδρολίπανσης επεξεργασμένου κατσίγαρου σε δενδροκαλλιέργειες
 • Ετήσια παρακολούθηση της σύστασης εδάφους των αγροτεμαχίων
 • Η συλλογή και μεταφορά του κατσίγαρου θα γίνεται από κατάλληλα αδειοδοτημένα οχήματα (με άδεια συλλογής-μεταφοράς)

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να περιγράφονται σε ειδική τεχνική μελέτη. Ειδικά για την περίπτωση της υδρολίπανσης η μελέτη γνωστοποιείται στην αδειοδοτούσα αρχή.

Διάβασε επίσης: